Een deel van je behandeling verloopt van huis uit

Het CRG van UZ Brussel staat wereldwijd hoog aangeschreven om zijn expertise in geassisteerde bevruchting en alle behandelingen die daarmee samenhangen. Veel wensouders die elders niet geholpen konden worden, hebben dankzij het CRG hun kinderwens toch in vervulling zien gaan.
Die expertise ligt voor elke wensouder binnen handbereik: noch de afstand tot, noch de verkeersdrukte hoeven een drempel te zijn. Want voor een behandeling in het CRG hoef je je niet zo vaak naar Brussel te verplaatsen als verplaatsing of afstand een probleem is.

We overlopen het behandelingstraject in vogelvlucht: in het groen staat waarvoor je in het CRG  moet zijn.

Fase 1 – Het voortraject

Eerste consultatie bij de CRG-arts

De fertiliteitsgynaecoloog van het CRG bevraagt en onderzoekt jou/jullie en schrijft doorgaans een aantal vooronderzoeken voor. Zie medisch voortraject. De vooronderzoeken kan je in UZ Brussel laten uitvoeren of eventueel bij een arts en/of een extern labo van eigen keuze. Uiteraard moet je ons in het laatste geval de resultaten (laten) bezorgen.

Tweede consultatie bij de CRG-arts

Het CRG probeert voor alle patiënten het tweede bezoek bij de arts en het onderhoud met de counselor op dezelfde dag te organiseren.

Op basis van de resultaten van de vooronderzoeken en zijn/haar eigen bevindingen, stelt de CRG-arts jou/jullie al dan niet een MBV-behandeling voor.

Onderhoud met de CRG-counselor

De counselor is de verpleegkundige of vroedvrouw die het voorgeschreven behandelingsschema in detail met jou/jullie overloopt. Omdat daar heel wat praktische informatie bij zit, proberen we het counselorsgesprek zo kort mogelijk voor de start van je behandeling te plannen.

Fase 2 – De behandeling tot net voor de eicelpunctie of inseminatie

 • Bij IVF/ICSI start de behandeling – op een dag die van tevoren werd overeengekomen – meestal met een stimulatiekuur.
  Die medicatie – in de vorm van onderhuidse inspuitingen – kan je jezelf toedienen of laten toedienen door een thuisverpleegkundige. Hiervoor hoef je dus niet telkens naar Brussel.
 • Kunstmatige inseminatie (KI) verloopt doorgaans zonder stimulatie.
  • indien er (lichte) stimulatie aan te pas komt, is dat meestal via de inname van pillen, en dat kan uiteraard thuis.
  • als er spuitjes aan te pas komen, geldt hetzelfde als hiervoor: je kan ze zelf toedienen of laten toedienen door een thuisverpleegkundige.

Op voorwaarde dat...

 • de onderzoeken gebeuren op de dag dat het CRG aangeeft (via de DM); en
 • de resultaten steeds vóór 14u aan de DM (zie contact) bezorgd worden. 
 • Zowel bij KI als bij IVF/ICSI moet de groei van de follikels in de eierstokken gemonitord worden via bloedanalyses en echografieën:
  • de bloedprik kan je laten uitvoeren door je huisarts of een thuisverpleegkundige en laten analyseren door een extern labo; en
  • voor de echografie kan je bij je eigen gynaecoloog terecht.
 • Bij IVF/ICSI wordt ter afronding van de stimulatiekuur vaak een hCG-injectie gegeven, om de eisprong uit te lokken. Ook die kan je jezelf thuis toedienen, voor zover je binnen de 36 uur in Brussel kan zijn.

Fase 3 – inseminatie (KI), eicelpunctie en embryotransfer (IVF/ICSI)

Voor deze interventies moet je uiteraard telkens in het CRG zijn.
Zie Kunstmatige inseminatie: IUI - de procedure in detail
Zie IVF|ICSI - de behandeling in detail:
de eicelpunctie,
de embryotransfer, en/of
de embryotransfer met gedooide embryo's.

Fase 4 – ondersteuning van de innesteling

De hormonenkuur met progesteron die de innesteling van het embryo moet bevorderen, kan je gemakkelijk zelf toedienen. Dus ook thuis.

Fase 5 – opvolging van het resultaat

Op voorwaarde dat

Opnieuw geldt dat het CRG de resultaten van deze onderzoeken nodig heeft om je behandeling te kunnen afsluiten of opvolgen. Vergeet ze dus niet aan de DM te bezorgen (contact).

 • De bloedanalyse voor de zwangerschapstest – dag 15 na de inseminatie of dag 12 na de embryotransfer - kan je opnieuw door je huisarts en een labo van eigen keuze laten uitvoeren.
 • Hetzelfde geldt voor de bloedanalyse die je moet laten uitvoeren op dag 3 van je maandstonden als je - helaas – niet zwanger blijkt te zijn.
  In dat geval word je enkele weken later opnieuw in Brussel verwacht voor een bespreking met de CRG-arts.
 • Ben je wel zwanger, dan staat nog een eerste zwangerschapsechografie op het programma, vijf weken na de inseminatie of de embryotransfer. Dat kan je in UZ Brussel laten doen of door je eigen gynaecoloog.

Fase 6 – opvolging van zwangerschap en geboorte

Hoewel de begeleiding van je zwangerschap en eventuele pre- en postnatale testen via je eigen gynaecoloog verlopen, zullen we ook vanuit UZ Brussel verder informeren naar het verloop van je zwangerschap en de geboorte van je baby. Daarom krijg je van ons twee vragenlijsten toegestuurd:
 • de eerste tegen het einde van het eerste trimester van je zwangerschap,
 • de tweede kort na de voorziene bevallingsdatum.
Onze bevraging mag je enerzijds zien als persoonlijke interesse: we willen graag weten of de behandeling succes heeft gehad en of je eventueel problemen hebt ondervonden. Anderzijds kaderen ze in het wetenschappelijk onderzoek dat we permanent voeren naar zwangerschappen ontstaan en kinderen geboren uit een vruchtbaarheidsbehandeling.Daarmee proberen we steeds de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren en de effecten van bepaalde wijzigingen (bv. in stimulatiemedicatie) in kaart te brengen. Bovendien voldoen we daarmee aan de wettelijke verplichting om statistische gegevens te verzamelen over (de gezondheid van) onze patiënten en hun uit IVF/ICSI of KI(D) geboren baby's.
Wij vragen onze patiënten dan ook met aandrang om ons de vragenlijsten ingevuld terug te bezorgen. Je helpt daarmee niet alleen het wetenschappelijk onderzoek vooruit, maar je dient er ook vele toekomstige patiënten mee. En misschien ben je dat zelf ooit nog eens.
Voor je privacy hoef je niet te vrezen: alle gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt. Er bestaat geen enkele kans dat de medische en andere informatie die jij ons verstrekt, teruggevoerd kan worden naar jou als persoon.