Opleiding

In het CRG zijn ook steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan het CRG komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar.

In de sectie historiek zijn herinneringen te vinden aan de congressen en workshops die hier in de loop der jaren georganiseerd werden.

Onder ex-medewerkers vind je de namen (en soms gezichten) terug van medici en paramedici die hier tijdens hun opleiding hebben gewerkt.

Stageplaatsen vroedvrouwen

Het CRG werkt nauw samen met de vroedvrouwenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel.
Vroedkunde is een autonome en specifieke opleiding, waarbij de student wordt voorbereid op het beroep van vroedvrouw. Eenmaal afgestudeerd heeft een 'bachelor in de vroedkunde' de bevoegdheid om, binnen het kader van een normale zwangerschap en de normale bevalling autonoom op te treden. Daarentegen, als er sprake is van verwikkelingen in het perinatale proces of van (vruchtbaarheids)problemen zijn specifieke diagnosetechnieken en behandelingen vereist, evenals informatie en begeleiding. Op dat moment gaat de vroedvrouw deel uitmaken van een multidisciplinair team. Gezien de toegenomen techniciteit en het toegenomen specialisering wordt ook van vroedvrouwen een grotere deskundigheid, vakbekwaamheid en wetenschappelijke ingesteldheid verwacht. Dat is waar de driejarige opleidingscyclus van de Erasmushogeschool in wil voorzien, zowel op theoretisch niveau als aan de hand van praktische-vaardigheidstrainingen.
Vandaar dat alle student vroedvrouwen stage lopen in de fertiliteitskliniek van het CRG, zowel op de consultatie als in de verpleegeenheid CRG 03 en het Operatiekwartier. Verschillende afgestudeerde vroedvrouwen van de Erasmushogeschool vinden daarna trouwens hun professionele plek in het team van het CRG.