Sperma-, eicel- en embryodonatie

Donatie is letterlijk een kwestie van geven en nemen:

 • soms maak je als wensouder alleen kans om je kinderwens in vervulling te zien gaan als je over de zaadcellen, eicellen of embryo's van anderen kan beschikken.
 • Omgekeerd kan je als patiënt die een MBV-behandeling ondergaat, bereid zijn om (een deel van) je eicellen, zaadcellen of embryo's af te staan om andere wensouders te helpen.

Als een van beide situaties op jou van toepassing is, moet je beslist deze pagina's lezen.

Spermadonatie

Donorsperma kan een uitkomst zijn:
 • voor paren van wie de vrouw normaal vruchtbaar is, maar van wie de man geen of niet voldoende (beweeglijke) spermacellen produceert voor een behandeling met eigen sperma;
 • voor paren van wie beide partners drager zijn van dezelfde genetische afwijking. In sommige gevallen kunnen we dan via het gebruik van donorsperma het risico vermijden dat de afwijking overgedragen wordt op het kind;
 • voor alleenstaande vrouwen met kinderwens, en
 • voor lesbische koppels met kinderwens.

Kunstmatige inseminatie

Hoe een kunstmatige inseminatie verloopt, lees je als je hierop klikt.

Rekrutering donoren

De belangrijkste vereisten voor een spermadonor zijn:
 • dat hij tussen de 18 en 44 jaar oud is,
 • en gezond.
  Om dat laatste te verifiëren doen we voorafgaand aan de donatie een aantal tests.
Verder hoeft de donor geen behandeling te ondergaan: het enige wat van hem verwacht wordt is dat hij enkele dagen geen zaadlozing heeft en dat hij zich verplaatst om het spermastaaltje te produceren en af te leveren.

De rekrutering van vrijwilligers gebeurt o.a. 
 • onder de studenten van de Vrije Universiteit Brussel en de Brusselse hogescholen,
 • bij het personeel van UZ Brussel,
 • bij mannen die beslist hebben om zich te laten steriliseren, en
 • bij mannen die samen met hun partner een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan en van wie het sperma in orde is bevonden.
Maar uiteraard zijn ook andere mannen welkom!

Spermadonor worden?

Surf naar www.spermadonor.be voor meer informatie.

Het aantal stalen dat een donor mag doneren, is niet onbeperkt. Het donorsperma van eenzelfde donor mag immers volgens de wet bij maximum zes verschillende families worden gebruikt om één of meerdere kinderen te verwekken. Hierdoor wordt het risico op consanguïniteit beperkt, d.w.z. het gevaar dat kinderen van dezelfde ouders met elkaar kinderen gaan maken.