WO

Het CRG is geregeld op zoek naar studievrijwilligsters. Dat zijn jonge vrouwen tussen 18 en 36 à 37 jaar die bereid zijn om een behandeling of een interventie te ondergaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek.