Het praktische verloop van een MBV-behandeling in het CRG van UZ Brussel

Tips voor je MBV-behandeling


Een MBV-behandeling is individueel

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent

Voorkom vergissingen bij het inspuiten van hMG of REC-FSH

Goede hygiëne is belangrijk én prettig voor iedereen
Stiptheid is cruciaal bij MBV
Veel eicellen betekent nog niet veel embryo's
Gun  jezelf de tijd om te recupereren na een vruchteloze IVF-poging

Een MBV-behandeling is individueel    

De ene mens is de andere niet. Om jouw kans op zwangerschap te vergroten en eventuele ongemakken te verkleinen, proberen we in het CRG elke MBV-behandeling zo goed mogelijk op jou/jullie af te stemmen.
 • Ten eerste is er mogelijkheid van MBV binnen je natuurlijke cyclus, met o.a. coïtustiming en kunstmatige inseminatie als opties. Deze behandelingen zijn minder ingrijpend dan IVF of IVF|ICSI en worden steeds overwogen als ze in jullie situatie een goede kans op slagen geven.
 • Maar ook binnen de IVF|ICSI-behandeling bestaan verschillende opties voor de stimulatiekuur en de onderdrukking van de natuurlijke cyclus. Zie daarvoor de stimulatiekuur.
In het algemeen biedt MBV veel ruimte voor bijsturing. Laat daarom niet te gauw de moed zakken. Het is bv. mogelijk kan bijvoorbeeld dat de stimulatie van de eierstokken de eerste keer niet goed lukt. Dikwijls volstaat een wijziging van de stimulatie om alles een volgende keer wél vlot te laten verlopen.

Zorg ervoor dat je bereikbaar bent    

"Tja, eigenlijk had je dat gisteren al moeten weten."
In de loop van je MBV-behandeling zal de DM - het team dat je behandeling medisch opvolgt - je geregeld bellen om informatie en richtlijnen door te geven. Je begrijpt dat het cruciaal is dat we je op het juiste moment kunnen bereiken.

Voorkom vergissingen bij het inspuiten van HMG of REC-FSH    

Voor het welslagen van de IVF-behandeling is het belangrijk dat u alle richtlijnen goed opvolgt. Let er daarom op dat bij de stimulatie van de eierstokken de hormooninspuitingen correct worden toegediend, of dat nu door uzelf of uw partner gebeurt, of door een derde.
 • Bij Menopur (hMG), dat aangeboden wordt in de vorm van poeder dat moet worden opgelost in een oplosmiddel, zitten het poeder en oplosmiddel afzonderlijk verpakt in hetzelfde doosje. Vermijd dat alleen het oplosmiddel wordt ingespoten, want dan is er natuurlijk geen sprake van enige stimulatie. Bovendien, als wordt gevraagd twee ampullen hMG in te spuiten, wordt bedoeld: twee ampullen poeder opgelost in één ampul van het oplosmiddel. Zolang u niet meer dan vier ampullen poeder moet gebruiken, volstaat één ampulle oplosmiddel. Vanaf vijf ampullen poeder gebruikt u best twee ampullen oplosmiddel.
 • Bij Gonal-F of Puregon (rec-FSH) stelt dat probleem zich niet: beide worden in reeds opgeloste vorm aangeboden met doseerpennen. Maar ook dan moet je erop letten dat u de juiste dosis toedient of laat toedienen.
Kortom, blijf bij elke inspuiting even waakzaam: ook dokters of verpleegkundigen durven zich wel eens te vergissen.

Goede hygiëne is belangrijk en prettig voor iedereen  

Tijdens een MBV-behandeling kom je een aantal keren in fysiek contact met degene die de interventie uitvoert.
 • In het bijzonder tijdens de consultaties voor een fysiek of gynaecologisch onderzoek, voor een echografie of voor een inseminatie is een goede hygiëne wel zo prettig. Een douche of wasbeurt vooraf als het mogelijk is, en fris geurende voeten maken het voor iedereen aangenamer.
 • Bij het produceren van een spermastaal is goede hygiëne zelfs een absolute voorwaarde om een bruikbaar staaltje af te kunnen leveren. Was daarom vooraf je handen en geslachtsdelen met water en zeep. 

Stiptheid is cruciaal in een MBV-behandeling 

Heel veel mensen doen een beroep op het CRG. Het vergt dan ook de nodige organisatie om iedereen zo vlot en kwalitatief mogelijk te helpen. 
 • Daarom vragen we jou/jullie - en al onze patiënten - om alle afspraken die je counselor of de DM met jou/jullie maakt, stipt na te komen. Het is zowel prettig voor jezelf als voor de andere patiënten als er geen vertragingen ontstaan of verschuivingen in de planning.
  Bij kunstmatige inseminatie met eigen sperma, krijg je als man bv. een afspraak anderhalf tot twee uur vóór die van je partner. Die tijd hebben we nodig om het sperma te prepareren. Stiptheid is dus ook in het belang van je eigen behandeling.
 • Ook bij IVF|ICSI verwachten we je steeds stipt op de afspraak. Dat geldt in het bijzonder voor de eicelpunctie. We moeten er immers voor zorgen dat we de eisprong voor blijven.
  Door zelf op tijd te zijn, zorg je er bovendien voor dat de andere puncties die die dag wellicht nog op het programma staan, geen vertraging oplopen.
 • Daarnaast is het belangrijk dat je tijdig te annuleert als je een afspraak niet na kan komen of de behandeling wil uitstellen:
  • bij IVF|ICSI weten we het graag zo snel mogelijk - indien mogelijk weken van tevoren - als je beslist zou hebben om (nog) niet te starten;
  • bij kunstmatige inseminatie verwachten we je eventuele annulatie ten laatste één dag van tevoren;
  • en zeker als om een inseminatie met donorsperma gaat.
   In het labo wordt namelijk al vroeg ’s ochtends begonnen met het dooien van de staaltjes. Op dat moment kan je ons telefonisch nog niet bereiken. Om te vermijden dat kostbaar donorzaad onnodig wordt gedooid en dus onherroepelijk verloren gaat, is de dag voor de ingreep echt het laatste moment om te annuleren als dat nodig zou zijn.

Veel eicellen betekent nog niet veel embryo's   

Als de ovariële punctie veel eicellen oplevert, is dat natuurlijk prachtig. Maar het garandeert nog geen overvloed aan embryo's. Soms ontstaan in het laboratorium uit vijftien of twintig eicellen maar enkele of zelfs helemaal geen embryo's.
Juich daarom niet te vroeg, dat maakt de eventuele teleurstelling alleen maar groter.
Anderzijds moet je een minder goed resultaat ook niet te somber inzien. Geen embryo's de ene keer en tien de volgende keer, ook dàt kan.

Gun jezelf de tijd om te recupereren na een vruchteloze poging      

Als je behandeling dit keer geen succes heeft gehad, raden wij aan om niet onmiddellijk te opnieuw te beginnen. Zo krijg je de tijd om lichamelijk én psychisch helemaal te recupereren.
Het is belangrijk
 • dat je eierstokken rustig kunnen ontzwellen,
 • dat je de stress en de ongemakken van de behandeling een poosje na vermijden, en
 • dat je de teleurstelling over het falen van deze poging goed verwerkt.
Normaal gesproken kan je in één jaar ten hoogste vier MBV-pogingen ondernemen.
Een nieuwe poging kan je overigens pas aanvatten nadat je daar in de consultatie van je gynaecoloog toestemming voor hebt gekregen.