Ons onderzoek & onderwijs

Opleidingen in reproductieve geneeskunde en zorg

In het CRG zijn steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan in ons centrum komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar. Onder ex-medewerkers vind je de namen (en indien beschikbaar de gezichten) van medici en paramedici die tijdens hun opleiding in het CRG hebben gewerkt.Reproductive Skills Centre Brussels – or RSCB – is the ART training centre of the Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG or Centre for Reproductive Medicine) of UZ Brussel. 
Please visit reproductiveskillscentre.com for more detailed information and registration.

Het CRG van UZ Brussel vormt, samen met andere UZ-Brusseldiensten, een erkend opleidingscentrum van de EAA, de European Academy for Andrology. Dat betekent dat je aan het CRG een EAA-certificaat kan behalen in de andrologie.
Op de EAA-site klik je op education om er meer over te weten.

Om een EAA-certificaat te halen moet je twee jaar in een erkend opleidingscentrum werken. Dat kan aan het CRG, maar het is belangrijk om te weten dat er geen fondsen voorzien zijn voor deze opleidingen: als kandidaat moet je dus financieel zelfbedruipend zijn.

Het CRG is als opleidingsinstituut ook erkend - sinds 2008 - door EBCOG, de European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. In 2015 werd deze erkenning verlengd voor vijf jaar.

De EBCOG verenigt specialisten in de gynaecologie en verloskunde uit 36 lidstaten. Ze heeft als doel om de gezondheid van vrouwen en hun nakomelingen te verbeteren door te streven naar de hoogste zorgkwaliteit in alle Europese landen.
Met het oog daarop ondersteunt EBCOG opleidingen in diverse medische specialismen. Voor de reproductieve geneeskunde kregen twaalf centra in Europa een accreditatie als opleidingsinstituut, waaronder het CRG van UZ Brussel.

Van zijn kant installeerde het CRG in 2012 een ‘clinical fellowship’ in de reproductieve geneeskunde. Voor dit opleidingsprogramma kunnen gynaecologen uit (andere) Europese landen in ons centrum terecht, om hier hun medische kennis over en hun vaardigheden in de reproductieve geneeskunde te verdiepen.
Om een Ebcog-certificaat te halen moet je twee jaar in een erkend opleidingscentrum werken. Dat kan aan het CRG, maar het is belangrijk om te weten dat er geen fondsen voorzien zijn voor deze opleidingen: als kandidaat moet je dus financieel zelfbedruipend zijn.
Het CRG werkt nauw samen met de vroedvrouwenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel.
Vroedkunde is een autonome en specifieke opleiding, die de student voorbereidt op het beroep van vroedvrouw.
Na het afstuderen heeft een 'bachelor in de vroedkunde' de bevoegdheid om, in het kader van een normale zwangerschap en normale bevalling autonoom op te treden. Daarentegen, als er sprake is van verwikkelingen in het perinatale proces of van (vruchtbaarheids)problemen, zijn specifieke diagnosetechnieken en behandelingen vereist, evenals informatie en begeleiding. Op dat moment gaat de vroedvrouw deel uitmaken van een multidisciplinair team.
Gezien de toegenomen techniciteit en het toegenomen specialisering wordt ook van vroedvrouwen een grotere deskundigheid, vakbekwaamheid en wetenschappelijke ingesteldheid verwacht. Dat is waar de driejarige opleidingscyclus van de Erasmushogeschool in wil voorzien, zowel op theoretisch niveau als aan de hand van praktische-vaardigheidstrainingen.
Vandaar dat alle student vroedvrouwen stage lopen in de fertiliteitskliniek van het CRG, zowel op de consultatie als in de verpleegeenheid 03 en het Operatiekwartier.
Verschillende afgestudeerde vroedvrouwen van de Erasmushogeschool vinden daarna trouwens hun professionele plek in het team van het CRG.
Ook via het Phd-programma van de Faculteit Geneeskunde van de VUB kan je opleidingen volgen in het CRG van UZ Brussel.
Klik op https://www.vub.be/phd#phd voor meer informatie en een overzicht van de mogelijkheden.