Voorstelling van het CRG

Welkom in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), de fertiliteitskliniek van UZ Brussel, het universitair ziekenhuis van de VUB (Vrije Universiteit Brussel).

MBV-behandeling: wat?

MBV staat voor medisch begeleide voortplanting. Dat is de overkoepelende term voor de verschillende vruchtbaarheids-behandelingen: kunstmatige inseminatie, IVF, IVF-ICSI, IVM,...

Het CRG is gespecialiseerd in vruchtbaarheidsbehandelingen (MBV). We genieten internationale faam als pioniers in de ontwikkeling en toepassing van MBV-technieken. Sinds ons ontstaan in 1983 zijn al meer dan 23.000 baby's geboren uit de behandeling van hun ouders in ons centrum.

Als universitaire instelling binnen het VUB-netwerk heeft het CRG ook een academische opdracht: ons centrum is tevens een opleidingsinstituut en fungeert als motor voor wetenschappelijk onderzoek.

Onze missie

Wij willen ons elke dag voor honderd procent inzetten om onze drieledige rol waar te maken op een hoog kwaliteitsniveau:
 • 100% toewijding om de vruchtbaarheid van al onze patiënten te beschermen en te optimaliseren en hen zo te helpen om een gezond kind ter wereld te zetten;
 • 100% inzet voor onafhankelijk en innoverend onderzoek over alle aspecten van de menselijke vruchtbaarheid. Daarvoor zetten we onder meer in op wereldwijde uitwisseling tussen onderzoekers in ons vakgebied;
 • 100% ambitie om de kennis van alle belanghebbenden – onderzoekers, studenten, ouders, kinderen, etc. – zo groot mogelijk te maken, door de verspreiding van onze know-how via opleiding, training en communicatie.

Kliniek en onderzoek

Al jaren staat het CRG aan de internationale top in zijn vakgebied, en wel op twee terreinen:

als fertiliteitskliniek

als onderzoekscentrum

Fertiliteitskliniek met grote zorg voor patiënten 

Het CRG biedt zijn patiënten een breed zorgpramma aan, van geassisteerde bevruchting tot de behandeling van aanverwante reproductieve problemen:
 • hormoonbehandelingen en coïtustiming
 • kunstmatige inseminatie
 • IVF en IVF/ICSI
 • TESE en andere ingrepen voor zaadextractie - voor mannen met een sterk verminderde vruchtbaarheid
 • IVM (in-vitromaturatie), d.w.z. de wegname van onrijpe eicellen en de rijping en bevruchting daarvan in het laboratorium
 • IVF/ICSI-zorgtraject voor wensouders met een virale infectie (hiv, hepatitis C)
 • IVF/ICSI-zorgtraject voor paren die erfelijk belast zijn (PGD, PGS)
 • omkeeroperaties van sterilisatie (bij man en vrouw)  
 • de miskraamkliniek - zorgtraject bij herhaald miskraam
 • vruchtbaarheidsbehandelingen met donormateriaal (donorsperma, donoreicellen)
 • vruchtbaarheidsbewaring bij patiënten met een kankerdiagnose

Onze medische praktijk is gebaseerd op een geaccrediteerd kwaliteitszorgsysteem.
We volgen onze zorgprogramma's bovendien steeds op via studies bij patiënten. Zo evalueren we onze (nieuwe) fertiliteitsprogramma's steeds op het resultaat dat ze hebben:
 • effecten voor de patiënt,
 • slaagpercentage,
 • verloop van de zwangerschap,
 • gezondheid van moeder en baby.

Onderzoekscentrum - door wetenschap gedreven 

Wetenschappelijk onderzoek vormt een vast onderdeel van de CRG-activiteit.
Onze vorsers maken daarbij deel uit van de REGE-onderzoeksgroepen (Reproduction and Genetics) van de VUB .

Mede door zijn wetenschappelijke drive heeft ons centrum van bij zijn oprichting een pioniersrol gespeeld in de ontwikkeling en verbetering van reproductieve technieken.
Zo stonden we in 1991 mee aan de wieg van de revolutionaire bevruchtingstechniek ICSI, waarbij één zaadcel in de eicel wordt geïnjecteerd. Dankzij ICSI (intracytoplasmatische spermacelinjectie) werd het mogelijk om wensouders van wie de man kampt met een ernstige vorm van verminderde vruchtbaarheid, doeltreffend te helpen om een kind te krijgen.

Maar ook op andere vlakken is de voorbije jaren spectaculaire vooruitgang geboekt. Zo werd het bv. mogelijk om
 • embryo’s genetisch te onderzoeken voor ze teruggeplaatst worden in de baarmoeder
 • eicellen in te vriezen, en
 • onrijpe eicellen in het labo te laten rijpen (IVM) en daarna te bevruchten.

Daarnaast werken onze wetenschappelijke onderzoekers hard aan technieken:
 • om de vruchtbaarheid te vrijwaren van patiënten die een chemo- en radiotherapie moeten ondergaan, behandelingen die nefast zijn voor de vruchtbaarheid; en
 • aan stamceltherapieën en de ontwikkeling van stamcellijnen.

Als je geïnteresseerd bent in het wetenschappelijke onderzoek dat momenteel aan de VUB en door het CRG wordt uitgevoerd, klik dan op Onderzoeksprojecten of download de brochure.