Grenzen aan de behandeling

Overzichtstabel leeftijdsgrenzen

Leeftijdsgrenzen bij een MBV-behandeling in ons centrum

Behandeling:

 

Je aanvraag voor de
behandeling dient plaats te vinden:                        

We voeren deze behandeling
uit tot:                                                              

Inseminatie met partnersperma   vóór je 46ste verjaardag  de dag vóór je 48ste verjaardag
Inseminatie met donorsperma  vóór je 42ste verjaardag  de dag vóór je 43ste verjaardag
     
IVF / ICSI met partnersperma  vóór je 43ste verjaardag  de dag vóór je 44ste verjaardag
IVF / ICSI met donorsperma  vóór je 42ste verjaardag  de dag vóór je 44ste verjaardag
     
Embryotransfer
met gedooide eicellen of gedooid embryo (FrET)
 vóór je 46ste verjaardag  de dag vóór je 48ste verjaardag
     
Invriezen van eicellen voor later gebruik (AGE banking)  vóór je 40ste verjaardag  bepaald in samenspraak met de behandelende fertiliteitsarts
     
IVF-traject met gebruik van donoreicellen  vóór je 46ste verjaardag  de dag vóór je 48ste verjaardag
     

Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de laboratoriumkosten

 bevruchten van de eicellen vóór je 43ste verjaardag

Leeftijdsgrens voor terugbetaling van de stimulatiemedicatie  bevruchten van de eicellen vóór je 43ste verjaardag