De praktische gang van zaken bij onderzoeken en ingrepen

Bij elk onderzoek en elke ingreep die je als man of vrouw in het CRG ondergaat, hoort een praktische regeling.

De procedure in UZ Brussel bij een ingreep of onderzoek onder verdoving


MBV verloopt ambulant

Een IVF- of ICSI-behandeling – en uiteraard ook kunstmatige inseminatie – verloopt zonder hospitalisatie, behalve als er een ingreep onder algemene verdoving mee gepaard gaat. Niet alleen hoef je niet in het ziekenhuis overnachten, je kán dat ook niet.

Plaatselijke verdoving
Algemene verdoving
Bijkomende informatie hospitalisatie
Sommige onderzoeken en de meeste ingrepen gaan gepaard met een plaatselijke of algemene verdoving. In het laatste geval kan een hospitalisatie nodig zijn.
Voor elk onderzoek en elke ingreep in UZ Brussel moet je je inschrijven. Voor openingsuren en meer informatie, zie Inschrijving in UZ Brussel
 • Breng in alle gevallen je identiteitskaart mee. Als buitenlandse patiënt is dat je paspoort.
 • Voor sommige onderzoeken of ingrepen heb je een verwijzingsbrief van je arts nodig.

Plaatselijke verdoving     

Bij een onderzoek of ingreep onder plaatselijke verdoving zijn er twee mogelijkheden.

Ambulant verloop

 • Je schrijft je in aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis, ingang F, route 990.
 • Op het afgesproken tijdstip ga je naar de locatie waar het onderzoek of de ingreep plaatsvindt.
 • Erna mag je meteen naar huis.

Dagopname

 • Je schrijft je in aan de inschrijvingsbalie van het Kinderziekenhuis, ingang F, route 990.
 • Op het afgesproken tijdstip ga je naar de verpleegeenheid van het CRG, de VPE 03, route 972.
  Daar zal men je voorbereiden op de ingreep of het onderzoek
 • Je mag dezelfde dag nog – na een rustpauze in je kamer in de VPE03 – naar huis.   

Algemene verdoving     

Medische ingrepen onder algemene verdoving verlopen in UZ Brussel volgens een standaardprocedure. Opnieuw zijn er twee mogelijkheden:
 • ofwel verloopt de ingreep/het onderzoek via een dagopname,
 • ofwel gaan er één of meerdere overnachtingen mee gepaard (hospitalisatie).

Voorbereidende onderzoeken     

Een algemene verdoving vereist enkele onderzoeken in de twee weken die eraan voorafgaan. Die staan vermeld in het instructieformulier Preoperatieve voorbereidingen
 • Volg deze instructies goed op, want als de onderzoeken niet uitgevoerd zijn, mag je niet onder algemene verdoving gebracht worden.
 • Als je een voorbereidend onderzoek extern hebt laten uitvoeren, breng je het resultaat mee op de dag van de ingreep.

Vóór de ingreep     

Preoperatieve voorbereidingen

Download hier het instructieformulier.
 • Voor je naar de ingreep komt, vragen we dat je zelf de operatiestreek onthaart. Dat doe je best met een ontharingscrème.
  Als je het zelf nog niet gedaan zou hebben, zal het uiteraard moeten gebeuren bij de voorbereiding in de verpleegeenheid.
 • Je verwijdert alle sieraden, piercings en prothesen (bv. kunstgebit of hoorapparaat), en je laat lenzen of bril achterwege.
 • Je mag geen make-up op hebben en geen nagellak (of gelnagels) aan handen of voeten.

Dagopname

 • Je hoeft pas de dag zelf van de ingreep naar het ziekenhuis te komen, op het afgesproken uur. 
 • Je moet nuchter zijn.
 • Je schrijft je in aan de inschrijvingsbalie van het CRG, Kinderziekenhuis UZ Brussel, Ingang F, route 990.
 • Je gaat naar de verpleegeenheid van het CRG, de VPE 03, route 972, waar je voorbereid wordt op de ingreep.

Hospitalisatie

 • Je schrijft je in aan de algemene inschrijvingsbalie van UZ Brussel, Ingang A, route 151.
 • Je wordt op de ingreep voorbereid in een verpleegeenheid van UZ Brussel.
 • Afhankelijk van welk soort voorbereiding vereist is, word je verwacht de avond vóór de interventie of de ochtend van de dag voor de interventie.

De ingreep      

 • Je krijgt eerst de door de anesthesist voorgeschreven geneesmiddelen. 
 • Daarna krijg je speciale operatiekleding en een armbandje met je naam. Vervolgens word je naar het Operatiekwartier gebracht, waar een infuus wordt geprikt en je in slaap wordt gebracht.
 • Dan is het tijd voor de ingreep. Hoe lang die duurt is uiteraard afhankelijk van welke ingreep je moet ondergaan.

Na de ingreep      

 • Je verblijft enkele uren in een ontwaakzaal, waarna je teruggebracht wordt naar je kamer in de VPE.
 • De anesthesist beslist wanneer je weer mag eten en drinken en of je nog dezelfde dag het ziekenhuis mag verlaten.
 • Als de ingreep gepaard gaat met een overnachting erná, dan is dat doorgaans de laatste dag van je verblijf in UZ Brussel. Natuurlijk hangt dat af van de ingreep die je hebt ondergaan en de manier waarop je die hebt doorstaan.
 • Je krijgt aanvullende medische verzorging en het bezoek van de behandelende arts of de zaalarts. Als je het ziekenhuis mag verlaten, dan is dat meestal vanaf 14u.

Bijkomende informatie hospitalisatie      

UZ Brussel beschikt over één- en tweepersoonskamers. Als je tijdens je behandeling of voor een bepaalde ingreep expliciet om een éénpersoonskamer verzoekt, mag het ziekenhuis meer aanrekenen voor de doktershonoraria. De factuur voor de ingreep zal in dat geval hoger liggen.

Telefoneren vanuit of naar UZ Brussel     

Bij elk ziekenhuisbed in UZ Brussel hoort een telefoon.
Zelf bellen:
eerst een 0 drukken en dan het abonneenummer.
Gebeld worden:
 • éénpersoonskamer: + 32 2 4777 + kamernummer
 • tweepersoonskamer:
  • bed aan de kant van de gang: + 32 2 4777 + kamernummer
  • bed tegen het raam aan: + 32 2 4778 + kamernummer.