Over ons

Coronavirus (COVID-19) - Belangrijke maatregelen in CRG

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie worden in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van UZ Brussel vanaf 2 juni 2020 onderstaande zorgen en behandelingen aangeboden conform alle richtlijnen en maatregelen:

Voor alle binnenlandse patiënten (zowel reeds in behandeling als nieuwe aanvragen) met een residentie in België

 • Consultaties bij uw behandelend geneesheer kunnen worden ingepland zowel telefonisch (bij voorkeur) als ter plaatse op de raadpleging in het CRG (u dient zeer specifiek aan te geven bij uw boeking dat u ter plaatse wenst te komen). Hiervoor contacteert u het Contact Center via +32 2 477 66 99. Nieuwe patiënten dienen zich voor een eerste afspraak altijd ter plaatse te begeven om alle administratieve stappen en alle nodige onderzoeken te plannen en/of uit te voeren.

 

 • Wat betreft het starten van medische behandelingen, ingrepen en onderzoeken: dit gebeurt steeds en uitsluitend na een afspraak met uw arts en nadat een counselor of medewerker alle concrete afspraken en instructies met u (telefonisch) heeft overlopen en vastgelegd. Behandelingen kunnen nooit op eigen initiatief starten zonder onze bevestiging en inplanning. Concreet vertaalt zich dit in onderstaand aanbod:

 

- Ovariële stimulaties, eicelpuncties, terugplaatsingen van ingevroren of gedooide embryo’s en intra-uteriene inseminaties kunnen worden aangeboden in samenspraak met uw behandelend arts, dit uitsluitend onder de meest optimale medische omstandigheden.

- Alle vooronderzoeken, bloedonderzoeken, echografieën, counselingsessies zowel als afspraken bij de psycholoog kunnen worden ingepland en uitgevoerd, echter uitsluitend op afspraak (dit geldt ook voor alle bloedafnames vanaf juni 2020).

- Er is tijdelijk een veel beperkter aanbod voor ingrepen onder algemene anesthesie voor eicelpuncties, embryotransfers en andere diagnotische en therapeutische ingrepen bij zowel de man en bij de vrouw. Dit zal vermoedelijk nog een aantal maanden aanhouden en dient individueel te worden besproken.

Het is essentieel om te weten dat al onze medische behandelingen een iets beperkter aanbod kennen. De reden hiervoor is dat alle extra genomen maatregelen, om alles in de meest optimale en veilige omstandigheden voor iedereen te laten verlopen, nu eenmaal meer tijd, capaciteit en middelen vergen. We kunnen daarom niet garanderen dat u uw behandeling onmiddellijk zal kunnen starten. Een optimale start zal vastgelegd worden in samenspraak met uw arts en counselor. We proberen iedereen zo snel en vlot mogelijk te behandelen, rekening houdend met alle (overheids)maatregelen, instructies en beperkingen.

Voor  buitenlandse patiënten:

 • Voor buitenlandse patiënten kunnen we eveneens nieuwe afspraken en behandelingen aanbieden. U kunt via de gebruikelijke weg afspraken bekomen. Lees ook de informatie ‘binnenlandse patiënten’ hier op deze pagina voor concrete richtlijnen, informatie en wachttijden.

 

Verdere algemene informatie en instructies:

 • De eerste bloedafname bij de start van uw behandeling is verplicht uit te voeren in het CRG omdat we op dat moment ook uw gezondheidstoestand willen nagaan en uw schriftelijke toestemming vragen om een behandeling te starten.
 • In het kader van Covid-19 zullen alle nodige preventieve maatregelen gevolgd worden die ook ziekenhuisbreed nog steeds van kracht zijn. Dit zijn onder andere: social distancing bij alle contacten, afspraken en onderzoeken, preventieve screening bij aanvang van een mogelijke behandeling en een PCR-swab test voorafgaandelijk aan de eicelpunctie, het niet onnodig vergezellen van de partner…).
 • Indien u in deze periode de behoefte voelt aan dringende psychologische ondersteuning in het kader van uw kinderwensproject kan u eveneens een telefonisch consult met een van onze psychologen aanvragen via het Contact Center (tel. +32 2 477 66 99)

 

Het CRG is op onderstaande tijdstippen beschikbaar voor:

 • bloedafnames (uitsluitend op afspraak!): dagelijks tussen 7u en 20u, tijdens het weekend van 7u30 tot 16u. Naargelang van de aard van de bloedafname kunnen deze uren anders worden ingevuld.
 • echografieën (op afspraak): dagelijks van 7u tot 13u en van 14u tot 18u, afhankelijk van de aard van de echografie.
 • medicatieafhaling: de ziekenhuisapotheek is beschikbaar voor afhaling van medicatie van 9u tot 18u op weekdagen en van 9u tot 16u tijdens het weekend.
 • het maken van afspraken en informatie via het Contact Center: elke weekdag van 8u tot 17.30u.
 • de Dagelijkse Monitoring: beschikbaar elke weekdag van 10u tot 18u en tijdens het weekend van 10u tot 12u en 15u tot 16u.
 • verpleegkundige ondersteuning ter hoogte van de raadplegingen: dagelijks beschikbaar van 8u tot 20u.

 

Dit globale beleid kan binnen afzienbare tijd mogelijk worden bijgestuurd op basis van gewijzigde inzichten en richtlijnen.