Opleiding

In het CRG zijn ook steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan het CRG komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar.

In de sectie historiek zijn herinneringen te vinden aan de congressen en workshops die hier in de loop der jaren georganiseerd werden.

Onder ex-medewerkers vind je de namen (en soms gezichten) terug van medici en paramedici die hier tijdens hun opleiding hebben gewerkt.

Opleidingscentrum voor de EAA


Het CRG van UZ Brussel vormt, samen met andere UZ-Brusseldiensten, een erkend opleidingscentrum van de EAA, de European Academy for Andrology. Dat betekent dat je aan het CRG een EAA-certificaat kan behalen in de andrologie.
Op de EAA-site klik je op education om er meer over te weten.

Om een EAA-certificaat te halen moet je twee jaar in een erkend opleidingscentrum werken. Dat kan aan het CRG, maar het is belangrijk om te weten dat er geen fondsen voorzien zijn voor deze opleidingen: als kandidaat moet je dus financieel zelfbedruipend zijn.