Belgische patiënten

De expertise van het CRG ligt voor elke wensouder binnen handbereik, waar je ook woont. De verplaatsingen naar Brussel hoeven geen hindernis te zijn: een deel van je behandeling verloopt namelijk van huis uit.
  

Buitenlandse patiënten

Als je in het CRG van UZ Brussel een MBV-behandeling ondergaat zonder dat je voor de hele duur daarvan in België verblijft, verloopt de organisatie ervan enigszins anders.
Hier vind je daar alle informatie over.