Invulformulier eerste bezoek

De CRG-arts krijgt graag zoveel mogelijk informatie over je medische voorgeschiedenis als je op (eerste) consultatie komt.
Daarom verzoeken we je vriendelijk om het vragenformulier down te loaden, in te vullen en mee te brengen.
Als je met zijn tweeën (een deel van) de behandeling ondergaat, krijgen we graag informatie over jullie beiden: invulformulier vrouw, invulformulier man.

Nog belangrijk om mee te brengen:

  • resultaten van vorige onderzoeken en/of behandelingen;
  • voor Belgische mutualiteitspatiënten: als je al behandelingen hebt ondergaan, hebben we het terugbetalingsformulier van de mutualiteit nodig waarop de voorgaande behandelingen genoteerd staan.