Opleiding

In het CRG zijn ook steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan het CRG komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar.

In de sectie historiek zijn herinneringen te vinden aan de congressen en workshops die hier in de loop der jaren georganiseerd werden.

Onder ex-medewerkers vind je de namen (en soms gezichten) terug van medici en paramedici die hier tijdens hun opleiding hebben gewerkt.

Clinical Fellowship voor gynaecologen en verloskundigen


Het CRG is als opleidingsinstituut ook erkend - sinds 2008 - door EBCOG, de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. In 2015 werd deze erkenning verlengd voor vijf jaar.

De EBCOG verenigt specialisten in de gynaecologie en verloskunde uit 36 lidstaten. Ze heeft als doel om de gezondheid van vrouwen en hun nakomelingen te verbeteren door te streven naar de hoogste zorgkwaliteit in alle Europese landen.
Met het oog daarop ondersteunt EBCOG opleidingen in diverse medische specialismen. Voor de reproductieve geneeskunde kregen twaalf centra in Europa een accreditatie als opleidingsinstituut, waaronder het CRG van UZ Brussel.

Van zijn kant installeerde het CRG in 2012 een ‘clinical fellowship’ in de reproductieve geneeskunde. Voor dit opleidingsprogramma kunnen gynaecologen uit (andere) Europese landen in ons centrum terecht, om hier hun medische kennis over en hun vaardigheden in de reproductieve geneeskunde te verdiepen.
Om een Ebcog-certificaat te halen moet je twee jaar in een erkend opleidingscentrum werken. Dat kan aan het CRG, maar het is belangrijk om te weten dat er geen fondsen voorzien zijn voor deze opleidingen: als kandidaat moet je dus financieel zelfbedruipend zijn.