Over ons

Coronavirus - Informatie voor patiënten

Er is een volledig aanbod van onze activiteiten. We doen er alles aan om mogelijke wachttijden te beperken.

Versoepeling testbeleid:

 • Voorafgaand aan een ingreep (o.a. eicelpunctie, chirurgie, ...) wordt niet langer standaard getest op COVID.
 • Enkel wanneer je bij de opname symptomen van een COVID19-infectie vertoont, zal een antigeen-sneltest uitgevoerd worden. Is deze test positief dan zal een PCR-test worden aangevraagd ter bevestiging.
  • Een positieve test leidt niet tot annulatie van je geplande eicelpunctie. Met de behandelende arts wordt geëvalueerd vanaf wanneer een embryoterugplaatsing opnieuw veilig kan plaatsvinden.
  • Bij een positieve test voor een ingreep onder volledige verdoving zal in samenspraak met de arts en anesthesist bekeken worden of de ingreep veilig kan doorgaan.
  • Bij ziektesymptomen en een positieve test voor COVID19 voor een embryoterugplaatsing wordt deze uitgesteld om de kansen op een gunstig resultaat te maximaliseren.

Maatregelen:

Er gelden nog steeds extra maatregelen om uw gezondheid en die van onze medewerkers zo goed mogelijk te garanderen. 

 • Respecteer social distancing in de wachtzalen, bij alle contacten, afspraken en onderzoeken.
 • Het dragen van een chirurgisch mondmasker in het ziekenhuis blijft verplicht (stoffen mondmaskers zijn niet toegelaten).
 • Als patiënt mag je met je partner aanwezig zijn op alle afspraken: consultatie, onderzoek, ingreep of procedure.

Vaccinatie tegen COVID-19:

 • Indien je zwanger wenst te worden, raden we ten stelligste aan om je te laten vaccineren.
 • Ook tijdens jouw vruchtbaarheidsbehandeling is het mogelijk om je te laten vaccineren.
 • Er is geen wachttijd nodig tussen vaccinatie en het uitvoeren van je behandeling.


We adviseren jou (en je partner) om je te laten vaccineren voor aanvang van je vruchtbaarheidsbehandeling of zo spoedig mogelijk tijdens een reeds opgestarte behandeling. Op geen enkel moment houdt vaccineren een extra risico in voor jezelf, jouw (toekomstige) behandeling of je zwangerschap. Het doormaken van COVID tijdens een zwangerschap is daarentegen wél risicovol, zowel voor de moeder, als voor het kind. Vaccinatie kan jou en je ongeboren kind in belangrijke mate beschermen tegen ernstige COVID-gerelateerde zwangerschapscomplicaties.

Consulteer het standpunt van de Belgian Society for Reproductive MedicineDe concrete maatregelen die gelden om vanuit het buitenland naar België, Brussels IVF, te komen, vind je op de officiële website van de Federale overheid: www.info-coronavirus.be.

Help de wetenschap en doe mee aan onze studie: is het coronavirus aanwezig in sperma?