Zorgtraject voor wensouders met een virale infectie

Het CRG van UZ Brussel staat wereldwijd hoog aangeschreven om zijn expertise in medisch begeleide voortplanting (MBV) en alle behandelingen die daarmee samenhangen.
In onze werking staat de zorg voor de patiënt steeds centraal. Door de jaren heen hebben we daarom altijd grote aandacht besteed aan de verbetering – qua comfort en qua effectiviteit – van onze behandelingen.

Vanuit die filosofie hebben we een aangepast behandelingstraject (of zorgtraject) ontwikkeld voor wensouders met een infectieziekte.
Of je als man besmet bent of als vrouw of allebei, dankzij dit zorgraject is het voor veel wensouders met een infectieziekte mogelijk om een gezond kind op de wereld te zetten.

Praktische organisatie van een MBV-behandeling in een infectieus zorgtraject

Als patiënt met een infectieziekte en kinderwens neem je via het algemeen nummer contact op met het CRG voor een eerste afspraak bij de arts. Zie Contact.
Je kan je aanvraag ook mailen naar infcrg@uzbrussel.be.
 • Als we – jijzelf en het CRG – reeds weet hebben van de aanwezigheid van de infectieziekte, zal de fertiliteitsarts van het CRG je dossier evalueren.
  Zo nodig gebeurt dat ook door de bevoegde specialist in UZ Brussel (dienst infectieziekten of hepatologie).
  Eventueel kunnen bijkomende onderzoeken nodig zijn.
  Na goedkeuring van je aanvraag door UZ Brussel kan je MBV-behandeling in het CRG starten.
 • Als de infectieziekte aan het licht komt tijdens de vooronderzoeken voor een fertiliteitsbehandeling verwijzen we je eerst door naar een infectioloog voor verdere oppuntstelling.
  Als het over een hiv-besmetting gaat, moet je ook de psycholoog van het CRG zien en wordt je dossier voorgelegd aan een multidisciplinair overlegcomité.
 • Verdere behandeling en opvolging van de infectieziekte is zowel mogelijk in UZ Brussel als in een andere medische instelling.
  De beslissing over de fertiliteitsbehandeling – of je daar al dan niet voor in aanmerking komt – ligt steeds bij UZ Brussel.
 • Zodra je als wensouder(s) met een infectieziekte aanvaard bent voor een MBV-behandeling in het CRG, verloopt die in grote lijnen op dezelfde manier als de behandeling van alle wensouders. Zie o.m. kunstmatige inseminatie en IVF-ICSI.