Over ons

Coronavirus - Informatie voor patiënten

Alle behandelingen en medisch begeleide voortplantingstrajecten worden in ons centrum momenteel onverminderd verdergezet. 
Er gelden extra maatregelen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo goed mogelijk te garanderen.
We blijven onze patiënten informeren via de website en telefonisch van eventuele wijzigingen.

Er is een volledig aanbod van onze activiteiten.  We doen er alles aan om mogelijke wachttijd te beperken.

Maatregelen:

  In ons centrum, Brussels IVF, worden alle maatregelen gevolgd die ook ziekenhuisbreed van kracht zijn:

  • Social distancing in de wachtzalen, bij alle contacten, afspraken en onderzoeken.
  • Het dragen van een chirurgisch mondmasker is verplicht. Een mondmasker in textiel is niet langer toegelaten.
  • Jammer genoeg mag enkel de patiënt zelf aanwezig zijn op de afspraak, ingreep of procedure:
   o Dit geldt voor alle ingrepen, embryotransfer, echografie en bloedafname
   o Bij een eicelpunctie moet de partner na het bezorgen van zijn spermastaal eveneens het ziekenhuis verlaten
   o Voor de counseling-afspraak en consultaties bij de arts wordt de patiënt wél samen met de partner verwacht
  • Er zal verhoogde controle zijn om te zorgen dat deze regels nageleefd worden. Is er toch een goede reden waarom uw partner bij een onderzoek aanwezig dient te zijn als begeleider? Bespreek dit op voorhand met uw behandelend team zodat een toelating kan opgemaakt worden. Zonder bewijs zal de toegang tot het ziekenhuis geweigerd worden.
  • Voorafgaand aan iedere opname voor een ingreep (o.a. eicelpunctie, chirurgie, ...), ongeacht de aard van de anesthesie, zal een PCR-test uitgevoerd worden. Dit ongeacht de vaccinatiestatus van de patiënt.

  We beseffen dat het een moeilijke maatregel is om partners niet toe te laten op deze belangrijke momenten maar op dit ogenblik primeert noodgedwongen uw en onze gezondheid om onze zorgen zo goed mogelijk verder te kunnen zetten.

  Vaccinatie tegen COVID-19:

  • Indien u zwanger wenst te worden, raden we ten stelligste aan om je te laten vaccineren.
  • Ook tijdens uw vruchtbaarheidsbehandeling is het mogelijk om je te laten vaccineren.
  • Er is geen wachttijd nodig tussen vaccinatie en het uitvoeren van uw behandeling.

   

  We adviseren u (en uw partner) om zich te laten vaccineren voor aanvang van uw vruchtbaarheidsbehandeling of zo spoedig mogelijk tijdens een reeds opgestarte behandeling. Op geen enkel moment houdt vaccineren een extra risico in voor uzelf, uw (toekomstige) behandeling of uw zwangerschap. Het doormaken van COVID tijdens een zwangerschap is daarentegen wél risicovol, zowel voor de moeder, als voor het kind. Vaccinatie kan u en uw ongeboren kind in belangrijke mate beschermen tegen ernstige COVID-gerelateerde zwangerschapscomplicaties.

  Consulteer het standpunt van de Belgian Society for Reproductive Medicine

  Indien u zich vanuit het buitenland naar Brussels IVF begeeft zal u bij de grensovergang een bewijs worden gevraagd dat u niet besmet bent met het coronavirus. Brussels IVF onderschrijft deze maatregel. De concrete instructies vindt u op de officiële website van de Federale overheid: www.info-coronavirus.be

  Bovendien vragen wij nadrukkelijk om via de test op deze website zelf regelmatig na te gaan of u mogelijks besmet bent met het coronavirus en desgevallend jouw afspraak, onderzoek of behandeling dient uit te stellen.

  Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?