Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?

In het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Universitair Ziekenhuis Brussel willen we de aanwezigheid van het SARS-CoV-2 virus nagaan in sperma.Dit virus is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van COVID-19.

Een recent onderzoek uit China vond dit virus reeds in sperma en wij willen dit graag bevestigen alsook nagaan hoe lang dit virus aanwezig kan blijven in sperma.

Zo proberen we enkele wetenschappelijke vragen te beantwoorden over dit nieuwe virus, waar we hoogstwaarschijnlijk nog lang mee geconfronteerd zullen worden.

 

 

Wie komt in aanmerking voor deelname?

  • Mannen tussen 18 en 50 jaar oud
  • Reeds positief getest op COVID-19

 

Wat wordt er van u verwacht tijdens de studie?

Een zorgverlener van het CRG zal u telefonisch enkele vragen stellen in verband met uw medische voorgeschiedenis en de symptomen die u vertoont. Deze persoon is gebonden door het medisch beroepsgeheim.

Wij vragen u een spermastaal binnen te brengen in het UZ Brussel en dit binnen de 7 dagen na een positieve test op Covid-19.

Nadien vragen wij u een spermastaal binnen te brengen om de 7 dagen en dit tot wanneer het sperma twee keer opeenvolgend negatief test voor SARS-CoV-2.

Hoe deelnemen?

Voldoet u aan de bovenstaande criteria en wenst u deel te nemen aan deze wetenschappelijke studie? Dan kunt u ons contacteren via:

 

Tijdens dit contact zullen wij nagaan of u aan alle deelnemingscriteria voldoet en zullen wij u de studie gedetailleerd toelichten alsook al uw vragen beantwoorden. Indien u besluit deel te nemen aan dit onderzoek, gebeurt dit geheel op kosten van het ziekenhuis, zonder eigen bijdrage van u of uw verzekeraar.

Deze studie werd goedgekeurd door het Comité Medische Ethiek van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel.