Ons onderzoek & onderwijs

Wetenschappelijk onderzoek

Vriend voor Nieuw Leven

Als patiënt of als collega van het CRG kan u onze onderzoeksinspanningen steunen – fiscaalvriendelijk en online.
Vriend voor nieuw leven.

Klinisch en fundamenteel onderzoek zijn cruciaal voor de vooruitgang van de geneeskunde. Het onderzoek dat het CRG samen met zijn partners uitvoert, dient om onze expertise over vruchtbaarheid te verruimen en verdiepen. Dat is nodig om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Vandaag echter staat – als gevolg van het besparingsbeleid – de financiering van onderzoek door de overheid onder grote druk. Het CRG en UZ Brussel zoeken daarom steeds naar alternatieve vormen van financiering. Daarvoor spreken we zowel bedrijven als privé-personen aan.

Het onderzoek situeert zich in alle domeinen van de reproductieve geneeskunde. Het wordt gevoerd in het CRG zelf, maar ook in de onderzoekslaboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de VUB op de Brussels Health Campus in Jette.

Aan de faculteit Geneeskunde van de VUB vormen zeven onderzoeksgroepen samen de cluster 'Reproductieve Genetica en Regeneratieve Geneeskunde' of REGE (*). Daarvan zijn vier onderzoeksgroepen verbonden aan het CRG.(*) Onderzoeksgroepen aan de VUB krijgen een acroniem van vier letters.

BITE  

Zie ook de webpagina BITE (Engelstalig).
Deze onderzoeksgroep focust op de biologie van de testis.
 • We doen onderzoek naar het invriezen, kweken en transplanteren van testiculaire stamcellen. Daarin zoeken we een oplossing voor mannelijke onvruchtbaarheid veroorzaakt door het verlies van de stamcellen in de zaadbal (die de bron zijn voor het aanmaken van zaadcellen).
  Dit zou kan een behandeling kunnen zijn om steriliteit te vermijden bij mannen die een kankerbehandeling moeten/hebben ondergaan. Zie ook www.oncofertiliteit.be.
 • We doen onderzoek naar in-vitrospermatogenese, d.w.z. de uitrijping in het laboratorium van zaadcellen vanaf stamcellen of andere voorlopercellen.
  We doen dat in een samenwerkingsverband met nationale én internationale partners: de Universiteit Gent (België), de Universiteit Amsterdam (Nederland), het Karolinska Instituut Stockholm (Zweden), het Hubrecht Instituut Utrecht (Nederland), de Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster (Duitsland), de Universiteit van Edingburgh (Schotland), de Universiteit La Sapienza Rome (Italië) en de Universiteit van Helsinki (Finland).

FOBI  

Zie ook de webpagina FOBI (Engelstalig).
Deze onderzoeksgroep focust op de biologie van het follikel. We doen onderzoek:
 • naar in-vitromaturatie, d.w.z. de uitrijping in het laboratorium van onrijpe eicellen uit de eierstok,
 • naar moleculaire merkers die de eicelkwaliteit bepalen, en
 • naar het invriezen van eierstokweefsel bij patiënten die een kankerbehandeling moeten/zullen ondergaan.
  Dat laatste onderzoek speelt zich af in het vakgebied van de oncofertiliteit, de tak van de geneeskunde die kankerpatiënten wil helpen om hun vruchtbaarheid veilig te stellen over de kankerbehandeling heen.

REGE  

Zie de website REGE (Engelstalig).
REGE is de grootste onderzoeksgroep. Klinische en fundamentele onderzoekers doen binnen deze groep onderzoek naar diverse genetische aspecten van de menselijke voortplanting. Zo wordt o.m. fundamenteel onderzoek verricht naar embryonale stamcellen en de mogelijkheden om die te gebruiken voor regeneratieve geneeskunde.

REIM  

Zie ook de webpagina REIM (Engelstalig)
Deze onderzoeksgroep focust op reproductie en implantatie in samenhang met immunologie. Onder meer onderzoekt de groep:
 • de mechanismen die de implantatie van een embryo in de baarmoeder positief of negatief beïnvloeden, en
 • de invloed van ons immuunsysteem (afweersysteem) op de implantatie.
Het onderzoek gebeurt in samenwerking met een aantal internationale partners zoals de Universiteit van Amsterdam (Nederland) en de Universiteit van Warwick (Verenigd Koninkrijk).

Het CRG doet aan wetenschappelijk onderzoek in een aantal onderzoeksgebieden binnen de reproductieve geneeskunde. 

Onze klinische studies situeren zich in het domein van:

 • de reproductieve heelkunde,
 • de reproductieve andrologie,
 • de reproductieve endocrinologie,
 • de oncofertiliteit,
 • de reproductieve genetica, en
 • de reproductieve immunologie.