Grenzen aan de behandeling


De slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling hangt in grote mate samen met de leeftijd van de vrouw. Daarom heeft de Belgische wetgever de leeftijdsgrenzen vastgelegd waarbinnen een MBV-behandeling is toegestaan.

Bovendien is bij IVF/ICSI het aantal embryo's vastgelegd dat per cyclus teruggeplaatst mag worden. Het doel van die beperking is om het aantal meerlingzwangerschappen zo beperkt mogelijk te houden.
Een meerlingzwangerschap houdt immers een verhoogd risico in voor moeder en baby's.

Toegelaten aantal terug te plaatsen embryo's in IVF/ICSI-cycli

Aantal embryo's dat teruggeplaatst mag worden

Bij IVF/ICSI mogen er niet meer embryo's teruggeplaatst worden dan in de onderstaande tabel.
Deze beperking geldt voor álle vrouwen die een MBV-behandeling ondergaan.

 Leeftijd vrouw
  ≤ 35 jaar
 ≥ 36 & ≤ 39 jaar
 ≥ 40 & ≤ 42 jaar – mutualiteit 
 ≥ 40 & < 48 jaar – algemeen
 1ste cyclus
 max. 1 embryo
  max. 1 embryo  niet bij wet gelimiteerd
 2de cyclus
 max. 1 embryo (*)
  max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 3de tot 6de cyclus
 max. 2 embryo's   max. 3 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 Transfer met gedooide embryo's
 max. 2 embryo's
   
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.