Over ons

Coronavirus - Informatie voor patiënten

Informatie en instructies op basis van kleurencode zone

Een actueel overzicht van de zones vindt u op de website van Buitenlandse Zaken (zie: “u komt terug uit…”).

Groene en oranje zone

 
Indien u in een groene of oranje zone woont of verblijft, dan vragen wij u om bij de start van een behandeling, onderzoek of bezoek aan het CRG u te verzekeren dat u geen COVID-besmetting heeft en risico loopt voor uzelf en onze gezondheidsmedewerkers.

U kan deze zelfcheck doen via deze link.

Indien uit deze vragenlijst blijkt dat u een verhoogd risico loopt, dient u uw huisarts te contacteren.

Vanuit preventief en medisch standpunt bent u vanuit een groene of oranje zone steeds welkom in het CRG mits naleving van de geldende maatregelen (zie verder), tenzij u een positief COVID-testresultaat heeft. In dat geval vragen wij u om de wettelijke quarantaineregels na te leven en uw afspraak, onderzoek en behandeling uit te stellen en ons nadien opnieuw te contacteren.

Rode zone

Indien u in een rode zone woont, vragen wij u om  ook na te gaan of u geen COVID-besmetting heeft en risico loopt voor uzelf en onze gezondheidswerkers. Een afspraak, onderzoek, inseminatie of terugplaatsing van ingevroren embryo's kan worden uitgevoerd tenzij u een positief COVID-testresultaat heeft of een verhoogd risico loopt, wat uw gezondheid in gevaar kan brengen.

Bij een eicelpunctie wordt u bovendien gevraagd om maximaal 24 tot 72 uur vooraf een PCR-test (swab-test) te laten uitvoeren bij uzelf en uw eventuele partner en de resultaten mee te brengen op de dag van de punctie. Indien deze PCR-test positief is bij uzelf of bij uw partner indien zijn sperma wordt gebruikt, zal worden overgegaan tot het invriezen van de embryo's voor latere terugplaatsing.

Indien u langer dan 48u heeft verbleven in een rode zone maar er niet woont, dan vragen wij u om de wettelijke quarantaineregels na te leven en uw afspraak, onderzoek en behandeling uit te stellen en ons nadien opnieuw te contacteren.


U kan deze zelfcheck doen via deze link.

 

Uw behandeling in het CRG

 

 • Consultaties kunnen telefonisch of op de raadpleging in het CRG doorgaan. Dit hangt af van uw eigen keuze, van uw behandelend geneesheer en van de aard van uw behandeling.
 • Nieuwe patiënten moeten voor een eerste afspraak altijd ter plaatse komen om alle nodige onderzoeken en administratieve stappen te plannen en uit te voeren.
 • Een behandeling, een ingreep of onderzoek start slechts na afspraak met uw arts én nadat een counselor alle afspraken en instructies (telefonisch) heeft overlopen.
 • Alle vooronderzoeken, bloedafnames, echografieën, counselingsessies en consultaties bij de psycholoog gaan uitsluitend op afspraak door. Dit om een optimale spreiding en bezetting van de (wacht)ruimtes te behouden.
 • We proberen iedereen zo snel en vlot mogelijk te behandelen, in de meest veilige en optimale omstandigheden.

 

Bereikbaarheid CRG-diensten

 

 • Bloedafnames:
  • Uitsluitend op afspraak
  • Elke weekdag van 7u tot 20u, in het weekend van 7u30 tot 16u
  • Het tijdstip is afhankelijk van de aard van de bloedafname
 • Echografieën:
  • Uitsluitend op afspraak
  • Dagelijks van 7u tot 13u en van 14u tot 18u
  • Het tijdstip is afhankelijk van de aard van de echografie
 • Afspraken en informatie via het Contact Center:
  • Elke weekdag van 8u tot 17u30
  • Tel.: +32 2 477 66 99
 • Dagelijkse Monitoring:
  • Elke weekdag van 10u tot 18u, tijdens het weekend van 10u tot 12u en van 15u tot 16u
  • Tel.: +32 2 477 88 88
 • Verpleegkundige ondersteuning ter hoogte van de raadplegingen: dagelijks beschikbaar van 8u tot 20u

 

Algemene maatregelen

 

 • In het CRG worden alle maatregelen gevolgd worden die ook ziekenhuisbreed van kracht zijn:
  • Social distancing in de wachtzalen, bij alle contacten, afspraken en onderzoeken
  • Het dragen van een mondmasker blijft uiteraard verplicht
  • Enkel de patiënt zelf mag aanwezig zijn op de afspraak, de ingreep of procedure:
   • Deze richtlijn geldt (tot onze spijt) voor alle ingrepen (al dan niet onder algemene verdoving), embryotransfer, echografie en bloedafname
   • Bij een eicelpunctie dient de partner na het bezorgen van zijn spermastaal eveneens het ziekenhuis te verlaten
   • Enkel voor de counseling-afspraak wordt de patiënt wél samen met de partner verwacht
  • Nieuwe patiënten moeten voor een eerste afspraak altijd beiden ter plaatse komen om alle nodige onderzoeken en administratieve stappen te plannen en uit te voeren

 

Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?