Inseminatie en stimulatie

MBV-behandeling: wat?

MBV staat voor medisch begeleide voortplanting. Dat is de overkoepelende term voor de verschillende vruchtbaarheids-behandelingen: kunstmatige inseminatie, IVF, IVF-ICSI, IVM,...

Als zwanger worden spontaan niet lukt, zijn verschillende MBV-behandelingen mogelijk.
Welke het meest aangewezen is, hangt af van je vruchtbaarheidsprobleem.
Daarom zal de CRG-arts proberen om via vooronderzoeken de oorzaak van jullie verminderde vruchtbaarheid in kaart te brengen: zie onderzoeken vrouw en man.
Onder Voortraject en begeleiding waaruit de aanloop naar een MBV-behandeling bestaat, en hoe je voor de hele duur ervan professioneel wordt begeleid in het CRG.

Behalve voor IVF|ICSI kan je in het CRG terecht voor:
 • coïtustiming,
 • kunstmatige inseminatie,
  beide al dan niet gecombineerd met
 • ovulatie-inductie.

Een MBV-behandeling gaat meestal gepaard met (een lichte) stimulatie van de eierstokken, daarom begint onze uitleg daarmee.

Stimulatie van de eierstokken

Hormoonpreparaten en antihormonen       
Mogelijke bijwerkingen

Meer weten?

Put stimulatie van de eierstokken mijn voorraad eicellen niet voortijdig uit?

In de natuurlijke cyclus rijpt doorgaans maar één follikel volledig uit tot een vruchtbare eicel.
Een MBV-behandeling omvat daarom vaak een stimulatie van de eierstokken via de toediening van hormonen. Dat wordt gedaan om het proces van eicelrijping te ondersteunen en|of om meerdere eicellen tegelijk tot onwikkeling te brengen.
Welke stimulatiekuur wordt gebruikt hangt grotendeels van de soort behandeling af, daarom bespreken we de stimulatie bij elke behandeling apart. Hier hebben we het over de algemene principes.   

Meer weten?

Zijn de hormoonbehandelingen schadelijk?

Hormoonpreparaten en antihormonen

Voor de stimulatie van de eierstokken
 • worden ofwel hormonen gebruikt die ook door het lichaam van de vrouw worden geproduceerd, zij het in andere omstandigheden of op andere tijdstippen, (zie de vrouw hormonaal),
 • ofwel wordt de hormonale huishouding van de vrouw met synthetische middelen om de tuin geleid en zo gestimuleerd.
De hieronder opgesomde middelen kunnen alle in de stimulatiekuur gebruikt worden; alleen hCG dient specifiek om de eisprong uit te lokken.
 • anti-oestrogenen: soms maken we gebruik een synthetisch aangemaakte stof om de eierstokken (licht) te stimuleren. Hoe dat precies werkt, lees je onder clomifeencitraat.
 • aromatase-remmers: dit synthetische middel remt de omzetting af (in de eierstok) van mannelijk hormoon (testosteron) naar vrouwelijk hormoon (oestrogeen). Hierdoor zullen, net als bij clomifeencitraat, de hypofyse en hypothalamus de indruk krijgen dat er te weinig oestrogeen aangemaakt wordt en daarom extra FSH naar de eierstok sturen, waardoor die gestimuleerd wordt.
 • hMG (humaan menopauzaal gonadotrofine) is een mengsel van FSH en LH. Het gehalte van die beide hormonen is zeer hoog bij vrouwen in de menopauze. In de IVF|ICSI-behandeling wordt een uit menselijke urine gezuiverde vorm gebruikt met dezelfde werking als FSH.
 • FSH (follikelstimulerend hormoon) is een geslachtshormoon dat de hypofyse vrijmaakt en zorgt voor het ontstaan en de groei van de follikels in de eierstokken. In de IVF|ICSI-behandeling wordt een uit urine gezuiverde vorm gebruikt;
 • rec-FSH. Het lichaamseigen FSH kan intussen ook synthetisch nagemaakt worden: 'rec' staat voor 'recombinant';
 • LH (luteïniserend of rijpingshormoon) het geslachtshormoon dat uiteindelijk de eisprong opwekt, wordt niet medicinaal geproduceerd omdat het vervangen kan worden door hCG, dat dezelfde werking heeft. Er bestaat wel een synthetisch nagemaakt product, rec-LH, dat in België voorlopig niet op de markt is;
 • hCG (humaan chorion gonadotrofine) of het zwangerschapschapshormoon. Dat kan gepuurd worden uit de urine van zwangere vrouwen en bij toediening ervan op het juiste moment van de stimulatiekuur, heeft het dezelfde werking als LH: het lokt binnen de 36 tot 42 uur de eisprong uit.