Voorstelling van het CRG

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), de fertiliteitskliniek van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

MBV-behandeling: wat?

MBV staat voor medisch begeleide voortplanting. Dat is de overkoepelende term voor de verschillende vruchtbaarheids-behandelingen: kunstmatige inseminatie, IVF, IVF-ICSI, IVM,...

Het CRG is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen (MBV). We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van MBV-technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 zijn al meer dan 23.000 baby's geboren uit de behandeling van hun ouders in ons centrum.

Als universitaire instelling binnen het VUB-netwerk heeft het CRG ook een academische opdracht: ons centrum is tevens een opleidingsinstituut en fungeert als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
  • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
  • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
  • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze know-how via opleiding, training en communicatie.

Communicatief

Het CRG kiest voor open communicatie met zijn patiënten. Als je in ons centrum een behandeling ondergaat, krijg je via verschillende kanalen informatie:
  • tijdens de consultatie met je arts,
  • in het counselingsqgesprek vóór de start van je behandeling,
  • via deze website,
  • via het Patiëntenportaal; en
  • aan de hand van gedrukte brochures, informatieve documenten, instructies, behandelingsschema's en contracten (geïnformeerde toestemmingen).

Informatie-uitwisseling is niet alleen belangrijk in onze communicatie naar jou. Ook intern is de correcte doorstroming van informatie cruciaal voor het goede verloop van je behandeling. Onze artsen, counselors, verpleegkundigen, laboratorium- en administratieve medewerkers vormen een hecht en ervaren team, dat op een gestructureerde manier communiceert over jouw behandeling.