Voorstelling van het CRG

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG).
Ons centrum maakt deel uit van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

 • Als 'kliniek' is het CRG gespecialiseerd in de vruchtbaarheidsgeneeskunde. We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van reproductieve technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 hebben al meer dan 20.000 baby's het levenslicht gezien na een behandeling van hun ouders in ons centrum.
 • Daarnaast - vanuit onze universitaire functie in het netwerk van UZ Brussel en de VUB - fungeert het CRG nog als opleidingsinstituut en als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
 • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
 • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
 • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze kennis via opleiding, training en communicatie.

Communicatief

Het CRG kiest voor open communicatie met zijn patiënten.
Als je in ons centrum een behandeling ondergaat, krijg je via verschillende kanalen informatie. Dat kan zowel algemene informatie zijn als specifiek over je behandeling:
 • in consultatie met de arts;
 • tijdens het counselorsgesprek voor de start van de behandeling;
 • via deze website;
 • via een DVD - met daarin onder meer demo’s over de toediening van medicijnen;
 • via gedrukte brochures, waaronder “Wat kan je zelf doen om je slaagkans te verbeteren?”; “Wetenschappelijk onderzoek” en “De PGD-kliniek”;
 • via het Patiëntenportaal; en
 • via formulieren, behandelingsschema's en contracten (geïnformeerde toestemming).
In de afdeling Praktisch kan je de informatieve documenten en brochures downloaden.

Informatie-uitwisseling is niet alleen belangrijk in onze communicatie naar jou.
Ook intern is de correcte doorstroming van informatie cruciaal voor het goede verloop van je behandeling.
En dat is in het CRG goed geregeld.
Onze artsen, counselors, verpleegkundigen, laboratorium- en administratieve medewerkers vormen een hecht en ervaren team, dat op een gestructureerde en manier alle nodige informatie aan elkaar doorgeeft.
Dat je misschien niet de hele tijd door dezelfde mensen zal worden behandeld of begeleid, mag je niet afschrikken: iedereen met wie je in het CRG te maken krijgt, kent je dossier of handelt in opdracht van iemand die het kent.