Opleiding

In het CRG zijn ook steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan het CRG komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar.

In de sectie historiek zijn herinneringen te vinden aan de congressen en workshops die hier in de loop der jaren georganiseerd werden.

Onder ex-medewerkers vind je de namen (en soms gezichten) terug van medici en paramedici die hier tijdens hun opleiding hebben gewerkt.

Masters en Phd's

Ook via het Masters and Phd-programma van de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel kan je opleidingen volgen in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis. Klik op http://gf.vub.ac.be/master-mpr voor meer informatie en een overzicht van de mogelijkheden.