De spelregels

Wat zijn jouw ervaringen met het CRG? Hoe is het je vergaan sinds je bij ons een behandeling onderging? Wij horen het graag en helpen je boodschap delen met andere CRG-patiënten.
Maar neem je even de tijd om de volgende afspraken te overlopen?

  1. Als je je reactie post, geef je ons tegelijk toestemming om ze online te plaatsen.
  2. Als je een foto aanhecht, betekent dat eveneens dat je instemt met de publicatie ervan.
  3. Deze pagina is bedoeld als uitwisseling tussen lotgenoten en met het CRG als ‘community’. Als je een boodschap hebt waar je een persoonlijke respons op wenst (een klacht, een vraag, een verzoek), dan contacteer je ons best per mail of per telefoon (zie contact).
  4. Als inzender ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de tekst en voor de bruikbaarheid van de foto. Denk eraan dat je niet zomaar een foto aan het internet kan ontlenen en gebruiken als was ze van jou (er kan auteursrecht op rusten).
  5. Het CRG houdt zich het recht voor om een reactie niet te publiceren of een foto niet te plaatsen. We zijn daar geen verantwoording over verschuldigd.
  6. We engageren ons tegenover jou om je reactie en de eventueel meegestuurde foto alleen in de context van de pagina “Ervaringen van patiënten” te gebruiken. Als we ze elders dan in deze pagina zouden willen gebruiken, zullen we daar je toestemming voor vragen. Als je die niet wenst te geven, hoef je daar geen verantwoording voor te geven.
  7. Het beheer van je persoonsgegevens die we via dit invulformulier ontvangen, valt onder dezelfde privacyregels als die waartoe we ons verbinden voor de hele website.
  8. Het CRG (UZ Brussel) kan evenwel niet verantwoordelijk gesteld worden voor het eventuele oneigenlijke gebruik dat derden van de gepubliceerde data en foto’s zouden maken.