Het praktische verloop van een MBV-behandeling in het CRG van UZ Brussel

Financiële aspecten van een MBV-behandeling


Algemene principes
Met tussenkomst van de mutualiteit
Zonder tussenkomst van de mutualiteit

Algemene principes    

Geen hospitalisatie

Medisch geassisteerde bevruchting vergt meestal geen hospitalisatie.
Is een hospitalisatie toch nodig en verzoek je daarbij expliciet om een éénpersoonskamer dan mag het ziekenhuis meer aanrekenen voor de doktershonoraria. De factuur voor je behandeling zal in dat geval hoger liggen.

 • Val je onder het regime van de Belgische ziekteverzekering, dan neemt het ziekenfonds een groot deel van de kosten van je MBV-behandeling op zich.
 • Val je niet onder het systeem van de mutualiteit, dan betaal je een vaste kost voor de diverse behandelingen en procedures in het CRG.
  Voor informatie over de prijzen van de verschillende behandelingen kan je terecht bij je counselor of in het contactcentrum.
 • Daar kan je ook uitleg krijgen over de forfaitaire regeling die geldt als je (als Belgische patiënt) niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of als je niet meer in aanmerking komt voor terugbetaling (meer dan zes cycli, leeftijdsgrens overschreden).

Met tussenkomst van de mutualiteit 

Belgische patiënten die onder het systeem van de mutualiteit vallen, krijgen een groot deel van de kosten van een MBV-behandeling geheel of gedeeltelijk (d.w.z. op het remgeld na) terugbetaald. Daar zijn drie 'restricties' aan verbonden.
 • Er worden maximum zes MBV-cycli terugbetaald, zowel voor kunstmatige inseminatie als voor IVF|ICSI.
  Let wel!
  • Je kan beide vormen van MBV combineren (als dat medisch relevant is).
  • Pogingen met gedooide embryo's tellen niet mee. Dat zijn a.h.w. extra cycli.
 • Als vrouw mag je niet ouder zijn dan 42. Als bepaling van de leeftijd geldt de dag van de inseminatie van de eicellen.
  • Je mag m.a.w. niet later dan de dag vóór je 43ste verjaardag een kunstmatige inseminatie ondergaan of een eicelpunctie met onmiddellijke bevruchting in het labo.
  • Voor een embryotransfer (eventueel met gedooide embryo's) kom je in aanmerking tot je 47ste (de dag voordat je 48 wordt).
 • In het geval van IVF mogen er niet meer embryo's teruggeplaatst worden dan in de onderstaande tabel.
  Deze beperking geldt voor alle vrouwen die een MBV-behandeling ondergaan, ook bij niet-terugbetaalde pogingen.
 Leeftijd vrouw
  ≤ 35 jaar
 ≥ 36 & ≤ 39 jaar
 ≥ 40 & ≤ 42 jaar – voor terugbetaling 
 ≥ 40 & < 48 jaar – algemeen
 1ste cyclus
 max. 1 embryo
  max. 1 embryo  niet bij wet gelimiteerd
 2de cyclus
 max. 1 embryo (*)
  max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 3de tot 6de cyclus
 max. 2 embryo's   max. 3 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 Transfer met gedooide embryo's
 max. 2 embryo's
   
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.

Zonder tussenkomst van de mutualiteit 

Informatie over de kost van je MBV-behandeling kan je opvragen bij het Contactcentrum of tijdens het gesprek met je counselor.
Hier sommen we enkele algemene principes op:
 • De medische zorg in een MBV-behandeling wordt ambulant verstrekt, tenzij hospitalisatie noodzakelijk is (om medische redenen).
 • De prijzen die het financiële contract vermeldt, gelden steeds voor één MBV-behandeling.
 • Medicatie is nooit inbegrepen in de prijs van de behandeling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 • Indien verschillende behandelingen gecombineerd worden, moeten de bedragen die overeenstemmen met die behandelingen, opgeteld worden.
 • Bijkomende onderzoeken en ingrepen (hysteroscopie, hysterosalpingografie, e.d.) worden apart aangerekend. Als zich in de loop van je behandeling een aanpassing of extra ingreep opdringt, brengt dat een wijziging mee van je financiële overeenkomst.
  Als bv. tijdens de IVF/ICSI-behandeling een MESA of TESE-ingreep nodig blijkt, dan zullen de kosten van die ingreep (en de eventuele anaesthesie) extra aangerekend worden.

Betalingsvoorwaarden  

Bankidentificatie UZ Brussel

KBC BANK
BIC: KREDBEBB
IBAN: BE86 4324 0168 7150
Ref. bij betaling, graag: CRG / Je naam (patiënt) en geboortedatum

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de behandeling betaald moet zijn voor ze kan beginnen.

Daarom vragen wij onze buitenlandse patiënten:
 • om te betalen via overschrijving, en
 • het overschrijvingsbewijs mee te brengen als je voor je behandeling naar ons centrum komt.
  Het betalingsbewijs moet in ons bezit zijn ten laatste op de dag van de eicelpunctie.
  Als de betaling niet uitgevoerd is, kunnen de eicelpunctie en embryotransfer niet doorgaan.
 • Als je beschikt over een tenlasteneming, vragen wij dat je dat document meebrengt bij de eerste consultatie in ons centrum. Zonder dat document zullen we je vragen om de kosten onmiddellijk en ter plaatse te vergoeden.
 • De medicijnen voor je behandeling in het CRG zijn te verkrijgen in de apotheek van UZ Brussel.
  Ze moeten vóór afhaling betaald worden aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis, Ingang F, route 990.
 • Betalingen in UZ Brussel kunnen alleen gebeuren met een kredietkaart of per overschrijving.
  Cash of persoonlijke cheques worden niet aanvaard.

Via privé-verzekeringen            

Aanvullende privé-ziekteverzekeringen dekken zelden MBV-gerelateerde kosten. Er zijn wel maatschappijen die in de mogelijkheid voorzien, maar ook dan hangt het vaak af van de voorwaarden in de specifieke polis. De enige die je hierover uitsluitsel kan geven is de verzekeringsmakelaar.
Een MBV-behandeling verloopt in beginsel volledig ambulant, hospitalisatie is meestal overbodig. Vandaar dat de kosten in de regel niet gedekt worden door een particuliere hospitalisatieverzekering. Ook kunnen wij iemand onmogelijk omwille van zijn of haar hospitalisatieverzekering in het ziekenhuis opnemen. De overheid verbiedt dat overigens.