Het praktische verloop van een MBV-behandeling in het CRG van UZ Brussel

Het CRG staat voor patient centered care: aandacht voor (het comfort van) de patiënt.
Om die reden hebben we een kwaliteitskader gecreëerd, met welomschreven procedures die mee het succes uitmaken van onze behandelingen.
Medisch begeleide voortplanting (MBV) is in de eerste plaats een gespecialiseerde medische behandeling, maar de slaagkans ervan hangt zeker niet alleen af van onze medische expertise. Een goede organisatie, alerte communicatie en kwalitatieve begeleiding zijn even cruciale succesfactoren. En ja, zelfs de administratieve omkadering van je behandeling maakt daar deel van uit.
Download hier de overzichtelijke checklist van alle medische en niet-medische aspecten van een MBV-behandeling. 

Je wordt patiënt van UZ Brussel

MBV administratief | financieel

Voor de administratieve regelingen i.v.m. je MBV-behandeling, zie administratief en financieel.


 
Inschrijving met identiteitskaart of paspoort 
Medisch dossier

Als patiënt van het CRG ben je automatisch patiënt van het Universitair Ziekenhuis Brussel.  

Inschrijving met identiteitskaart of paspoort 

 • Bij je eerste bezoek aan het CRG schrijf je je in als patiënt van UZ Brussel:
  • als Belgische patiënt breng je daarvoor je identiteitskaart mee; 
  • buitenlandse patiënten identificeren zich met hun paspoort.
 • Men opent een dossier voor jou, waarin je identiteitsgegevens worden overgenomen.
  Let wel! Als je tijdens je behandeling van adres verandert, moet je dat melden bij je volgende inschrijving.
 • Registratie is een vaste prik: bij elk bezoek meld je je eerst aan een inschrijvingsbalie, voorzien van je identiteitspapieren.
  Je schrijft je in afhankelijk van het tijdstip waarop je komt:
  • aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis
   UZ Brussel, ingang F, route 990
   Open: ma - vrij 6u45 - 18u.
   Gesloten: weekend en feestdagen
  • aan de algemene inschrijvingsbalie van UZ Brussel
   UZ Brussel, ingang A, route 151
   ma - vrij na 18u. 
   zaterdag vanaf 7u30
   zondag en feestdagen vanaf 10u.
 • Inschrijvingskiosken in de toegangshal
  Ben je al ingeschreven als Belgische patiënt van UZ Brussel? Dan kan je je met je elektronische identiteitskaart soms zelf inschrijven aan een kiosk in de toegangshal. ​​​​
  Dat geldt bv. als je een afspraak hebt voor een consultatie, een echografie of een bloedafname.
 • Let wel! 
  • Voor ingrepen moet je je steeds aanmelden bij de inschrijvingsbalie, ook al heb je een afspraak. 
  • Bloedafnames tijdens een MBV-behandeling verlopen doorgaans zonder afspraak, dus daarvoor moet je dus eerst langs bij een inschrijvingsbalie.

Medisch dossier 

In België is een ziekenhuis wettelijk verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden.
 • Het aanleggen en bewaren van dergelijke dossiers, alsook elke andere verwerking van individuele gegevens gebeurt volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het medisch dossier is strikt vertrouwelijk. Alle medewerkers van het ziekenhuis zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim; in beginsel mogen persoonlijke medische gegevens niet aan derden worden doorgespeeld.
 • Van elke behandeling die je in het CRG ondergaat wordt een medisch verslag opgesteld dat een plaats krijgt in je dossier. Wij handelen daarbij volgens de richtlijnen van de wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt.
 • Van elk verslag sturen we een exemplaar naar je arts(en) buiten het centrum (huisarts, gynaecoloog).