De praktische gang van zaken bij onderzoeken en ingrepen

Bij elk onderzoek en elke ingreep die je als man of vrouw in het CRG ondergaat, hoort een praktische regeling.

Interventies met beeldvorming

Behalve de echografie van het kleine bekken bestaan nog enkele andere onderzoeken en ingrepen met medische beeldvorming.

Bij de vrouw

De hysterosalpingografie praktisch
De HyFoSy (Hystero Foam Sonography) praktisch

De diagnostische hysteroscopie praktisch
De therapeutische hysteroscopie praktisch
De diagnostische laparoscopie praktisch
De therapeutische laparoscopie praktisch

Bij de man

De praktische gang van zaken bij een scrotale en transrectale echografie
bespreken we onder de endoscopische onderzoeken bij de man.

De hysterosalpingografie praktisch  

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd op de dienst Radiologie van UZ Brussel, na afspraak.
  Je wordt naar de radioloog verwezen door je CRG-arts.
 • Ter voorbereiding moet je een aantal medicijnen nemen, cf. het instructieformulier hysterosalpingografie.
 • Je brengt op de afspraak je verwijzingsbrief van de arts mee.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee. Buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je laat je inschrijven aan de balie van de dienst Consultaties van UZ Brussel, ingang C, route 744.
  Belgische patiënten kunnen zichzelf inschrijven aan de kiosk.
 • Op het afgesproken uur ga je rechtstreeks naar de Radiologie van UZ Brussel, ingang C, route 861.
 • Het onderzoek verloopt zonder verdoving en ambulant.
 • Hoewel het om een lichte ingreep gaat met een laag risico, wordt hij niet altijd als aangenaam ervaren. Laat je daarom best vergezellen op de weg terug naar huis.
 • Radiologie bezorgt de resultaten van het onderzoek aan je CRG-arts, die ze met jou zal bespreken.

De HyFoSy (Hystero Foam Sonography) praktisch 

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Consultatie CRG, na afspraak.
 • Ter voorbereiding met je een aantal medicijnen nemen, cf. het instructieformulier HyFoSy.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je laat je inschrijven aan de balie van het Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 990.
  Belgische patiënten kunnen zichzelf inschrijven via de kiosk in de toegangshal.
 • Op het afgesproken uur ga je rechtstreeks naar de wachtzaal van de echografie, Consultatie CRG, route 982.
 • Het onderzoek verloopt zonder verdoving en ambulant.
 • Het resultaat ervan zal meteen met jou worden besproken door de uitvoerende arts.

De diagnostische hysteroscopie praktisch 

 • Het onderzoek verloopt ambulant, in het Operatiekwartier (OK) van het CRG, na afspraak.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je laat je inschrijven aan de balie van het Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 990.
  Belgische patiënten kunnen zichzelf inschrijven via de kiosk in de toegangshal.
 • Is je onderzoek gepland op een vrijdag, dan mag je op het afgesproken uur rechtstreeks naar het OK gaan.
 • Is je onderzoek gepland op een andere dag, dan vragen we je om de dag voordien om 15 uur te bellen naar het OK (zie contact) om het precieze uur van het onderzoek te kennen.
  De dag zelf mag je op dat tijdstip rechtstreeks naar het OK komen.
 • Na het onderzoek, dat maar een kwartiertje duurt, mag je meteen naar huis.
  Vanwege de plaatselijke verdoving rijd je best niet zelf met de auto (tot twee uur na het onderzoek).
 • De resultaten van de hysteroscopie worden doorgegeven aan je CRG-arts, die ze met jou zal bespreken.

Procedure bij verdoving

Wat is de praktische gang van zaken in UZ Brussel bij een onderzoek of ingreep onder verdoving?

De therapeutische hysteroscopie praktisch 

 • Een werkhysteroscopie verloopt ofwel onder volledige narcose, ofwel onder epidurale verdoving.
 • Van het CRG krijg je instructies mee over wat je moet doen om je voor te bereiden op de ingreep.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je laat je inschrijven als patiënt:
  • voor een dagopname bij de Dienst Inschrijvingen van het Kinderziekenhuis van UZ Brussel, ingang F, route 990;
  • in geval van hospitalisatie bij de Dienst Inschrijvingen van UZ Brussel, ingang A, route 151.
 • Ter voorbereiding op de ingreep krijg je een kamer in een verpleegeenheid:
  • bij een dagopname in de VPE 03 van het CRG, Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 972;
  • bij hospitalisatie in een VPE van UZ Brussel (ingang A).
 • Doorgaans mag je dezelfde dag nog naar huis (dagopname), maar soms wordt voor de veiligheid na de ingreep een overnachting voorzien (hospitalisatie).
 • In elk geval moet je je laten vergezellen en mag je zelf niet met de auto rijden.
  Ook breng je de nacht die volgt op een ingreep onder algemene verdoving, best niet alleen door.

Procedure bij verdoving

Wat is de praktische gang van zaken in UZ Brussel bij een onderzoek of ingreep onder verdoving?

De diagnostische laparoscopie praktisch 

 • Een laparoscopie – ook een zuiver diagnostische – gaat altijd gepaard met een algemene verdoving en dus met een daghospitalisatie of een overnachting.
 • Voor de voorbereiding op de ingreep krijg je het instructieformulier Preoperatieve voorbereidingen mee. Daarin staat alles wat je te doen staat.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je meldt je bij de Dienst Inschrijvingen van het Kinderziekenhuis van UZ Brussel, Ingang F, route 990.
  Belgische patiënten kunnen zichzelf inschrijven aan de kiosk.
 • Je neemt het inschrijvingsdocument mee naar de VPE 03 van het CRG, Ingang F, route 972.
 • Daar word je voorbereid op de interventie en word je na de interventie terug heen gebracht, om even te rusten.
 • Bij een diagnostische laparoscopie mag je dezelfde dag nog naar huis.
  Wel moet je je laten vergezellen en mag je zelf niet met de auto rijden.
  Ook breng je de nacht die volgt op een ingreep onder algemene verdoving, best niet alleen door.

Procedure bij verdoving

Wat is de praktische gang van zaken in UZ Brussel bij een onderzoek of ingreep onder verdoving?

De therapeutische laparoscopie praktisch  

 • Een laparoscopie gaat altijd gepaard met een algemene verdoving, en dus met een dagopname of een hospitalisatie.
 • Een therapeutische laparoscopie gaat meestal gepaard met een overnachting in het ziekenhuis, de nacht vóór de ingreep.
  • Als het om een uitgebreide ingreep gaat of als een langere postoperatieve observatie aangewezen is, kan meer dan één overnachting nodig zijn.
  • Uitzonderlijk hoef je voor een werklaparoscopie niet de avond vooraf binnen te komen.
   Dan gaat het om een dagopname en geldt dezelfde procedure als bij een diagnostische laparoscopie (zie hiervoor).
 • Ter voorbereiding op de ingreep krijg je het instructieformulier Preoperatieve voorbereidingen mee.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je meldt je bij de Dienst Inschrijvingen in de centrale toegangshal van UZ Brussel, ingang A, route 151
 • Je krijgt een kamer in een VPE van UZ Brussel (ingang A) en krijgt daar een specifieke darmvoorbereiding.
 • Na de ingreep word je teruggebracht naar je kamer.
 • Na enkele uren rusten mag je doorgaans dezelfde dag nog naar huis.
  Wel moet je je laten vergezellen en mag je zelf niet met de auto rijden.
  Ook breng je de nacht die volgt op een ingreep onder algemene verdoving, best niet alleen door.