Voorstelling van het CRG

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), de fertiliteitskliniek van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

MBV-behandeling: wat?

MBV staat voor medisch begeleide voortplanting. Dat is de overkoepelende term voor de verschillende vruchtbaarheids-behandelingen: kunstmatige inseminatie, IVF, IVF-ICSI, IVM,...

Het CRG is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen (MBV). We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van MBV-technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 zijn al meer dan 23.000 baby's geboren uit de behandeling van hun ouders in ons centrum.

Als universitaire instelling binnen het VUB-netwerk heeft het CRG ook een academische opdracht: ons centrum is tevens een opleidingsinstituut en fungeert als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
  • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
  • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
  • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze know-how via opleiding, training en communicatie.

Deel van een netwerk

Mede-oprichter van ESHRE
Erkend door EAA
Erkend door Ebcog

Het CRG maakt deel uit van een netwerk van onderzoeks- en behandelingsinstellingen en/of fungeert als motor van internationale samenwerking.
Zo is er enerzijds nauwe samenwerking met andere universiteiten dan de VUB, zowel in België en in het buitenland.
Anderzijds zijn er officiële samenwerkingen met andere (buitenlandse) ziekenhuizen.
In april 2005 ging bv. de samenwerking van start met de Clinica Alemana, een van de meest toonaangevende ziekenhuizen in Zuid-Amerika. De clinica Alemana is verbonden aan de Universidad Del Desarrollo (Santiago de Chili) en heeft de traditie om samenwerkingen aan te gaan met andere Centres of Excellence, wat een vlotte uitwisseling van know-how mogelijk maakt, evenals de wederzijdse opleiding van medische specialisten.
Voor de reproductieve geneeskunde hebben zij het CRG gekozen als Centre of Excellence. 

Mede-oprichter van ESHRE  

Het CRG is mede-oprichter en al jarenlang actief lid van ESHRE, de European Society of Human Reproduction and Embryology – www.eshre.com.
Deze Europese organisatie onderhoudt goede contacten met de wetenschappelijke wereld in de Verenigde Staten.
Ze heeft zich tot doel gesteld om de interesse voor en de kennis over de reproductieve biologie en geneeskunde te bevorderen.  Daarom wil Eshre:
– het onderzoek in dit domein stimuleren;
– ervoor zorgen dat de onderzoeksresultaten bekend raken bij het grote publiek, wetenschappers, medici en patiëntenorganisaties;
– politici en beleidsmakers over heel Europa het informeren; en
– op een meer toegepast niveau bijdragen tot de verbetering van de klinische praktijk.
Dat doet ze door opleidingen en trainingen te organiseren en specialisten samen te brengen rond specifieke reproductieve thema's.

In de loop van zijn bestaan heeft het CRG een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan en de ontwikkeling van ESHRE:
  • in 1985 waren we mede-organisator van het allereerste ESHRE-congres in Bonn;
  • in 1986 organiseerden we het tweede ESHRE-congres in Brussel, aan de Vrije Universiteit;
  • in 1994 schreven we ook het tiende congres op onze naam, opnieuw in Brussel; en
  • over de jaren heen stelden we onze CRG-infrastructuur ter beschikking voor symposia en workshops van ESHRE. Daardoor kregen tal van fertiliteitsspecialisten de gelegenheid om zich bij te scholen.
Onder historiek (1985, 1986, 1994 en andere jaren) vind je de echo's van terug.

Erkend door de EAA   

Het CRG heeft een sterke reputatie opgebouwd in het domein van de mannelijke onvruchtbaarheid.
In 1997 werden we een erkend opleidingscentrum van de EAA, de European Academy of Andrology.
Die erkenning werd in 2005 werd hernieuwd.
Meer informatie over het CRG en de EAA vind je onder Ons onderzoek en onderwijs.

Erkend door Ebcog 

Sinds 2008 is het CRG erkend door EBCOG als opleidingsinstituut in de reproductieve geneeskunde. Ons centrum was het tweede dat die erkenning kreeg. In 2015 werd deze accreditatie verlengd voor vijf jaar.
EBCOG, de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology maakt deel uit van de UEMS, de Union Européenne des Medécins Spécialistes. De organisatie verenigt specialisten in de gynaecologie en verloskunde uit 36 lidstaten. Ze heeft als doel om de gezondheid van vrouwen en hun nakomelingen te verbeteren door te streven naar de hoogste zorgkwaliteit in alle Europese landen.
Met het oog daarop ondersteunt EBCOG opleidingen in diverse medische specialismen. Voor de reproductieve geneeskunde kregen twaalf centra in Europa een accreditatie als opleidingsinstituut, waaronder het CRG van UZ Brussel.
Van zijn kant installeerde het CRG in 2012 een ‘clinical fellowship’ in de reproductieve geneeskunde. Voor dit opleidingsprogramma kunnen gynaecologen uit (andere) Europese landen in ons centrum terecht, om hier hun medische kennis over en vaardigheden in de reproductieve geneeskunde te verdiepen.