Invulformulier eerste bezoek

De CRG-arts krijgt graag zoveel mogelijk informatie over je medische voorgeschiedenis als je op (eerste) consultatie komt. Daarom verzoeken we je vriendelijk om het vragenformulier down te loaden, in te vullen en mee te brengen. Als je met zijn tweeën (een deel van) de behandeling ondergaat, krijgen we graag informatie over jullie beiden:


Vergeet zeker het volgende niet mee te brengen bij je eerste consultatie in het CRG:
  • resultaten van vorige onderzoeken en/of behandelingen;
  • als je een Belgische patiënt bent met recht op terugbetaling en al behandelingen hebt ondergaan: het terugbetalingsformulier van de mutualiteit waar de voorgaande behandelingen op genoteerd staan.