Grenzen aan de behandeling


De slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling hangt in grote mate samen met de leeftijd van de vrouw. Daarom heeft de Belgische wetgever de leeftijdsgrenzen vastgelegd waarbinnen een MBV-behandeling is toegestaan.

Bovendien is bij IVF/ICSI het aantal embryo's vastgelegd dat per cyclus teruggeplaatst mag worden. Het doel van die beperking is om het aantal meerlingzwangerschappen zo beperkt mogelijk te houden.
Een meerlingzwangerschap houdt immers een verhoogd risico in voor moeder en baby's.

Wettelijke leeftijdsgrenzen voor een MBV-behandeling


De slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling hangt in grote mate samen met de leeftijd van de vrouw. Daarom heeft de Belgische wetgever de leeftijdsgrenzen vastgelegd waarbinnen een MBV-behandeling is toegestaan.
Die limiet staat los van de leeftijdsgrens voor wie in aanmerking wil komen voor terugbetaling door de Belgische mutualiteit. Daar ligt de maximumleeftijd lager (zie MBV-financieel#met-mutualiteit of de overzichtstabel).

De absolute limiet qua leeftijd van de vrouw is als volgt vastgelegd:
  • een eicelpunctie kan plaatsvinden tot je 45ste verjaardag, d.w.z. tot de dag voordat je 45 wordt,
  • voor een embryotransfer is de leeftijdslimiet 47 jaar, d.w.z. de dag voordat je 48 wordt.
    Anders gezegd, je moet voor je 45ste verjaardag een eicelpunctie hebben gehad om daarna nog in aanmerking te komen voor een embryotransfer (eventueel met gedooide embryo's).
  • Vanaf je 48ste verjaardag kan je in België niet meer behandeld worden.

Belgische patiënten die in orde zijn met de mutualiteit krijgen onder bepaalde voorwaarden de kosten van hun MBV-behandeling terugbetaald. Voor die voorwaarden zie MBV-financieel#met-mutualiteit.