Opleiding

In het CRG zijn ook steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan het CRG komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar.

In de sectie historiek zijn herinneringen te vinden aan de congressen en workshops die hier in de loop der jaren georganiseerd werden.

Onder ex-medewerkers vind je de namen (en soms gezichten) terug van medici en paramedici die hier tijdens hun opleiding hebben gewerkt.

Reproductive Skills Centre BrusselsReproductive Skills Centre Brussels – or RSCB – is the ART training centre of the Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG or Centre for Reproductive Medicine) of UZ Brussel. 
Please visit reproductiveskillscentre.com for more detailed information and registration.