Zorgtraject voor wensouders met een virale infectie

Het CRG van UZ Brussel staat wereldwijd hoog aangeschreven om zijn expertise in medisch begeleide voortplanting (MBV) en alle behandelingen die daarmee samenhangen.
In onze werking staat de zorg voor de patiënt steeds centraal. Door de jaren heen hebben we daarom altijd grote aandacht besteed aan de verbetering – qua comfort en qua effectiviteit – van onze behandelingen.

Vanuit die filosofie hebben we een aangepast behandelingstraject (of zorgtraject) ontwikkeld voor wensouders met een infectieziekte.
Of je als man besmet bent of als vrouw of allebei, dankzij dit zorgraject is het voor veel wensouders met een infectieziekte mogelijk om een gezond kind op de wereld te zetten.

Zorgtraject voor hepatitis C

Preventieve maatregel

Er bestaat geen vaccin tegen hepatitis C.
Om het infectierisico bij seksueel contact zo laag mogelijk te houden, bevelen we in het algemeen het gebruik van condooms aan.

Hepatitis C is een virale aandoening die de lever infecteert.
De infectie wordt hoofdzakelijk overgedragen door contact met besmet bloed en besmette lichaamsvochten. De belangrijkste besmettingsbronnen zijn:
  • besmet materiaal (naalden) bij intraveneus druggebruik, bij de plaatsing van tattoos of piercings en bij acupunctuur;
  • niet-gescreend bloed en bloedproducten (bij transfusies), en
  • de lichaamsvochten die uitgewisseld worden tijdens seksuele betrekkingen.

Hepatitis C wordt niet verspreid via voedsel of water en evenmin door toevallig contact zoals knuffelen, zoenen of het delen van voedsel of drank met een besmet persoon.

 


Behalve op de genoemde manieren - uitwisseling van besmette lichaamsvochten of besmet bloed - is overdracht van hepatitis C ook mogelijk via geïnfecteerde eicellen, sperma en embryo’s.
Vandaar de wettelijke verplichting voor fertiliteitscentra om in de loop van een MBV-behandeling om de drie maanden een infectieus bloedonderzoek uit te voeren.

Voor een baby bestaat het risico van besmetting tijdens de geboorte door contact met bloed of andere lichaamsvochten van de moeder. Het risico op overdracht via de placenta tijdens de zwangerschap is zeer klein, maar niet onmogelijk.

Als uit de infectieuze bloedtest die voorafgaat aan de MBV-behandeling blijkt dat je een positieve virale lading hebt, krijg je eerst een behandeling tegen hepatitis C voorgeschreven. Aangezien de medicatie die je daarvoor krijgt toxisch is (giftig), kan je pas na enkele maanden starten met de vruchtbaarheids­behandeling.

Zodra de hepatitis C-infectie onder controle is en het toxische effect van de medicatie is uitgewerkt, is elke MBV-behandeling mogelijk: IUI, IVF of ICSI.
Welke methode de beste is, hangt af van jullie vruchtbaarheidsprobleem. De behandelende CRG-arts zal jullie tijdens de consultatie informeren over jullie opties.

Tijdens de zwangerschap

Overdracht van moeder op foetus is zeldzaam. Het risico bestaat vooral bij patiënten die ook met hiv geïnfecteerd zijn.

De bevalling

De kans op overdracht van het virus op de baby is het grootst tijdens de bevalling. Zodra de vliezen breken, komt de baby immers in contact met het virus in het lichaam van de moeder.
Hoe meer virus er in het lichaam zit en hoe langer de baby daaraan wordt blootgesteld, hoe groter het risico op overdracht.
Toch wordt de manier van bevallen niet bepaald door de aanwezigheid van een hepatitis C-infectie. Zowel een vaginale bevalling als een keizersnede zijn mogelijk.

Na de geboorte

Aangezien er geen vaccin bestaat tegen hepatitis C kan de baby niet ingeënt worden. We zullen hem of haar zes maanden na de geboorte controleren op de aanwezigheid van het virus.

Vóór de zwangerschap

Tijdens de vooronderzoeken controleren we of je als man drager bent van het virus, dan wel een actieve hepatitis hebt, en of er eventueel al sprake is van leverschade.
Als je een actieve hepatitis hebt, is het mogelijk dat je die eerst moet laten behandelen.

Voor elke MBV-behandeling wordt je sperma onderworpen aan een (standaard) wasprocedure. Daardoor wordt de kans op overdracht naar het kind aanzienlijk beperkt.

Tijdens de zwangerschap en de bevalling, en na de geboorte

Een hepatitis C-infectie bij de man heeft geen invloed op het verloop van de zwangerschap en de geboorte of in de periode na de geboorte.

Wel is bij een actieve hepatitis C-infectie bijkomende bescherming nodig tijdens de geslachtsgemeenschap, aangezien je partner niet gevaccineerd kan worden.