De praktische gang van zaken bij onderzoeken en ingrepen

Bij elk onderzoek en elke ingreep die je als man of vrouw in het CRG ondergaat, hoort een praktische regeling.

De procedure in UZ Brussel bij een ingreep of onderzoek onder verdoving


MBV verloopt ambulant

Een IVF- of ICSI-behandeling - en uiteraard ook kunstmatige inseminatie - verloopt zonder hospitalisatie, behalve als er een ingreep onder algemene verdoving mee gepaard gaat. 
Niet alleen hoef je niet in het ziekenhuis overnachten, je kán dat ook niet.

Plaatselijke verdoving
Algemene verdoving
Bijkomende informatie hospitalisatie
Sommige onderzoeken en de meeste ingrepen gaan gepaard met een plaatselijke of algemene verdoving. In het laatste geval kan een hospitalisatie nodig zijn.
 • Breng in alle gevallen je identiteitskaart mee.
 • Voor sommige onderzoeken of ingrepen heb je een verwijzingsbrief van je arts nodig.

Plaatselijke verdoving     

Bij een onderzoek of ingreep onder plaatselijke verdoving zijn er twee mogelijkheden.

Ambulant verloop

 • Je hoeft je niet te laten inschrijven; op het afgesproken tijdstip ga je rechtstreeks naar de plaats waar het onderzoek / de ingreep plaatsvindt.
 • Erna mag je meteen naar huis.

Dagopname

 • Je meldt je eerst bij de Dienst Inschrijvingen in de toegangshal van het Kinderziekenhuis van UZ Brussel, ingang F, route 990.
 • Je wordt op het onderzoek/de ingreep voorbereid in de verpleegeenheid van het CRG: VPE 03, UZ Brussel, Ingang F, route 972.
 • Je mag dezelfde dag nog - na een rustpauze in je kamer op de VPE03 - naar huis.   

Algemene verdoving     

Medische ingrepen onder algemene verdoving en sommige die daarmee worden gelijkgeschakeld (bv. die onder epidurale verdoving) verlopen in UZ Brussel volgens een standaardprocedure. Hieronder spitsen we die toe op je behandeling in het CRG. 

Voorbereidende onderzoeken     

Een algemene verdoving vereist enkele onderzoeken in de twee weken die eraan voorafgaan:
 • een pre-operatief bloedonderzoek en een consultatie bij de anaesthesist.
  Voor het pre-operatieve bloedonderzoek moet je nuchter zijn.
 • als vrouw moet je één tot maximum twee dagen voor de interventie een zwangerschapstest laten uitvoeren, d.w.z. een bloedanalyse om het hCG-gehalte in je bloed te bepalen.
  Als je onderzoek extern laat uitvoeren moet je het resultaat meebrengen op de dag van de ingreep.
Het is belangrijk dat je deze voorbereiding niet uit het oog verliest, want als de onderzoeken niet uitgevoerd zijn, mag je niet onder algemene verdoving gebracht worden. 

Verloop van de ingreep     

Ook hier zijn er twee mogelijke trajecten:
 • ofwel verloopt de ingreep/het onderzoek via een dagopname,
 • ofwel gaan er één of meerdere overnachtingen mee gepaard. Dan spreken we van een hospitalisatie.  

Voor de ingreep     

Preoperatieve voorbereidingen

Download hier de instructies.
Er wordt gevraagd dat je zelf de operatiestreek onthaart voor je naar het ziekenhuis komt. Dat kan je doen door je te scheren of met een ontharingscrème.
Als je het zelf nog niet gedaan zou hebben, zal het uiteraard moeten gebeuren bij de voorbereiding in de verpleegeenheid.

Dagopname

 • Je meldt je bij de Dienst Inschrijvingen van het CRG, Kinderziekenhuis UZ Brussel, Ingang F, route 990.
 • Je wordt op de ingreep voorbereid in de VPE 03 van het CRG; Kinderziekenhuis UZ Brussel, Ingang F, route 972.
 • Je hoeft pas de dag zelf van de ingreep naar het ziekenhuis te komen: om 7u.30 of op het afgesproken uur.
  Je moet dan nuchter zijn.

Hospitalisatie

 • Je meldt je bij de Dienst Inschrijvingen van UZ Brussel, Ingang A, route 151.
 • Je wordt op de ingreep voorbereid in een verpleegeenheid van UZ Brussel.
 • Afhankelijk van welk soort voorbereiding vereist is, word je verwacht de avond vóór de interventie of de ochtend van de dag voor de interventie.

De ingreep      

 • Je krijgt eerst de door de anesthesist voorgeschreven geneesmiddelen. Ook verwijder je eventuele prothesen (bv. een kunstgebit), contactlenzen en juwelen. Je mag geen make-up of nagellak op hebben.
 • Daarna krijg je speciale operatiekleding en een armbandje met je naam. Vervolgens word je naar het Operatiekwartier gebracht, waar een infuus wordt geprikt en je in slaap wordt gebracht.
 • Dan is het tijd voor de ingreep. Hoe lang die duurt is uiteraard afhankelijk van welke ingreep je moet ondergaan.

Na de ingreep      

 • Je verblijft enkele uren in een ontwaakzaal, waarna je teruggebracht wordt naar je kamer in de VPE.
 • De anesthesist beslist wanneer je weer mag eten en drinken, en of je nog dezelfde dag het ziekenhuis mag verlaten.
 • Als de ingreep gepaard gaat met een overnachting erná, dan is dit doorgaans de laatste dag van je verblijf in UZ Brussel, al hangt dat natuurlijk af van de ingreep die je hebt ondergaan en de manier waarop je die hebt doorstaan.
 • Je krijgt aanvullende medische verzorging en het bezoek van de behandelende arts of de zaalarts. Als je het ziekenhuis mag verlaten, dan is dat meestal vanaf 14u.

Bijkomende informatie hospitalisatie      

UZ Brussel beschikt over één- en tweepersoonskamers. Als je tijdens je behandeling of voor een bepaalde ingreep expliciet om een éénpersoonskamer verzoekt, mag het ziekenhuis meer aanrekenen voor de doktershonoraria. De factuur voor de ingreep zal in dat geval hoger liggen.

Telefoneren vanuit of naar UZ Brussel     

Bij elk ziekenhuisbed in UZ Brussel hoort een telefoon.
Zelf bellen:
eerst een 0 drukken en dan het abonneenummer.
Gebeld worden:
 • éénpersoonskamer: + 32 2 4777 + kamernummer
 • tweepersoonskamer:
  • bed aan de kant van de gang: + 32 2 4777 + kamernummer
  • bed tegen het raam aan: + 32 2 4778 + kamernummer.