Voorstelling van het CRG

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG).
Ons centrum maakt deel uit van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

  • Als 'kliniek' is het CRG gespecialiseerd in de vruchtbaarheidsgeneeskunde. We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van reproductieve technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 hebben al meer dan 20.000 baby's het levenslicht gezien na een behandeling van hun ouders in ons centrum.
  • Daarnaast - vanuit onze universitaire functie in het netwerk van UZ Brussel en de VUB - fungeert het CRG nog als opleidingsinstituut en als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
  • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
  • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
  • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze kennis via opleiding, training en communicatie.

Internationaal, meertalig, pluralistisch

UZ Brussel is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), een Nederlandstalige instelling.
De voertaal in het ziekenhuis en in het CRG is dan ook het Nederlands.
Niettemin spreken alle medewerkers Frans en/of Engels, velen van hen zelfs vloeiend. Een aantal stafleden heeft ook kennis van het Duits, het Spaans en het Italiaans. Dankzij zijn uitstekende reputatie - zowel wetenschappelijk als qua behandeling - trekt het CRG immers veel buitenlandse patiënten aan.

UZ Brussel respecteert elk geloof en elke ideologie.
Aarzel daarom niet om ons op de hoogte te brengen van religieuze of andere factoren die je beschikbaarheid tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Het CRG is steeds bereid om bij het vastleggen van het behandelingsschema rekening te houden met christelijke feestdagen, de joodse sabbat, de islamitische ramadam, etc.
Niettemin kan de IVF/ICSI-behandeling een aantal medische of praktische aspecten impliceren die op uw bezwaren stuiten, maar die je bereid moet zijn te accepteren om de kans op succes van de behandeling niet al te klein te maken.