Over ons

Welkom in het fertiliteitscentrum dat jou centraal stelt

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), de fertiliteitskliniek van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

MBV-behandeling: wat?

MBV staat voor medisch begeleide voortplanting. Dat is de overkoepelende term voor de verschillende vruchtbaarheids-behandelingen: kunstmatige inseminatie, IVF, IVF-ICSI, IVM,...

Het CRG is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen (MBV). We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van MBV-technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 zijn al meer dan 40.000 baby's geboren uit de behandeling van hun ouders in ons centrum.

Als universitaire instelling binnen het VUB-netwerk heeft het CRG ook een academische opdracht: ons centrum is tevens een opleidingsinstituut en fungeert als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
 • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
 • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
 • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze know-how via opleiding, training en communicatie.

Al jaren staat het CRG aan de internationale top in zijn vakgebied, en wel op twee terreinen:

als fertiliteitskliniek

als onderzoekscentrum

Fertiliteitskliniek met grote zorg voor patiënten 

Het CRG biedt zijn patiënten een breed zorgpramma aan, van geassisteerde bevruchting tot de behandeling van aanverwante reproductieve problemen:
 • hormoonbehandelingen en coïtustiming
 • kunstmatige inseminatie
 • IVF en IVF/ICSI
 • TESE en andere ingrepen voor zaadextractie - voor mannen met een sterk verminderde vruchtbaarheid
 • IVM (in-vitromaturatie), d.w.z. de wegname van onrijpe eicellen en de rijping en bevruchting daarvan in het laboratorium
 • IVF/ICSI-zorgtraject voor wensouders met een virale infectie (hiv, hepatitis C)
 • IVF/ICSI-zorgtraject voor paren die erfelijk belast zijn (PGD, PGS)
 • omkeeroperaties van sterilisatie (bij man en vrouw)  
 • de miskraamkliniek - zorgtraject bij herhaald miskraam
 • vruchtbaarheidsbehandelingen met donormateriaal (donorsperma, donoreicellen)
 • vruchtbaarheidsbewaring bij patiënten met een kankerdiagnose

Onze medische praktijk is gebaseerd op een geaccrediteerd kwaliteitszorgsysteem.
We volgen onze zorgprogramma's bovendien steeds op via studies bij patiënten. Zo evalueren we onze (nieuwe) fertiliteitsprogramma's steeds op het resultaat dat ze hebben:
 • effecten voor de patiënt,
 • slaagpercentage,
 • verloop van de zwangerschap,
 • gezondheid van moeder en baby.

Onderzoekscentrum - door wetenschap gedreven 

Wetenschappelijk onderzoek vormt een vast onderdeel van de CRG-activiteit.
Onze vorsers maken daarbij deel uit van de REGE-onderzoeksgroepen (Reproduction and Genetics) van de VUB .

Mede door zijn wetenschappelijke drive heeft ons centrum van bij zijn oprichting een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling en verbetering van reproductieve technieken.
Zo stonden we in 1991 mee aan de wieg van de revolutionaire bevruchtingstechniek ICSI, waarbij één zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd. Dankzij ICSI (intracytoplasmatische spermacelinjectie) werd het mogelijk om wensouders van wie de man kampt met een ernstige vorm van verminderde vruchtbaarheid, doeltreffend te helpen om een kind te krijgen.

Maar ook op andere vlakken is de voorbije jaren spectaculaire vooruitgang geboekt. Zo werd het bv. mogelijk om
 • embryo’s genetisch te onderzoeken voor ze teruggeplaatst worden in de baarmoeder
 • eicellen in te vriezen, en
 • onrijpe eicellen in het labo te laten rijpen (IVM) en daarna te bevruchten.

Daarnaast werken onze wetenschappelijke onderzoekers hard aan technieken:
 • om de vruchtbaarheid te vrijwaren van patiënten die een chemo- en radiotherapie moeten ondergaan, behandelingen die nefast zijn voor de vruchtbaarheid; en
 • aan stamceltherapieën en de ontwikkeling van stamcellijnen.

Als je geïnteresseerd bent in het wetenschappelijke onderzoek dat momenteel aan de VUB en door het CRG wordt uitgevoerd, klik dan op Onderzoeksprojecten of download de brochure.
Het CRG kiest voor open communicatie met zijn patiënten. Als je in ons centrum een behandeling ondergaat, krijg je via verschillende kanalen informatie:
 • tijdens de consultatie met je arts,
 • in het counselingsqgesprek vóór de start van je behandeling,
 • via deze website,
 • via het Patiëntenportaal; en
 • aan de hand van gedrukte brochures, informatieve documenten, instructies, behandelingsschema's en contracten (geïnformeerde toestemmingen).

Informatie-uitwisseling is niet alleen belangrijk in onze communicatie naar jou. Ook intern is de correcte doorstroming van informatie cruciaal voor het goede verloop van je behandeling. Onze artsen, counselors, verpleegkundigen, laboratorium- en administratieve medewerkers vormen een hecht en ervaren team, dat op een gestructureerde manier communiceert over jouw behandeling.
UZ Brussel is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), een Nederlandstalige instelling.
De voertaal in het ziekenhuis en in het CRG is dan ook het Nederlands.
Niettemin spreken alle medewerkers Frans en/of Engels, velen van hen zelfs vloeiend. Een aantal stafleden heeft ook kennis van het Duits, het Spaans en het Italiaans. Dankzij zijn uitstekende reputatie - zowel wetenschappelijk als qua behandeling - trekt het CRG immers veel buitenlandse patiënten aan.

UZ Brussel respecteert elk geloof en elke ideologie.
Aarzel daarom niet om ons op de hoogte te brengen van religieuze of andere factoren die je beschikbaarheid tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Het CRG is steeds bereid om bij het vastleggen van het behandelingsschema rekening te houden met christelijke feestdagen, de joodse sabbat, de islamitische ramadam, etc.
Niettemin kan de IVF/ICSI-behandeling een aantal medische of praktische aspecten impliceren die op uw bezwaren stuiten, maar die je bereid moet zijn te accepteren om de kans op succes van de behandeling niet al te klein te maken.
Mede-oprichter van ESHRE
Erkend door EAA
Erkend door Ebcog

Het CRG maakt deel uit van een netwerk van onderzoeks- en behandelingsinstellingen en/of fungeert als motor van internationale samenwerking.
Zo is er enerzijds nauwe samenwerking met andere universiteiten dan de VUB, zowel in België en in het buitenland.
Anderzijds zijn er officiële samenwerkingen met andere (buitenlandse) ziekenhuizen.
In april 2005 ging bv. de samenwerking van start met de Clinica Alemana, een van de meest toonaangevende ziekenhuizen in Zuid-Amerika. De clinica Alemana is verbonden aan de Universidad Del Desarrollo (Santiago de Chili) en heeft de traditie om samenwerkingen aan te gaan met andere Centres of Excellence, wat een vlotte uitwisseling van know-how mogelijk maakt, evenals de wederzijdse opleiding van medische specialisten.
Voor de reproductieve geneeskunde hebben zij het CRG gekozen als Centre of Excellence. 

Mede-oprichter van ESHRE  

Het CRG is mede-oprichter en al jarenlang actief lid van ESHRE, de European Society of Human Reproduction and Embryology – www.eshre.com.
Deze Europese organisatie onderhoudt goede contacten met de wetenschappelijke wereld in de Verenigde Staten.
Ze heeft zich tot doel gesteld om de interesse voor en de kennis over de reproductieve biologie en geneeskunde te bevorderen.  Daarom wil Eshre:
– het onderzoek in dit domein stimuleren;
– ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten bekend raken bij het grote publiek, wetenschappers, medici en patiëntenorganisaties;
– politici en beleidsmakers over heel Europa het informeren; en
– op een meer toegepast niveau bijdragen tot de verbetering van de klinische praktijk.
Dat doet ze door opleidingen en trainingen te organiseren en specialisten samen te brengen rond specifieke reproductieve thema's.

In de loop van zijn bestaan heeft het CRG een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van ESHRE:
 • in 1985 waren we mede-organisator van het allereerste ESHRE-congres in Bonn;
 • in 1986 organiseerden we het tweede ESHRE-congres in Brussel, aan de Vrije Universiteit;
 • in 1994 schreven we ook het tiende congres op onze naam, opnieuw in Brussel; en
 • over de jaren heen stelden we onze CRG-infrastructuur ter beschikking voor symposia en workshops van ESHRE. Daardoor kregen tal van fertiliteitsspecialisten de gelegenheid om zich bij te scholen.
Onder historiek (1985, 1986, 1994 en andere jaren) vind je de echo's van terug.

Erkend door de EAA   

Het CRG heeft een sterke reputatie opgebouwd in het domein van de mannelijke onvruchtbaarheid.
In 1997 werden we een erkend opleidingscentrum van de EAA, de European Academy of Andrology.
Die erkenning werd in 2005 werd hernieuwd.
Meer informatie over het CRG en de EAA vind je onder Ons onderzoek en onderwijs.

Erkend door Ebcog 

Sinds 2008 is het CRG erkend door EBCOG als opleidingsinstituut in de reproductieve geneeskunde. Ons centrum was het tweede dat die erkenning kreeg. In 2015 werd deze accreditatie verlengd voor vijf jaar.
EBCOG, de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology maakt deel uit van de UEMS, de Union Européenne des Medécins Spécialistes. De organisatie verenigt specialisten in de gynaecologie en verloskunde uit 36 lidstaten. Ze heeft als doel om de gezondheid van vrouwen en hun nakomelingen te verbeteren door te streven naar de hoogste zorgkwaliteit in alle Europese landen.
Met het oog daarop ondersteunt EBCOG opleidingen in diverse medische specialismen. Voor de reproductieve geneeskunde kregen twaalf centra in Europa een accreditatie als opleidingsinstituut, waaronder het CRG van UZ Brussel.
Van zijn kant installeerde het CRG in 2012 een ‘clinical fellowship’ in de reproductieve geneeskunde. Voor dit opleidingsprogramma kunnen gynaecologen uit (andere) Europese landen in ons centrum terecht, om hier hun medische kennis over en vaardigheden in de reproductieve geneeskunde te verdiepen.