Over ons

Coronavirus - Informatie voor patiënten

Ondanks de extra maatregelen in de zorgsector worden alle behandelingen en medisch begeleide voortplantingstrajecten in ons centrum momenteel onverminderd verdergezet. 
Ook tijdens de kerstvakantie loopt onze dienstverlening door. We blijven onze patiënten informeren via de website en telefonisch van eventuele wijzigingen.

Er is een volledig aanbod van onze activiteiten.  We doen er alles aan om mogelijke wachttijd te beperken.

Maatregelen:

  In het CRG worden alle maatregelen gevolgd die ook ziekenhuisbreed van kracht zijn:

  • Social distancing in de wachtzalen, bij alle contacten, afspraken en onderzoeken.
  • Het dragen van een mondmasker is verplicht.
  • Enkel de patiënt zelf mag aanwezig zijn op de afspraak, ingreep of procedure:
   •  Dit geldt voor alle ingrepen, embryotransfer, echografie en bloedafname
   • Bij een eicelpunctie moet de partner na het bezorgen van zijn spermastaal eveneens het ziekenhuis verlaten
   • Voor de counseling-afspraak wordt de patiënt wél samen met de partner verwacht
   • Nieuwe patiënten moeten voor een eerste afspraak altijd beiden ter plaatse komen om alle onderzoeken en administratieve stappen uit te voeren
  • Voorafgaand aan iedere opname voor een ingreep (o.a. eicelpunctie, chirurgie, ...), ongeacht de aard van de anesthesie, zal een PCR-test uitgevoerd worden. 
   Dit ongeacht de vaccinatiestatus van de patiënt. Bij ambulante onderzoeken en inseminaties wordt geen PCR-test uitgevoerd.

   

  Vaccinatie tegen COVID-19:

  • Indien je wenst zwanger te worden, raden we je ten stelligste aan om je te laten vaccineren.
  • Ook tijdens je vruchtbaarheidsbehandeling is het mogelijk om je te laten vaccineren.
  • Er is geen wachttijd nodig tussen vaccinatie en het uitvoeren van je behandeling.

   

  We adviseren jou (en je partner) om je te laten vaccineren voor aanvang van je vruchtbaarheidsbehandeling of zo spoedig mogelijk tijdens een reeds opgestarte behandeling. Op geen enkel moment houdt vaccineren een extra risico in voor jezelf, je (toekomstige) behandeling of je zwangerschap. Het doormaken van COVID tijdens een zwangerschap is daarentegen wél risicovol, zowel voor de moeder, als voor het kind. Vaccinatie kan u en uw ongeboren kind in belangrijke mate beschermen tegen ernstige COVID-gerelateerde zwangerschapscomplicaties.

  Consulteer het standpunt van de Belgian Society for Reproductive Medicine

   

  Indien je je vanuit het buitenland naar Brussels IVF begeeft zal je bij de grensovergang een bewijs worden gevraagd dat je niet besmet bent met het coronavirus. Brussels IVF onderschrijft deze maatregel. De concrete instructies vind je op de officiële website van de Federale overheid: www.info-coronavirus.be

  Bovendien vragen wij je nadrukkelijk om via de test op deze website zelf regelmatig na te gaan of je mogelijk besmet bent met het coronavirus en desgevallend jouw afspraak, onderzoek of behandeling dient uit te stellen.

   

  Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?