Wetenschappelijk onderzoek (WO)

Klinisch en fundamenteel onderzoek zijn cruciaal voor de vooruitgang van de geneeskunde. Ook het onderzoek dat het CRG samen met zijn partners uitvoert, dient om onze expertise in het domein van de vruchtbaarheid te verruimen en verdiepen. En dat is dan weer nodig om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Vandaag echter staat - als gevolg van het besparingsbeleid - de financiering van onderzoek door de overheid
onder grote druk. Daarom zoeken het CRG en het UZ Brussel steeds naar alternatieve vormen van financiering. Daarvoor spreken we zowel bedrijven als privé-personen aan.

Wij durven te hopen dat u, als patiënt of als collega van het CRG, onze onderzoeksinspanningen wenst te steunen. Dat kan u doen - fiscaalvriendelijk en online - via ons mecenaatsprogramma
Vriend voor nieuw leven.
 

Reproductie en genetica

REGE is de grootste onderzoeksgroep. Zie ook REGE.
Klinische en fundamentele onderzoekers doen binnen deze groep onderzoek naar diverse genetische aspecten van de menselijke voortplanting.
  • Op klinisch vlak
    • werken het CRG en het CMG (Centrum voor Medische Genetica) samen aan opvolgingsonderzoek naar de gezondheid van kinderen geboren uit diverse technieken van geassisteerde voortplanting (zoals ICSI, vitrificatie e.a.), en
    • wordt onderzoek gedaan naar de mogelijk genetische achtergrond van voortplantingsproblemen, d.w.z. naar de mogelijk genetische oorzaken van mannelijke of vrouwelijke onvruchtbaarheid.
  • Meer fundamenteel wordt onderzoek verricht naar embryonale stamcellen en de mogelijkheden om embryonale stamcellen te gebruiken voor regeneratieve geneeskunde.