Buitenlandse patiënten

Met de auto?
Lage emissiezone in Brussel

In Brussel is sinds begin 2018 een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Buitenlandse bezoekers die een boete willen vermijden, moeten zich online registreren. Dat is een verplichting voor alle buitenlandse voertuigen, ook als je auto aan de normen zou voldoen. Registreer je op https://irisbox.irisnet.be/LEZ

Als je in het CRG van UZ Brussel een IVF-behandeling ondergaat zonder dat je voor de hele duur daarvan in België verblijft, wend je dan eerst tot het contactcentrum voor meer informatie.
Daar krijg je alle informatie over het verloop van de behandeling en over wat er voor u als buitenlandse patiënt bij komt kijken.
 • Natuurlijk gelden een aantal formaliteiten voor alle patiënten van het CRG. Lees daarom ook het hoofdstuk Je MBV-behandeling praktisch, en financieel .
 • Als je tijdens een behandeling in het CRG genetisch materiaal laat invriezen (sperma, embryo's, eierstokweefsel, zaadbalweefsel) kan het voorkomen dat je dat wil meenemen naar je eigen land. Of omgekeerd, dat je ingevroren materiaal uit eigen land wil meebrengen naar het CRG. Onder transport genetisch materiaal lees je wat je daarvoor moet doen.


Voorbereiding in eigen land


Wettelijke restrictie
Medisch dossier

Wanneer beginnen?
Wanneer naar Brussel komen?
Opvolging stimulatie in eigen land

Wettelijke restrictie 

De Belgische wet voorziet een absolute leeftijdslimiet voor het toestaan van een vruchtbaarheidsbehandeling:
 • een eicelpunctie kan slechts plaatsvinden tot je 45ste verjaardag (d.w.z. tot de dag voordat je 45 wordt),
 • voor een embryotransfer is de leeftijdslimiet 47 jaar (de dag voordat je 48 wordt).
  Anders gezegd, je moet voor je 45ste een eicelpunctie hebben gehad om daarna nog in aanmerking te komen voor een embryotransfer (eventueel met gedooide embryo's).
 • Vanaf je 48ste verjaardag kan je  in België niet meer behandeld worden

Wat betreft het aantal embryo’s dat teruggeplaatst mag worden bij IVF, zie de onderstaande tabel.
 Leeftijd vrouw
  ≤ 35 jaar
 ≥ 36 & ≤ 39 jaar
 ≥ 40 & ≤ 48 jaar
 1ste cyclus
 max. 1 embryo
  max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 2de cyclus
 max. 1 embryo (*)
  max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 3de tot 6de cyclus
 max. 2 embryo's   max. 2 embryo's  niet bij wet gelimiteerd
 Transfer met gedooide embryo's
 max. 2 embryo's
   
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.

Medisch dossier 

Zowel de vrouw als de man spelen een belangrijke rol in een MBV-behandeling. Daarom is het eerste wat we vragen een kopie van je medisch dossier en dat van je partner. Op basis daarvan gaan we na welke gegevens ontbreken en of er bijkomende onderzoeken nodig zijn voor met de behandeling kan worden begonnen.
Afhankelijk van hoe ver je van Brussel woont, kan de gynaecoloog beslissen dat een voorafgaande consultatie in het CRG aangewezen is. Maar als dat vanwege de afstand niet mogelijk is, kan je bijkomende onderzoeken en tests ook in eigen land laten uitvoeren. Je zorgt er dan gewoon voor dat de resultaten ons zo snel mogelijk bereiken.

Wanneer kan de behandeling beginnen? 

 • Tussen het eerste contact met ons centrum en het begin van de behandeling ligt doorgaans een ruime tijd. De precieze datum is zowel afhankelijk van jullie mogelijkheden en wensen als van onze planning.
  Die datum wordt echter ruim op tijd afgesproken, zodat je de verplaatsing(en) naar en verblijf in Brussel goed kan plannen.
 • Als een voorafgaande consultatie in het CRG nodig blijkt, valt die gewoonlijk zo'n zes weken voor het begin van de behandeling.
 • De diverse onderzoeken en tests waaruit die consultatie bestaat (onderhoud met de gynaecoloog en de counselor van het CRG, echografie, spermatest, enz.) nemen alles samen één of anderhalve dag in beslag. Zowel de precieze duur van de onderzoeken als de datum waarop je daarvoor in Brussel wordt verwacht, worden je vooraf meegedeeld.
 • Samen met de data van vooronderzoek en/of behandeling wordt je het voorstel van behandelingsschema toegestuurd, en een schatting van de kosten.

Wanneer moet je naar Brussel komen?  

De precieze datum waarop je in Brussel moet zijn hangt van een aantal factoren af:
 • het medisch advies van de gynaecoloog van het CRG;
 • het feit of je vooraf op consultatie bent geweest. Als dat niet het geval is, zal je gevraagd worden om je omstreeks dag zeven van de stimulatiekuur aan te melden;
 • je persoonlijke wensen en omstandigheden, zoals wanneer het voor jullie beiden mogelijk is om naar Brussel te reizen, en hoe lang je kan blijven;
 • de medische infrastructuur in je eigen land of regio.
 • Als je tijdens de stimulatiekuur bijvoorbeeld terechtkan in een labo dat de nodige bloedonderzoeken snel en correct uit kan voeren, dan kan misschien de hele stimulatiekuur in je eigen land verlopen. Zo niet, dan kan het nodig zijn dat je vanaf dag één van de stimulatiekuur naar Brussel komt en er blijft tot na de afronding van de behandeling.

Kortom, sommige paren komen naar Brussel vanaf het begin van de stimulatiekuur, andere in de loop van die fase, en nog andere helemaal aan het einde daarvan. De precieze datum waarop jullie in het CRG verwacht worden, wordt voor elk paar individueel bepaald.
Er is geen vaste formule: het enige doel is om ervoor te zorgen dat de stimulatiekuur zo effectief en comfortabel mogelijk verloopt.

Bloedonderzoeken en echo's in eigen land 

Resultaten naar DM!

Het CRG heeft de resultaten van externe onderzoeken nodig om je behandeling te kunnen opvolgen en je instructies te kunnen geven. Vergeet ze dus niet – vóór 14 uur – aan de DM te bezorgen (contact).

Als de stimulatiekuur gedeeltelijk of volledig in je thuisland plaatsvindt, dan geldt dat ook voor de bloedonderzoeken en de echografieën die daarbij horen.
 • Als je wil dat het CRG je in deze fase opvolgt, moet je ons telkens vóór 14u. (Belgische tijd) de resultaten van onderzoeken faxen.
  Zo kan het DM-team je resultaten tijdig evalueren, je behandeling indien nodig aanpassen en je daarover 's namiddags nieuwe instructies geven.
  • De DM neemt zelf contact met jou op, in principe tussen 15u. en 18u.
  • Als je om de een of andere reden de instructies van de DM misloopt, verdient het de voorkeur om die van de vorige dag te volgen.
 • Het is ook mogelijk dat je eigen gynaecoloog de verantwoordelijkheid neemt om de onderzoeksresultaten te interpreteren, de evolutie van je behandeling te volgen en je medicatie indien nodig aan te passen.
  Let wel!
  Ook in dit geval moeten de onderzoeksresultaten meteen aan het CRG worden bezorgd.