Over ons

Coronavirus - Informatie voor patiënten

Ondanks de verstrengde maatregelen in de ziekenhuizen zetten we alle medisch begeleide voortplantingstrajecten maximaal verder.  Een beperkt aantal ingrepen onder algemene verdoving die mogelijks een langer verblijf in het ziekenhuis vereisen, worden tijdelijk uitgesteld. We blijven onze patiënten informeren via de website en telefonisch.

Sinds januari 2021 is er opnieuw een volledig aanbod van alle activiteiten. Door een inhaalbeweging ontstaat er eventueel een wachttijd voor nieuwe afspraken, onderzoeken of behandelingen. Het is dus mogelijk dat je een aantal weken dient te wachten vooraleer wij je kunnen helpen. We doen er alles aan om deze wachttijd te beperken.

Vaccinatie tegen COVID-19:

 • Indien je wenst zwanger te worden, raden we je aan om je te laten vaccineren wanneer je hiervoor wordt opgeroepen.
 • Tijdens je vruchtbaarheidsbehandeling is het mogelijk om je te laten vaccineren wanneer je hiervoor wordt opgeroepen. Er is geen wachttijd nodig tussen vaccinatie en het uitvoeren van je behandeling.
 • Indien je zwanger bent, kan je je via je huisarts aanmelden voor een versnelde vaccinatie.

 

We adviseren om je te laten vaccineren, ongeacht je vruchtbaarheidsbehandeling of het stadium van je zwangerschap. Op geen enkel moment houdt vaccineren een extra risico in voor jezelf, je (toekomstige) behandeling of je zwangerschap. Zwangere vrouwen worden prioritair gevaccineerd. Ons land volgt hiermee het advies van de Hoge Gezondheidsraad
Opgelet: Ben je zwanger? Neem contact op met je huisarts. Enkel je huisarts kan je aanmelden.

Maatregelen:

  In het CRG worden alle maatregelen gevolgd die ook ziekenhuisbreed van kracht zijn:

  • Social distancing in de wachtzalen, bij alle contacten, afspraken en onderzoeken.
  • Het dragen van een mondmasker is  verplicht.
  • Enkel de patiënt en partner mag aanwezig zijn op de afspraak, onderzoek, ingreep of procedure.
  • Er wordt steeds een PCR-test uitgevoerd voorafgaandelijk aan de eicelpunctie en bij elke procedure onder algemene narcose.

   

  Indien je je vanuit het buitenland naar het CRG begeeft zal je bij de grensovergang een bewijs worden gevraagd dat je niet besmet bent met het coronavirus. Het CRG onderschrijft deze maatregel. De concrete instructies vind je op de officiële website van de Federale overheid: www.info-coronavirus.be

  Bovendien vragen wij je nadrukkelijk om via de test op deze website zelf regelmatig na te gaan of je mogelijk besmet bent met het coronavirus en desgevallend jouw afspraak, onderzoek of behandeling dient uit te stellen.

   

  Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?