Wat doen we?  Onderzoeken vrouw


Weefselonderzoek


Biopsie van het endometrium [consultatie]
In de loop van de menstruatiecyclus ondergaat het baarmoederslijmvlies verschillende veranderingen. Onderzoek van dat weefsel kan dan ook nuttige informatie opleveren voor het opvolgen of bijsturen van een vruchtbaarheidsbehandeling.
Een aangekleurd stukje endometrium
onder de microscoop
Tijdens de gynaecologische consultatie wordt via de vagina en de baarmoederhals een dunne aspiratiesonde in de baarmoeder gebracht, waarlangs wat slijmvlies wordt weggezogen. Zo kan worden bepaald of dat zich goed ontwikkeld heeft.
Soms moet je vóór de biopsie een bloedprik (zie praktisch) laten doen, zodat via een hormonale analyse uitgemaakt kan worden in welke fase van de menstruatiecyclus je je precies bevindt. Het stukje endometriumweefsel wordt dan voor verder onderzoek doorgestuurd naar de dienst pathologie van UZ Brussel. Daar kan men in het laboratorium nl. een 'datering' doen, en zo bepalen of er een discrepantie bestaat tussen de biologische stand van zaken (het onderzoek werd bv. uitgevoerd op dag 18 van je cyclus) en het ontwikkelingsstadium van het baarmoederslijmvlies (dat bv. overeenkomt met dag 15).
Een endometriumbiopsie hoort tot de basisonderzoeken bij de vrouw, maar wordt in het CRG alleen bij specifieke indicaties uitgevoerd:
  • bv. als de echografie geen voldoende ontwikkeling van baarmoederslijmvlies te zien geeft;
  • of als na verschillende IVF-pogingen de innesteling van het embryo niet wil lukken.

   

de praktische gang van zaken bij een onderzoek of ingreep  onder verdoving.
Biopsie van eierstokweefsel
 [ingreep | hospitalisatie]
Het wegnemen van eierstokweefsel is een zeer zeldzame ingreep, die via een laparotomie en onder volledige verdoving verloopt. Soms wordt de ingreep uitgevoerd om te onderzoeken of er nog uitrijpbare eicellen in de eierstok zitten.
Maar soms heeft de ingreep als doel om aan vruchtbaarheidspreventie te doen bij kanker. Als een vrouw kanker heeft en chemo- of radiotherapie moet ondergaan, kan vooraf gezond eierstokweefsel weggenomen worden en ingevroren. Na de kankerbehandeling en als de vrouw opnieuw gezond is verklaard, kan dat eventueel terug ingeplant worden. Daardoor bestaat een kleine kans dat haar vruchtbaarheid wordt hersteld. Zie ook bewaring eierstokweefsel
Top