(niet voor elke stap) naar het CRG

Belgische patiënten

De expertise van het CRG ligt voor elke wensouder binnen handbereik, waar je ook woont. De verplaatsingen naar Brussel hoeven geen hindernis te zijn: een deel van je behandeling verloopt namelijk van huis uit.
  

Buitenlandse patiënten

Als je in het CRG van UZ Brussel een MBV-behandeling ondergaat zonder dat je voor de hele duur daarvan in België verblijft, verloopt de organisatie ervan enigszins anders.
Hier vind je daar alle informatie over.