Grenzen aan de behandeling

Overzichtstabel leeftijdsgrenzen en aantal embryo's

Leeftijdsgrenzen in een MBV-behandeling

Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de laboratoriumkosten inseminatie (van eicellen) vóór je 43ste verjaardag
Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de stimulatiemedicatie    inseminatie (van eicellen) vóór je 43ste verjaardag
Algemene wettelijke leeftijdgrens voor de eicelpunctie vóór je 46ste verjaardag
Indiening van verzoek tot embryotransfer vóór je 46ste verjaardag
Embryotransfer - met gedooide embryo's (FRET),
> al dan niet in het kader van een cyclus met eiceldonatie
vóór je 48ste verjaardag
Indiening van verzoek tot inseminatie met gameten
> met partnersperma of met donorsperma
> al dan niet in het kader van een cyclus met eiceldonatie
 vóór je 46ste verjaardag
Inseminatie van gameten 
> met partnersperma of met donorsperma
vóór je 48ste verjaardag
Indiening van verzoek tot eicelpunctie voor uitgesteld gebruik van de eicellen vóór je 40ste verjaardag

Aantal terug te plaatsen embryo's in een IVF/ICSI-behandeling

Je leeftijd als vrouw
vóór je 36ste verjaardag 
 vanaf je 36ste en vóór je 40ste verjaardag 
vanaf je 40ste verjaardag
1ste cyclus
 maximum 1 embryo
  maximum 1 embryo  geen maximum
2de cyclus
 maximum 1 embryo (*)
  maximum 2 embryo's  geen maximum
vanaf de 3de cyclus
 maximum 2 embryo's   maximum 3 embryo's  geen maximum
 Transfer met gedooide embryo's 
 steeds maximum 2 embryo's  
(*) uitzonderlijk is de terugplaatsing van twee embryo's toegestaan - afhankelijk van hun kwaliteit.