De praktische gang van zaken bij onderzoeken en ingrepen

Bij elk onderzoek en elke ingreep die je als man of vrouw in het CRG ondergaat, hoort een praktische regeling.

De bloedprik

Bloedanalyse in UZ Brussel           
  Bloedanalyse buitenshuis

  Heel wat onderzoeken zijn gebaseerd op de analyse van een bloedstaal: hormonale, genetische en immunologische onderzoeken. Met een holle naald wordt bloed afgetapt, dat voor analyse naar het labo gaat.
  We maken een onderscheid in de bloedanalyses naargelang van het doel dat ze dienen.
  Alleen als de bloedprik dient voor een pre-operatief bloedonderzoek moet je nuchter zijn, in de andere gevallen mag je vooraf gegeten en gedronken hebben.

  1- Vrouw en man - Bloedanalyses die kaderen in de vooronderzoeken:
  • de hormonale analyse die voorafgaat aan de MBV-behandeling;
  • een genetische of immunologische analyse; of
  • ter voorbereiding van een ingreep onder algemene verdoving.
   Alleen in dit geval moet je nuchter zijn voor de bloedprik.
   
  2- Vrouw - Bloedanalyses die deel uitmaken van elke MBV-behandeling (coïtustiming, kunstmatige inseminatie, IVF-ICSI, IVM).
  Op basis van deze analyses - die laten zien hoe je hormonaal reageert op de toegediende medicatie - krijg je instructies over het vervolg van je behandeling.

  Bloedanalyses in UZ Brussel 

  Waar?

  CRG | Kinderziekenhuis UZ Brussel, ingang F, niveau +2, route 982

  Wanneer?

  Elke werkdag van 7u. tot 20u.
  WE & feestdagen: van 7u.30 tot 16u.
  Je hoeft geen afspraak te maken.
  Tijdens je je MBV-behandeling volg je wel de instructies van de DM over het aangewezen tijdstip voor de bloedprik.

  Opvolging van het resultaat

  1- Het labo bezorgt de resultaten van de 'preliminaire' bloedanalyses aan het CRG.
  Daar worden ze met jou/jullie worden besproken op consultatie.

  2- Voor de opvolging van de bloedanalyses tijdens je behandeling zorgt de Dagelijkse Patiëntenmonitoring (DM).
  Zij zullen je de resultaten telefonisch meedelen, in principe tussen 15u. en 18u.
  • als de bloedprik 's ochtends heeft plaatsgehad, is het resultaat nog dezelfde dag beschikbaar;
  • van bloedprikken die s' namiddags of 's avonds zijn afgenomen, kunnen we de resultaten pas de volgende dag doorgeven.
  Als je om de een of andere reden geen nieuwe instructies van de DM hebt ontvangen, verdient het de voorkeur om die van de vorige dag te volgen.

  Bloedanalyses buitenshuis             

  Administratieve kost

  Let wel! Voor de verwerking van externe analyses wordt een administratieve kost aangerekend.

  Zowel de bloedprik als het bloedonderzoek kunnen ook elders dan in UZ Brussel gebeuren. Je kan bv. je huisarts of een thuisverpleegkundige inschakelen en het bloedstaaltje aan het CRG laten bezorgen. Of de huisarts kan het laten onderzoeken door het laboratorium van zijn of haar keuze.
  Als dat gebeurt in het kader van een IVF-behandeling moet het resultaat vóór 14u. telefonisch of per fax aan de DM worden bezorgd. Zo kan het team je behandeling aanpassen aan de nieuwe resultaten en je daarover instructies geven.
  Denk er dus aan dat je je vroeg genoeg (bij voorkeur vóór 9u.) aanmeldt in het externe laboratorium of ziekenhuis, zodat zij de resultaten vóór 14u naar CRG DM kunnen sturen.
  De DM neemt vervolgens zelf contact met jou op, in principe tussen 15u. en 18u.
  Als je om de een of andere reden geen nieuwe instructies van de DM hebt ontvangen, verdient het de voorkeur om die van de vorige dag te volgen.