Buitenlandse patiënten

Met de auto?
Lage emissiezone in Brussel

In Brussel is sinds begin 2018 een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Buitenlandse bezoekers die een boete willen vermijden, moeten zich online registreren. Dat is een verplichting voor alle buitenlandse voertuigen, ook als je auto aan de normen zou voldoen. Registreer je op https://irisbox.irisnet.be/LEZ

Als je in het CRG van UZ Brussel een IVF-behandeling ondergaat zonder dat je voor de hele duur daarvan in België verblijft, wend je dan eerst tot het contactcentrum voor meer informatie.
Daar krijg je alle informatie over het verloop van de behandeling en over wat er voor u als buitenlandse patiënt bij komt kijken.
 • Natuurlijk gelden een aantal formaliteiten voor alle patiënten van het CRG. Lees daarom ook het hoofdstuk Je MBV-behandeling praktisch, en financieel .
 • Als je tijdens een behandeling in het CRG genetisch materiaal laat invriezen (sperma, embryo's, eierstokweefsel, zaadbalweefsel) kan het voorkomen dat je dat wil meenemen naar je eigen land. Of omgekeerd, dat je ingevroren materiaal uit eigen land wil meebrengen naar het CRG. Onder transport genetisch materiaal lees je wat je daarvoor moet doen.


De behandeling in UZ Brussel

Vermijden van meerlingzwangerschap

Lees hier meer over het beleid van het CRG om telkens maar één embryo terug te plaatsen.

Hotels in het Brusselse
Aankomst in UZ Brussel
Medicatie tijdens je verblijf in UZ Brussel
hCG-inspuiting
De bewaring van boventallige embryo's
De terugplaatsing van gedooide embryo's: één of twee?
Na de embryotransfer

Het verzamelen van de eicellen, de in-vitrobevruchting en de terugplaatsing van de embryo's vormen de essentie van de IVF-behandeling. Het spreekt vanzelf dat die in het CRG plaatsvinden. Voor deze interventies moet je dan ook en zonder enige twijfel in Brussel zijn.
Hetzelfde geldt voor de inseminatie in een KI(D)-behandeling.

Hotels in het Brusselse 

Als je wil weten waar je in de omgeving van UZ Brussel logies kan vinden, dan vraag je het Contactcentrum om de lijst van hotels in de buurt. De meeste daarvan geven een korting aan patiënten van het CRG.Het feit dat je om die informatie vraagt en die lijst ter beschikking krijgt, houdt uiteraard geen enkele verplichting in. Je beslist zelf waar je wil verblijven voor de duur van dat deel van de behandeling dat in België verloopt.
Uiteraard kan je ook het web consulteren, bv. via http://www.besthotels.com.

Aankomst in UZ Brussel  

 • Bij je eerste bezoek aan het CRG moet je je melden aan de Inschrijvingsbalie, in de toegangshal van het Kinderziekenhuis, UZ Brussel, ingang F, route 990.
 • Vergeet niet je paspoort of identiteitskaart mee te brengen: zonder identiteitspapieren en opgave van een officieel adres kan je niet ingeschreven worden.
 • Na je inschrijving word je op de Consultatie CRG verwacht (route 980), met je medisch dossier.
  Daar zal je dezelfde administratieve formaliteiten moeten vervullen als binnenlandse patiënten, zoals je ook dezelfde begeleiding krijgt.

Medicatie tijdens je verblijf in UZ Brussel 

 • Als je tijdens je behandeling medicatie of medische producten (zoals injectiespuiten) nodig hebt, kan je de voorschriften daarvoor krijgen op de Consultatie CRG.
 • De medicijnen zijn te verkrijgen in de apotheek van UZ Brussel.
  Ze moeten meteen betaald worden aan de onthaalbalie van UZ Brussel (route 990) en met creditcard. Contante betaling of betaling met cheques is niet mogelijk.
 • Als je de stimulatiekuur in Brussel ondergaat, kan je bij de Verpleegeenheid van het CRG terecht  (VPE 03, route 972) voor de toediening van injecties.

Afronding van de stimulatiekuur: hCG  

Belangrijke informatie

 • Wij kunnen je slechts opnemen voor de eicelpunctie als je behandeling volledig is betaald.
 • De resultaten van jullie infectie-onderzoek naar HIV, Hepatitis B & C en syfilis moeten van recente datum zijn.
  Is dat niet het geval of heb je de resultaten niet bij je, dan zullen we alsnog bloed laten prikken bij beide partners (ten laatste op het ogenblik van de eicelpunctie) om de infectieonderzoeken uit te voeren.

De stimulatie van de eierstokken wordt afgerond met de toediening van een hCG-injectie.
 • Om organisatorische redenen wordt het uur waarop die injectie moet worden gegeven altijd in Brussel bepaald, door de DM van het CRG.
 • Dat geldt ook als de volledige stimulatiekuur - tot en met de toediening van die injectie - in je eigen land verloopt.
  Die mogelijkheid bestaat namelijk: er liggen 36 uur tussen het ogenblik waarop de hCG-injectie wordt gegeven en dat waarop de rijpe eicellen worden aangeprikt.
  Of het mogelijk is om de injectie te geven vóór je naar Brussel afreist, wordt vooraf bepaald en hangt uiteraard volledig af van waar je woont.

De bewaring van boventallige embryo's 

Alle eicellen die verzameld worden na stimulatie van de eierstokken, worden in het laboratorium ook bevrucht. Niet elke bevruchting leidt tot de ontwikkeling van een embryo, maar het is wel vaak zo dat er meer embryo's ontstaan dan teruggeplaatst zullen worden (één of twee).
In dat geval worden de overblijvende embryo's ingevroren en bewaard voor later gebruik, bv. voor als de eerste IVF-poging niet resulteert in een zwangerschap, of voor als je later nog kinderen zou willen. Eventueel kan je de ingevroren embryo's meenemen naar een laboratorium of ziekenhuis in eigen land, om ze dichter bij huis te bewaren (zie transport genetisch materiaal).
Weet evenwel dat er behoorlijk wat embryo's ingevroren moeten worden om een latere transfer met 'hetzelfde' materiaal mogelijk te maken. Veel embryo's overleven het bewaringsproces namelijk niet - iets wat pas na ontdooiing duidelijk wordt.
Er zullen dus verschillende factoren meespelen in de beslissing om bij een volgende poging al dan niet gedooide embryo's te gebruiken: niet alleen het aantal dat kon worden ingevroren, maar bijvoorbeeld ook de afstand die je moet afleggen om de IVF-behandeling in het CRG te kunnen ondergaan.

De terugplaatsing van gedooide embryo's (FRET-cyclus): één of twee? 

De Belgische wet laat toe dat we bij een transfer met gedooide embryo’s steeds twee embryo’s terugplaatsen. Daardoor verhoogt soms licht de kans op zwangerschap, maar ook die op een meerlingzwangerschap. En dat kan zowel voor moeder als baby’s een gezondheidsrisico inhouden.
In het CRG geven we er daarom op basis van onze ervaring de voorkeur aan om telkens één embryo terug te plaatsen.

Niettemin begrijpen we dat het voor onze buitenlandse patiënten soms moeilijk is om de afweging te maken. De iets hogere slaagkans kan een motivatie zijn om twee embryo’s te laten terugplaatsen en zo het kostenplaatje te optimaliseren.
Voor een extra embryotransfer moet je namelijk opnieuw de reis naar Brussel maken en ook de interventie kost geld.
Om dat laatste bezwaar weg te nemen, biedt het CRG aan buitenlandse patiënten twee embryotransfers aan binnen de prijs van één FRET-behandeling.

Na de embryotransfer 

Na de embryotransfer kan je gaan en staan waar je wil.
Geen van beide partners moet in België blijven voor verdere behandeling, dus je kan meteen naar huis afreizen als je dat wil. Je mag onmiddellijk je gewone leven hervatten, je hoeft geen enkel soort fysieke activiteit - inclusief je per trein, auto of vliegtuig verplaatsen - te mijden. De al dan niet innesteling van het embryo is een proces dat zich autonoom volstrekt: het staat los van wat je doet of laat na de embryotransfer

Daarop geldt één uitzondering: de dag na de eicelpunctie ben je begonnen met de inname van progesteron, wat de mogelijke innesteling moet ondersteunen (cf. voorbereiding op de zwangerschap). Daar moet je zorgvuldig mee doorgaan, op regelmatige tijdstippen en in voldoende doses.