Voorstelling van het CRG

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), de fertiliteitskliniek van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

MBV-behandeling: wat?

MBV staat voor medisch begeleide voortplanting. Dat is de overkoepelende term voor de verschillende vruchtbaarheids-behandelingen: kunstmatige inseminatie, IVF, IVF-ICSI, IVM,...

Het CRG is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen (MBV). We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van MBV-technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 zijn al meer dan 23.000 baby's geboren uit de behandeling van hun ouders in ons centrum.

Als universitaire instelling binnen het VUB-netwerk heeft het CRG ook een academische opdracht: ons centrum is tevens een opleidingsinstituut en fungeert als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
  • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
  • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
  • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze know-how via opleiding, training en communicatie.

Internationaal, meertalig, pluralistisch

UZ Brussel is verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), een Nederlandstalige instelling.
De voertaal in het ziekenhuis en in het CRG is dan ook het Nederlands.
Niettemin spreken alle medewerkers Frans en/of Engels, velen van hen zelfs vloeiend. Een aantal stafleden heeft ook kennis van het Duits, het Spaans en het Italiaans. Dankzij zijn uitstekende reputatie - zowel wetenschappelijk als qua behandeling - trekt het CRG immers veel buitenlandse patiënten aan.

UZ Brussel respecteert elk geloof en elke ideologie.
Aarzel daarom niet om ons op de hoogte te brengen van religieuze of andere factoren die je beschikbaarheid tijdens de behandeling kunnen beïnvloeden. Het CRG is steeds bereid om bij het vastleggen van het behandelingsschema rekening te houden met christelijke feestdagen, de joodse sabbat, de islamitische ramadam, etc.
Niettemin kan de IVF/ICSI-behandeling een aantal medische of praktische aspecten impliceren die op uw bezwaren stuiten, maar die je bereid moet zijn te accepteren om de kans op succes van de behandeling niet al te klein te maken.