De praktische gang van zaken bij onderzoeken en ingrepen

Bij elk onderzoek en elke ingreep die je als man of vrouw in het CRG ondergaat, hoort een praktische regeling.

Interventies met beeldvorming

Bij de vrouw

De echografie praktisch

Uiteraard is een echografie ook een onderzoek met beeldvorming. Klik hier voor de praktische gang van zaken bij de vaginale echografie tijdens je MBV-behandeling.

De HyFoSy (Hystero Foam Sonography) praktisch

De diagnostische hysteroscopie praktisch
De therapeutische hysteroscopie praktisch
De diagnostische laparoscopie praktisch
De therapeutische laparoscopie praktisch

Bij de man

De praktische gang van zaken bij een scrotale en transrectale echografie
bespreken we onder de endoscopische onderzoeken bij de man.

De HyFoSy (Hystero Foam Sonography) praktisch 

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd op de Consultatie CRG, na afspraak.
 • Ter voorbereiding moet je een aantal medicijnen nemen, cf. het instructieformulier HyFoSy.
 • Bij aankomst schrijf je je in aan de balie van het Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 990.
  Als Belgische patiënt breng je daarvoor je identiteitskaart mee, als buitenlandse je paspoort
  Belgische patiënten kunnen zich ook inschrijven aan de kiosk in de toegangshal.
 • Op het afgesproken uur ga je naar de wachtzaal van de echografie, Consultatie CRG, route 982.
 • Het onderzoek verloopt zonder verdoving en ambulant.
 • De uitvoerende arts zal meteen het resultaat van het onderzoek met jou bespreken.

De diagnostische hysteroscopie praktisch 

 • Een diagnostische hysteroscopie verloopt zonder verdoving en ambulant, in het Operatiekwartier van het CRG, na afspraak.
 • Eén dag van tevoren zullen we je bellen om het precieze uur door te geven waarop je verwacht wordt.
 • Bij aankomst schrijf je je in aan de balie van het Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 990.
  Als Belgische patiënt breng je daarvoor je identiteitskaart mee, als buitenlandse je paspoort.
  Belgische patiënten kunnen zich ook inschrijven aan de kiosk in de toegangshal.
 • Na het onderzoek, dat maar een kwartiertje duurt, mag je meteen naar huis.
 • De resultaten van de hysteroscopie worden doorgegeven aan je CRG-arts, die ze met jou zal bespreken.

Procedure bij verdoving

Wat is de praktische gang van zaken in UZ Brussel bij een onderzoek of ingreep onder verdoving?

De therapeutische hysteroscopie praktisch 
 • Een werkhysteroscopie verloopt ofwel onder volledige narcose, ofwel onder epidurale verdoving.
 • Van het CRG krijg je instructies mee over wat je moet doen om je voor te bereiden op de ingreep.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Bij aankomst schrijf je je in (zie Inschrijving in UZ Brussel voor de openingsuren):
  • voor een dagopname aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis, ingang F, route 990;
  • in geval van hospitalisatie aan de inschrijvingsbalie van UZ Brussel, ingang A, route 151.
 • Ter voorbereiding op de ingreep krijg je een kamer in een verpleegeenheid:
  • bij een dagopname in de VPE 03 van het CRG, ingang F, route 972;
  • bij hospitalisatie in een VPE van UZ Brussel, ingang A.
 • Doorgaans mag je dezelfde dag nog naar huis (dagopname), maar soms wordt voor de veiligheid na de ingreep een overnachting voorzien (hospitalisatie).
 • In elk geval moet je je laten vergezellen en mag je zelf niet met de auto rijden.
  Ook mag je de nacht die volgt op een ingreep onder algemene verdoving, niet alleen doorbrengen.

Procedure bij verdoving

Wat is de praktische gang van zaken in UZ Brussel bij een onderzoek of ingreep onder verdoving?

De diagnostische laparoscopie praktisch 
 • Een laparoscopie – ook een zuiver diagnostische – gaat altijd gepaard met een algemene verdoving en dus met een daghospitalisatie of een overnachting.
 • Voor de voorbereiding op de ingreep krijg je het instructieformulier Preoperatieve voorbereidingen mee.
  Daarin staat alles wat je te doen staat.
 • Bij aankomst schrijf je je in aan de balie van het Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, route 990.
  Als Belgische patiënt breng je daarvoor je identiteitskaart mee, als buitenlandse je paspoort.
  Belgische patiënten kunnen zich ook inschrijven aan de kiosk in de toegangshal.
 • Je neemt het inschrijvingsdocument mee naar de VPE 03 van het CRG, Ingang F, route 972.
 • Daar word je voorbereid en word je na de interventie terug heen gebracht, om even te rusten.
 • Bij een diagnostische laparoscopie mag je dezelfde dag nog naar huis.
  Wel moet je je laten vergezellen en mag je zelf niet met de auto rijden.
  Ook mag je de nacht die volgt op een ingreep onder algemene verdoving, niet alleen doorbrengen.

Procedure bij verdoving

Wat is de praktische gang van zaken in UZ Brussel bij een onderzoek of ingreep onder verdoving?

De therapeutische laparoscopie praktisch   
 • Een laparoscopie gaat altijd gepaard met een algemene verdoving, en dus met een dagopname of een hospitalisatie.
 • Een therapeutische laparoscopie gaat meestal gepaard met een overnachting in het ziekenhuis, de nacht vóór de ingreep.
  • Als het om een uitgebreide ingreep gaat of als een langere postoperatieve observatie aangewezen is, kan meer dan één overnachting nodig zijn.
  • Uitzonderlijk hoef je voor een werklaparoscopie niet de avond vooraf binnen te komen.
   Dan gaat het om een dagopname en geldt dezelfde procedure als bij een diagnostische laparoscopie (zie hiervoor).
 • Ter voorbereiding op de ingreep krijg je het instructieformulier Preoperatieve voorbereidingen mee.
 • Belgische patiënten brengen hun elektronische identiteitskaart mee, buitenlandse patiënten hun paspoort.
 • Je schrijft je in aan de inschrijvingsbalie UZ Brussel, ingang A, route 151.
 • Je krijgt een kamer in een VPE van UZ Brussel (ingang A) en krijgt daar een specifieke darmvoorbereiding.
 • Na de ingreep word je teruggebracht naar je kamer.
 • Na enkele uren rusten mag je doorgaans dezelfde dag nog naar huis.
  Wel moet je je laten vergezellen en mag je zelf niet met de auto rijden.
  Ook mag je de nacht die volgt op een ingreep onder algemene verdoving, niet alleen doorbrengen.