Het praktische verloop van een MBV-behandeling in het CRG van UZ Brussel

Het CRG staat voor patient centered care: aandacht voor (het comfort van) de patiënt.
Om die reden hebben we een kwaliteitskader gecreëerd, met welomschreven procedures die mee het succes uitmaken van onze behandelingen.
Medisch begeleide voortplanting (MBV) is in de eerste plaats een gespecialiseerde medische behandeling, maar de slaagkans ervan hangt zeker niet alleen af van onze medische expertise. Een goede organisatie, alerte communicatie en kwalitatieve begeleiding zijn even cruciale succesfactoren. En ja, zelfs de administratieve omkadering van je behandeling maakt daar deel van uit.
Download hier de overzichtelijke checklist van alle medische en niet-medische aspecten van een MBV-behandeling. 

Je wordt patiënt van UZ Brussel

MBV administratief | financieel

Voor de administratieve regelingen die specifiek samenhangen met je MBV-behandeling, zie administratief en financieel

 
Identiteitskaart of paspoort | SIS-kaart
Medisch dossier

Wie een beroep doet op het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) voor medisch geassisteerde bevruchting wordt daardoor patiënt van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel). 
De onderstaande informatie geldt in het algemeen, voor alle patiënten van UZ Brussel. Alleen de alinea over de SIS-kaart is niet van toepassing voor buitenlandse patiënten.

Identiteitskaart of paspoort | SIS-kaart 

Bij je eerste bezoek aan het CRG laat je je inschrijven als patiënt van UZ Brussel.
  • Je meldt je aan bij de dienst Inschrijvingen, in de toegangshal Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 990.
  • Als Belgisch patiënt breng je je identiteitskaart én SIS-kaart mee, buitenlandse patiënten identificeren zich met hun paspoort.
    Via de identiteitskaart of het paspoort worden de nodige identiteitsgegevens in je dossier overgenomen.

Voor Belgische patiënten garandeert de SIS-kaart de terugbetaling van medische kosten door de mutualiteit; daarom is het belangrijk dat je ze geregeld laat inlezen tijdens je behandeling:
  • bij voorkeur bij de eerste bloedafname aan het begin van de stimulatiekuur, en
  • bij elke consultatie bij de arts of counseling bij een verpleegkundige/vroedvrouw.

In de toegangshal van het Kinderziekenhuis een kiosk waar je je kan registreren tijdens je behandeling, dit om wachtrijen aan de inschrijvingsbalie(s) te vermijden. Dat is enkel mogelijk als je reeds gekend bent in het ziekenhuis, dus niet bij een eerste afspraak.

Medisch dossier 

In België is een ziekenhuis wettelijk verplicht om van elke patiënt een medisch dossier bij te houden.
  • Het aanleggen en bewaren van dergelijke dossiers, alsook elke andere verwerking van individuele gegevens gebeurt volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  • Het medisch dossier is strikt vertrouwelijk. Alle medewerkers van het ziekenhuis zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim; in beginsel mogen persoonlijke medische gegevens niet aan derden worden doorgespeeld.
  • Van elke behandeling die je in het CRG ondergaat wordt een medisch verslag opgesteld dat een plaats krijgt in je dossier. Wij handelen daarbij volgens de richtlijnen van de wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt.
  • Van elk verslag sturen we een exemplaar naar je arts(en) buiten het centrum (huisarts, gynaecoloog). In de loop van je eerste behandeling zal het CRG je vragen de naam en het adres van die arts(en) schriftelijk te bezorgen. Na een behandeling kan het wel enkele weken duren voor het medisch verslag bij je arts(en) is.

Als in de loop van je behandeling in het CRG de gegevens van je arts(en) veranderen, vergeet dan niet ons de nieuwe gegevens onmiddellijk en schriftelijk mee te delen.
Hetzelfde geldt als er iets verandert in je persoonlijke situatie (verhuizing, partnerscheiding, spontane zwangerschap,...): wij worden daar graag meteen van op de hoogte gebracht.