Over ons

Coronavirus - Informatie voor patiënten

Wijzigingen die ingaan op 20 oktober 2020

 

De huidige evolutie van de Covid-pandemie leidt ertoe dat we, specifiek voor het CRG, volgende noodzakelijke maatregelen moeten invoeren vanaf 20 oktober 2020:

Bij een eicelpunctie wordt u gevraagd om steeds een PCR-test (swab-test) te laten uitvoeren de dag voor de punctie. Dit kan via de ambulante Covid-screening van het UZ Brussel. U kan deze test ook extern laten uitvoeren en de resultaten meebrengen op de dag van de punctie. Indien deze PCR-test positief is, zal worden overgegaan tot het invriezen van de embryo's voor latere terugplaatsing.

De beschikbaarheid van algemene anesthesie en sedatie wordt beperkt omdat momenteel de activiteit en inzet van de anesthesisten prioritair naar de (Covid-)intensieve diensten dient te gaan. Dit betekent concreet:

 • Een sedatie bij een eicelpunctie is  momenteel niet meer mogelijk. Er kan worden geopteerd voor een lokale verdoving of om de behandeling uit te stellen.
 • Een geplande ingreep waarbij een algemene verdoving nodig is, kan niet meer worden ingepland. Reeds geplande ingrepen onder algemene verdoving zullen in de mate van het haalbare de volgende weken wel nog worden uitgevoerd.
 • Algemene verdoving bij het uitvoeren van mannelijke chirurgie die gelinkt is aan de behandeling van de partner kan momenteel nog wel worden aangeboden.

 

Uw globale behandeling in het CRG

 

Wij vragen u om bij de start van elke behandeling, onderzoek of bezoek aan het CRG te verzekeren dat u geen Covid-besmetting heeft en risico loopt voor uzelf en onze gezondheidsmedewerkers. U kan deze zelfcheck doen via deze link. Indien uit deze vragenlijst blijkt dat u een verhoogd risico loopt, dient u uw huisarts te contacteren.

Vanuit preventieve en medische invalshoek bent u momenteel nog altijd welkom in het CRG mits naleving van de geldende algemene maatregelen (zie verder), tenzij u een positief Covid-testresultaat heeft. In dat geval vragen wij u om de  quarantaineregels na te leven en uw afspraak, onderzoek of een niet-gestarte behandeling uit te stellen en ons nadien opnieuw te contacteren.

Consultaties kunnen telefonisch of op de raadpleging in het CRG doorgaan. Dit hangt af van uw eigen keuze, van uw behandelend geneesheer en van de aard van uw behandeling.

Nieuwe patiënten moeten voor een eerste afspraak altijd ter plaatse komen om alle nodige onderzoeken en administratieve stappen te plannen en uit te voeren.

Een behandeling, een ingreep of onderzoek start slechts na afspraak met uw arts én nadat een counselor alle afspraken en instructies (telefonisch) heeft overlopen.

Alle vooronderzoeken, bloedafnames, echografieën, counselingsessies en consultaties bij de psycholoog gaan uitsluitend op afspraak door. Dit om een optimale spreiding en bezetting van de (wacht)ruimtes te behouden.

We proberen iedereen zo snel en vlot mogelijk te behandelen, in de meest veilige en optimale omstandigheden.

 

Bereikbaarheid CRG-diensten

 

 • Bloedafnames:
  • Uitsluitend op afspraak
  • Elke weekdag van 7u tot 20u, in het weekend van 7u30 tot 16u
  • Het tijdstip is afhankelijk van de aard van de bloedafname
 • Echografieën:
  • Uitsluitend op afspraak
  • Dagelijks van 7u tot 13u en van 14u tot 18u
  • Het tijdstip is afhankelijk van de aard van de echografie
 • Afspraken en informatie via het Contact Center:
  • Elke weekdag van 8u tot 17u30
  • Tel.: +32 2 477 66 99
 • Dagelijkse Monitoring:
  • Elke weekdag van 10u tot 18u, tijdens het weekend van 10u tot 12u en van 15u tot 16u
  • Tel.: +32 2 477 88 88
 • Verpleegkundige ondersteuning ter hoogte van de raadplegingen: dagelijks beschikbaar van 8u tot 20u

 

Algemene maatregelen

 

 In het CRG worden alle maatregelen gevolgd worden die ook ziekenhuisbreed van kracht zijn:

 • Social distancing in de wachtzalen, bij alle contacten, afspraken en onderzoeken
 • Het dragen van een mondmasker blijft uiteraard verplicht
 • Enkel de patiënt zelf mag aanwezig zijn op de afspraak, de ingreep of procedure:
  • Deze richtlijn geldt (tot onze spijt) voor alle ingrepen (al dan niet onder algemene verdoving), embryotransfer, echografie en bloedafname
  • Bij een eicelpunctie dient de partner na het bezorgen van zijn spermastaal eveneens het ziekenhuis te verlaten
  • Enkel voor de counseling-afspraak wordt de patiënt wél samen met de partner verwacht
 • Nieuwe patiënten moeten voor een eerste afspraak altijd beiden ter plaatse komen om alle nodige onderzoeken en administratieve stappen te plannen en uit te voeren. De partner dient op dit moment wél aanwezig te zijn

 

Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?