Over ons

Coronavirus (COVID-19) - Belangrijke maatregelen in CRG

In het kader van Covid-19 (op basis van de richtlijnen vanuit de federale overheid, de medische noodzakelijkheid en dringendheid van een (vruchtbaarheids)behandeling en de adviezen van de betrokken beroepsorganisaties) worden in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van UZ Brussel onderstaande ambulante zorgen en behandelingen op een veilige manier aangeboden:

Voor gekende binnenlandse patiënten (op basis van een reeds beschikbaar CRG-dossier):

 • Telefonische consultaties bij uw behandelend geneesheer of bij een collega-arts kunnen worden ingepland. Hiervoor contacteert u het contact center via +32 2 477 66 99.
  (Indien een consultatie ter plaatse nodig is, dient u dat zeer specifiek aan te geven bij de boeking).

 

 • Wat betreft het concreet starten van medische behandelingen, stééds na een afspraak en in samenspraak met uw arts:

- Stimulatie of eicelpuncties kunnen momenteel worden ingepland door uw behandelend arts en dit onder bepaalde toelatingsvoorwaarden. Onder andere de leeftijd van de vrouw en de medische diagnose, prognose en noodzakelijkheid blijven voorlopig mee de bepalende factoren. Samen met uw behandelend arts dient u dit telefonisch te bespreken.

Embryo terugplaatsingen: hiervoor geldt hetzelfde. Deze kunnen in samenspraak met uw arts worden ingepland (en zijn uitvoerbaar vanaf 18 mei 2020) indien deze geen risico vormen voor uw gezondheid.

Het terugplaatsen van ingevroren/gedooide embryo’s: hiervoor gelden ook dezelfde criteria. In samenspraak met uw arts kunnen deze vanaf 2 juni 2020 worden uitgevoerd onder bepaalde voorwaarden.

Intra-uteriene inseminaties: deze worden ingepland vanaf 2 juni 2020, eveneens na overleg en planning met uw behandelend arts.

Al deze medische behandelingen zijn nog steeds beperkter in aanbod door de genomen maatregelen in de huidige situatie. Er is bijgevolg niet altijd garantie dat u uw behandeling onmiddellijk zal kunnen starten. Een optimale start zal vastgelegd worden in samenspraak met uw arts en counselor; we proberen iedereen zo snel mogelijk te behandelen binnen onze mogelijkheden. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om deze programma’s zo snel mogelijk naar een maximaal haalbaar aanbod te brengen, rekening houdend met de nodige (overheids)maatregelen en instructies.

Voor nieuwe binnenlandse patiënten die nog niet beschikken over een volledig dossier in het CRG:

 • Op basis van onze maximale capaciteit van onze beschikbare ruimte trachten we nieuwe patiënten zo snel mogelijk een afspraak aan te bieden voor een consultatie, om de nodige onderzoeken in te plannen en uit te laten voeren zoals préliminaire bloedafnames, echografieën, semenanalyse alsook het counselinggesprek bij onze verpleegkundigen. Wij hopen hiermee te kunnen starten vanaf begin juni 2020. Vanaf 18 mei 2020 kan het contactcenter gebeld worden om deze afspraken te boeken die ingaan op 2 juni 2020. We vragen dus nog héél even uw geduld en hopen u snel te mogen ontmoeten.
 • Patiënten die wel al een arts ontmoet hebben maar nog wachten op een counselinggesprek, kunnen ons wel al contacteren om deze afspraak vast te leggen.

 

Verdere algemene informatie en instructies:

 • Wanneer een behandeling wordt ingepland, zal deze zoals voorheen, door het verpleegkundig team verder worden begeleid (telefonisch contact, medicatie-afhaling, bloedafnames, dagopname,…).
 • De eerste bloedafname bij de start van uw behandeling is verplicht uit te voeren in het CRG omdat we op dat moment ook uw gezondheidstoestand willen nagaan en uw schriftelijke toestemming vragen om een behandeling te starten.
 • In het kader van Covid-19 zullen alle nodige preventieve maatregelen gevolgd worden die ook ziekenhuisbreed reeds van kracht zijn (onder andere zijn dit: aparte trajecten, social distancing bij alle contacten, de uit te voeren screeningtesten (meestal een afname met een wisser om een PCR-test te kunnen doen) die steeds voorafgaandelijk aan een medische acte worden gedaan en dit bij zowel bij een eicelpunctie, een embryotransfert als een inseminatie, het niet onnodig vergezellen van de partner,…). Ingrepen onder algemene verdoving zijn momenteel nog niet mogelijk.
 • Indien u in deze periode de behoefte voelt aan dringende psychologische ondersteuning in het kader van uw kinderwensproject kan u eveneens een telefonisch consult met een van onze psychologen aanvragen via het contact center (telefoon: +32 2 477 66 99).

 

Het CRG is op onderstaande tijdstippen beschikbaar voor:

 • bloedafnames (op afspraak): dagelijks tussen 7u en 18u.
 • echografieën (op afspraak): dagelijks van 7u tot 13u en van 14u tot 18u, afhankelijk van de aard van de echografie.
 • medicatieafhaling: de ziekenhuisapotheek is beschikbaar voor afhaling van medicatie van 8u30 tot 18u op weekdagen en van 9u tot 16u tijdens het weekend.
 • het maken van afspraken en informatie via het contact center: elke weekdag van 8u tot 17.30u.
 • de dagelijkse monitoring: elke dag beschikbaar van 11u tot 16u.
 • verpleegkundige ondersteuning ter hoogte van de raadplegingen: dagelijks beschikbaar van 8u tot 20u.

 

Dit globale beleid kan binnen afzienbare tijd mogelijk worden bijgestuurd op basis van gewijzigde inzichten en richtlijnen.

Meer informatie over COVID-19 is te vinden op de officiële website: www.info-coronavirus.be of via de FAQ-pagina van UZ Brussel.
Bedankt voor uw begrip.