Grenzen aan de behandeling

Wettelijke leeftijdsgrenzen voor een MBV-behandeling

Kinderwens uitstellen?

Als je je biologische klok voelt tikken maar het krijgen van een kind nog wil uitstellen, kan AGE banking een uitkomst zijn. Dit staat ruimer bekend als social freezing


De kans van een vrouw om zwanger te worden, hangt sterk samen met haar leeftijd. Daarom heeft de Belgische wetgever de leeftijdsgrenzen vastgelegd waarbinnen een MBV-behandeling is toegestaan. 
  • Voor een eicelpunctie is de leeftijdslimiet 46 jaar. De ingreep moet m.a.w. ten laatste plaatsvinden op de dag voor je 46ste verjaardag.
  • Voor een embryotransfer – met verse of gedooide embryo's – is de leeftijdslimiet 48 jaar, d.w.z. dat de transfer ten laatste moet plaatsvinden de dag vóór je 48 wordt.
  • Vanaf je 48ste verjaardag kan je in België niet meer behandeld worden.

Patiënten met Belgische mutualiteit krijgen onder bepaalde voorwaarden de kosten van hun MBV-behandeling terugbetaald, en dat voor maximum zes cycli.
In dat geval ligt de leeftijdslimiet voor de vrouw lager: zie de overzichtstabel