Over ons

Aandacht - Informatie over uw behandeling

Verbouwingen Brussels IVF:

Om jouw comfort en privacy te verhogen wordt vanaf 31 maart 2023 tot december 2023 de verpleegeenheid (VP03) van Brussels IVF verbouwd
De voorbereiding voor een interventie waarbij een opname vereist is (eicelpunctie, (kijk)operatie, …) en nazorg zullen tijdelijk op een andere verpleegeenheid in het UZ Brussel uitgevoerd worden.

Tijdens je behandeling garanderen we dezelfde kwaliteit van zorg maar mogelijks ervaar je tijdens deze periode minder comfort omwille van de tijdelijke locatie met beperkte ruimte.  
Om dezelfde reden kan je partner of begeleider niet aanwezig zijn tijdens je verblijf.

Praktische info: inschrijven en aanmelden voor uw interventie
De inschrijvingsprocedure blijft ongewijzigd:

 • tijdens de week: inschrijfbalie in de inkomhal van het Kinderziekenhuis (ingang F)
 • tijdens het weekend of op feestdagen: inschrijfbalie aan de hoofdingang

De aanmeldbalie van Brussels IVF op de eerste verdieping bevindt zich tijdens de werken aan loket 1 in de inkomhal van het Kinderziekenhuis.

Het einde van de werken is voorzien in december 2023.

We stellen alles in het werk om de hinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken en vertrouwen op jouw/jullie flexibiliteit en begrip tijdens deze periode.

Ga naar: Veelgestelde vragen (FAQ)

 

Covid-19 informatie:

Maatregelen in het UZ Brussel:

Er gelden nog steeds extra maatregelen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo goed mogelijk te garanderen. 

 • In het ziekenhuis is het dragen van een mondmasker sterk aangeraden bij symptomen van een luchtweginfectie (hoesten, niezen, keelpijn, kortademigheid).
 
Testbeleid:
 • Voorafgaand aan een ingreep (o.a. eicelpunctie, chirurgie, ...) wordt niet standaard getest op COVID.
 • Enkel wanneer je bij de opname symptomen van een COVID19-infectie vertoont, kan een antigeen-sneltest uitgevoerd worden. Is deze test positief dan zal een PCR-test worden aangevraagd ter bevestiging.
  • Een positieve test leidt niet tot annulatie van je geplande eicelpunctie. Met de behandelende arts wordt geëvalueerd vanaf wanneer een embryoterugplaatsing opnieuw veilig kan plaatsvinden.
  • Bij een positieve test voor een ingreep onder volledige verdoving zal in samenspraak met de arts en anesthesist bekeken worden of de ingreep veilig kan doorgaan.
  • Bij ziektesymptomen en een positieve test voor COVID19 voor een embryoterugplaatsing wordt deze uitgesteld om de kansen op een gunstig resultaat te maximaliseren.

Vaccinatie tegen COVID-19:

 • Indien je zwanger wenst te worden, raden we ten stelligste aan om je te laten vaccineren.
 • Ook tijdens jouw vruchtbaarheidsbehandeling is het mogelijk om je te laten vaccineren.
 • Er is geen wachttijd nodig tussen vaccinatie en het uitvoeren van je behandeling.


We adviseren jou (en je partner) om je te laten vaccineren voor aanvang van je vruchtbaarheidsbehandeling of zo spoedig mogelijk tijdens een reeds opgestarte behandeling. Op geen enkel moment houdt vaccineren een extra risico in voor jezelf, jouw (toekomstige) behandeling of je zwangerschap. Het doormaken van COVID tijdens een zwangerschap is daarentegen wél risicovol, zowel voor de moeder, als voor het kind. Vaccinatie kan jou en je ongeboren kind in belangrijke mate beschermen tegen ernstige COVID-gerelateerde zwangerschapscomplicaties.

Consulteer het standpunt van de Belgian Society for Reproductive Medicine.

 

 

 

 

FAQ : verbouwing VP03

Waarom de verpleegeenheid van Brussels IVF verbouwen?
De verbouwing zal een verblijf in ons centrum veel aangenamer maken. We verhogen jouw comfort met aandacht voor de intimiteit van een fertiliteitstraject.

Kan mijn behandeling doorgaan?
Ja, alle behandelingen gaan door. De verbouwing heeft geen enkele impact op wachttijden en planning, noch op de kwaliteit van uw behandeling.

Waar gaat mijn ingreep of eicelpunctie door?
Alle fertiliteitsbehandelingen en -ingrepen gaan gewoon door bij Brussels IVF in de hiervoor voorziene lokalen met de hiervoor opgeleide medewerkers. Enkel de voorbereidingen en nazorg (die normaliter op onze verpleegeenheid (VP03) doorgaat), wordt verdeeld over verschillende verpleegeenheden in het ziekenhuis. Je zal bij een eicelpunctie wel door het Brussels IVF team verzorgd en opgevolgd worden op deze tijdelijke andere locatie.

Mag mijn partner/begeleider aanwezig zijn?
De aanwezigheid van je partner blijft ongewijzigd. Enkel bij interventies waarbij een (dag)opname vereist is, kan de partner tijdens de werkzaamheden niet aanwezig zijn op de tijdelijke verpleegeenheid. Deze maatregel is helaas nodig om logistieke redenen. Hierop kunnen geen uitzonderingen toegestaan worden.
Bij consultaties, counseling en de terugplaatsing van een embryo is je partner steeds aanwezig.
Inseminaties gebeuren tijdens de verbouwingswerken op het operatiekwartier van Brussels IVF, ook hier mag de partner aanwezig zijn.

Aan welke verpleegeenheid meld ik mij?
De verpleegeenheid van Brussels IVF (VP03) zal op de huidige locatie niet toegankelijk zijn vanaf 1 april tot eind 2023. De verpleegeenheid met medewerkers van Brussels IVF bevindt zich tijdelijk op een andere locatie in het UZ Brussel. Je krijgt deze informatie bij je inschrijving aan de inschrijfbalie.

Waar schrijf ik mij in voor een afspraak bij Brussels IVF? Hoe kom ik best het ziekenhuis binnen?
De inschrijvingsprocedure blijft voor alle afspraken ongewijzigd:

 • in de week: inschrijfbalie in het Kinderziekenhuis
 • in het weekend of op feestdagen: inschrijfbalie aan de hoofdingang

Je schrijft je in aan de kiosk of balie en krijgt daar de juiste informatie mee over jouw afspraak en/of opname.
De aanmeldbalie van Brussels IVF op de eerste verdieping bevindt zich tijdens de werken aan loket 1 in de inkomhal van het Kinderziekenhuis.

Ik ben partner en moet een staal geven bij eicelpunctie. Wat moet ik doen?
Het produceren van een staal gebeurt nog steeds aan het Labo Andrologie (route 975). Je volgt de wegwijzers om de balie van het Labo Andrologie correct te bereiken.
Je kan nadien gebruik maken van de bezoekerscafetaria (route 899) of coffee corner (route 990) tot wanneer jouw partner opgehaald mag worden.

Ik ben een partner/begeleider. Waar kan ik terecht tijdens de opname?
Omwille van logistieke redenen kan je tijdens de ingreep helaas niet wachten op de verpleegeenheid zoals normaal het geval is. Je kan gebruik maken van de bezoekerscafetaria (route 899) of coffee corner (route 990) tot wanneer de patiënt opgehaald mag worden.

Wat na mijn eicelpunctie?
Na een eicelpunctie onder lokale verdoving mag de patiënt, na toestemming van de arts, gewoonlijk 2 uur na de ingreep het ziekenhuis verlaten, mits begeleiding.
Je kan je partner of begeleider dan vervoegen aan de toegangsdeuren van de tijdelijke verpleegeenheid (route 370).