Buitenlandse patiënten

Met de auto?
Lage emissiezone in Brussel

In Brussel is sinds begin 2018 een lage-emissiezone (LEZ) van kracht. Buitenlandse bezoekers die een boete willen vermijden, moeten zich online registreren. Dat is een verplichting voor alle buitenlandse voertuigen, ook als je auto aan de normen zou voldoen. Registreer je op https://irisbox.irisnet.be/LEZ

Als je in het CRG van UZ Brussel een IVF-behandeling ondergaat zonder dat je voor de hele duur daarvan in België verblijft, wend je dan eerst tot het contactcentrum voor meer informatie.
Daar krijg je alle informatie over het verloop van de behandeling en over wat er voor u als buitenlandse patiënt bij komt kijken.
 • Natuurlijk gelden een aantal formaliteiten voor alle patiënten van het CRG. Lees daarom ook het hoofdstuk Je MBV-behandeling praktisch, en financieel .
 • Als je tijdens een behandeling in het CRG genetisch materiaal laat invriezen (sperma, embryo's, eierstokweefsel, zaadbalweefsel) kan het voorkomen dat je dat wil meenemen naar je eigen land. Of omgekeerd, dat je ingevroren materiaal uit eigen land wil meebrengen naar het CRG. Onder transport genetisch materiaal lees je wat je daarvoor moet doen.


Terug in eigen land


De toediening van progesteron
Bloedonderzoeken
De afronding van je dossier
Opvolging van je eventuele zwangerschap
Pre- en postnatale onderzoeken
Opvolgingsstudies vanuit UZ Brussel

Na je terugkeer in eigen land moet je gedurende een week of twee het resultaat afwachten van de MBV-behandeling: zwangerschap of maandstonden.

De toediening van progesteron       

De dag na de eicelpunctie - of eventueel de dag van de inseminatie - ben je begonnen met de toediening van progesteron. In de weken na je terugkeer ga je daarmee door, tot de DM zegt dat je ermee mag stoppen.
Progesteron wordt ingenomen:
 • in de vorm van capsules, die driemaal daags en met regelmatige tussenpozen in de vagina moeten worden ingebracht, of
 • in de vorm van een gel, die één keer per dag met een applicator in de vagina wordt gebracht.
 Je hebt de hele kuur dus zelf in handen.
Het is uitermate belangrijk dat je je voor de hele duur van de progesteronkuur strikt houdt aan het vooropgestelde schema en dat je geen enkele beurt overslaat, ook niet tijdens de terugreis. Een (te) hoge dosis progesteron houdt geen risico in: een capsule of een inspuiting te veel is in dit geval altijd beter dan één te weinig.

Bloedonderzoeken      

Het resultaat van de behandeling wordt zoals bij andere MBV-patiënten opgevolgd via een bloedonderzoek (zwangerschapstest):
 • op dag twaalf na de embryotransfer, of
 • dag vijftien na de inseminatie.
Krijg je onverhoopt je maandstonden, dan moet je op de derde dag daarvan een bloedonderzoek laten uitvoeren en ons de uitslag bezorgen. Het is erg belangrijk dat je dat niet vergeet: deze bloedprik dient om een eventuele laattijdige zwangerschap op te sporen.
Het resultaat moet ons per kerende doorgefaxt worden, t.a.v. de DM.

De afronding van je dossier       

Enige tijd nadat we bij het CRG de resultaten van de bloedonderzoeken hebben ontvangen (waaruit moet blijken of je al dan niet zwanger bent), sturen wij je een medisch rapport over de behandeling.
Als die niet tot zwangerschap heeft geleid, stellen we ook een schriftelijke aanbeveling op over hoe verder te gaan. Je zal begrijpen dat we deze aanbeveling niet sneller kunnen bezorgen dan ongeveer een maand nadat we het resultaat kennen. Ze is immers gebaseerd op zorgvuldig onderzoek van je dossier door de medische staf van het CRG.
Als het mogelijk is om de behandeling in de een of andere vorm voort te zetten, kan je de nodige afspraken maken (startdatum, enz.) met de verantwoordelijke van de planning. In geval van een IVF|ICSI-behandeling kan je dat echter pas doen nadat je een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen over het aantal ingevroren embryo's.

Opvolging eventuele zwangerschap 

Als de MBV-behandeling succesvol is geweest raden wij aan om de zwangerschap te laten begeleiden door je eigen gynaecoloog. Hij of zij kan zorgen voor de nodige echografieën en eventuele bijkomende onderzoeken.

Pre- en postnatale diagnose     

 • In het kader van een IVF- of IVF|ICSI-behandeling verdient het vaak aanbeveling om in de tiende week van de zwangerschap een vlokkentest te laten uitvoeren of in de veertiende week een vruchtwaterpunctie. Een andere optie is dat in de zestiende week een bloedafname wordt uitgevoerd voor onderzoek op trisomie 21 (mongolisme).
  Daarvoor kan je eventueel naar het Centrum voor Medische Genetica (CMG) van UZ Brussel komen, maar doorgaans is het praktischer dat jullie een prenatale test in je thuisland laat uitvoeren.
 • Ook beveelt het CRG alle MBV-paren die bevallen zijn van een baby ten stelligste aan om hun kind na de geboorte medisch te laten onderzoeken door het CMG van UZ Brussel. Opnieuw geldt dat ook onze buitenlandse patiënten welkom zijn om hun baby te laten onderzoeken door onze specialisten, maar dat het doorgaans praktischer is om dat in eigen land te laten doen.

Opvolgingsstudies vanuit UZ Brussel      

Hoewel de begeleiding van je zwangerschap en de pre- en postnatale testen dus via je eigen gynaecoloog verlopen, zullen we ook vanuit UZ Brussel verder informeren naar het verloop van je zwangerschap en de geboorte van je baby. Daarom krijg je van ons twee vragenlijsten toegestuurd:
 • de eerste tegen het einde van het eerste trimester van je zwangerschap,
 • de tweede kort na de voorziene bevallingsdatum.
Onze bevraging mag je enerzijds zien als persoonlijke interesse: we willen graag weten of de behandeling succes heeft gehad en of je eventueel problemen hebt ondervonden. Anderzijds kaderen ze in het wetenschappelijk onderzoek dat we permanent voeren naar zwangerschappen ontstaan en kinderen geboren uit een vruchtbaarheidsbehandeling.
Daarmee proberen we steeds de kwaliteit van onze behandelingen te verbeteren en de effecten van bepaalde wijzigingen (bv. in stimulatiemedicatie) in kaart te brengen. Bovendien voldoen we daarmee aan de wettelijke verplichting om statistische gegevens te verzamelen over (de gezondheid van) onze patiënten en hun uit IVF/ICSI of KI(D) geboren baby's.

Wij vragen onze patiënten dan ook met aandrang om ons de vragenlijsten ingevuld terug te bezorgen. Je helpt daarmee niet alleen het wetenschappelijk onderzoek vooruit, maar je dient er ook vele toekomstige patiënten mee. En misschien ben je dat zelf ooit nog eens.
Voor je privacy hoef je niet te vrezen: alle gegevens worden volstrekt anoniem verwerkt. Er bestaat geen enkele kans dat de medische en andere informatie die jij ons verstrekt, teruggevoerd kan worden naar jou als persoon.