Patiëntenportaal - Digitale informatie over je behandeling

Voor CRG-patiënten

Klik op de afbeelding voor toegang tot het patiëntenportaal.

De patiëntenportaalsite(s) van UZ Brussel zijn een instrument voor elektronische gegevensuitwisseling tussen het ziekenhuis en zijn patiënten. Ze hebben als doel om beveiligde elektronische communicatie mogelijk te maken.
Via de portaalsite van het CRG willen wij jou/jullie als patiënt grondig informeren tijdens je behandeling en je zo efficiënt mogelijk medische instructies geven.

Instructies voor medicatie

Een belangrijk aspect van een MBV-behandeling is het contact met de dagelijkse patiëntenmonitoring (DM). Deze CRG-dienst geeft je normaal gezien telefonische instructies over de toediening van je medicatie (soort, dosis, tijdstip,…).
De ervaring leert ons echter dat het voor jou niet altijd eenvoudig is om op het juiste moment telefonisch bereikbaar te zijn. Daarom is er het alternatief van de portaalsite: via die weg kan je zelf je instructies opvragen wanneer het je die dag past. Je krijgt van ons een sms of e-mail zodra er een nieuw bericht klaar staat.
Maar er is meer!

Embryologische informatie

Het patiëntenportaal biedt ook embryologische informatie aan patiënten die een IVF-, ICSI- of PGD-behandeling ondergaan. Tussen de eicelpunctie en de embryotransfer krijg je informatie over het aantal bevruchte eicellen, de kwaliteit van de embryo’s en het aantal terugplaatsbare embryo’s.
Deze informatie is alleen ter beschikking voor wie gebruik maakt van de portaalsite.

Interesse?

  • Als het gebruik van de portaalsite je interesseert kan je dat - in de aanloop naar je behandeling - melden aan je counselor of aan de baliemedewerker.
  • Als je reeds patiënt bent maar nog geen toegang hebt tot het portaal, kan je een mail sturen aan crgdm@uzbrussel.be, met de vermelding van: patiëntenportaal / je naam / geboortedatum.
  • Bij het gebruik van de portaalsite hoort een contract en een informatiebrochure. Via de ondertekening van het contract verklaar je je akkoord met de voorwaarden waaronder je toegang krijgt tot het portaal.