Grenzen aan de behandeling


De slaagkans van een vruchtbaarheidsbehandeling hangt in grote mate samen met de leeftijd van de vrouw. Daarom heeft de Belgische wetgever de leeftijdsgrenzen vastgelegd waarbinnen een MBV-behandeling is toegestaan.

Bovendien is bij IVF/ICSI het aantal embryo's vastgelegd dat per cyclus teruggeplaatst mag worden. Het doel van die beperking is om het aantal meerlingzwangerschappen zo beperkt mogelijk te houden.
Een meerlingzwangerschap houdt immers een verhoogd risico in voor moeder en baby's.

Overzichtstabel leeftijdsgrenzen en aantal embryo's

Leeftijdsgrenzen in een MBV-behandeling

Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de laboratoriumkosten inseminatie (van eicellen) vóór je 43ste verjaardag
Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de stimulatiemedicatie    inseminatie (van eicellen) vóór je 43ste verjaardag
Algemene wettelijke leeftijdgrens voor de eicelpunctie vóór je 45ste verjaardag
Indiening van verzoek tot embryotransfer vóór je 46ste verjaardag
Embryotransfer - met gedooide embryo's (FRET),
al dan niet in het kader van een cyclus met eiceldonatie
vóór je 48ste verjaardag
Indiening van verzoek tot inseminatie met gameten  
   met partnersperma vóór je 45ste verjaardag
   met donorsperma vóór je 42ste verjaardag
   in het kader van een cyclus met eiceldonatie vóór je 45ste verjaardag
Inseminatie van gameten 
   met partnersperma  vóór je 47ste verjaardag
   met donorsperma vóór je 43ste verjaardag
Indiening van verzoek tot eicelpunctie voor uitgesteld gebruik van de eicellen vóór je 40ste verjaardag

Aantal terug te plaatsen embryo's in een IVF/ICSI-behandeling

 Je leeftijd als vrouw
vóór je 36ste verjaardag 
 vanaf 36 jr en vóór je 40ste verjaardag 
vanaf je 40ste verjaardag
1ste cyclus
 maximum 1 embryo
  maximum 1 embryo  geen maximum
2de cyclus
 maximum 1 embryo (*)
  maximum 2 embryo's  geen maximum
3de tot 6de cyclus
 maximum 2 embryo's   maximum 3 embryo's  geen maximum
 Transfer met gedooide embryo's 
 steeds maximum 2 embryo's  
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.