Vriesbewaring van cellen en weefsels

Kinderwens uitstellen?

Als je je biologische klok voelt tikken maar het krijgen van een kind nog wil uitstellen, kan AGE banking een uitkomst zijn. Dit staat ruimer bekend als social freezing

Tijdens je MBV-behandeling of in de aanloop ernaartoe kan het nodig zijn om reproductieve cellen of weefsel in te vriezen en te bewaren (in te banken). De weefselbank van UZ Brussel waar we reproductief menselijk lichaamsmateriaal bewaren, noemen we de MLM-bank van het CRG.

Om vriesbewaring mogelijk te maken moet je steeds een contract ondertekenen. Daarin:
 • geef je toestemming voor de vriesbewaring;
 • leg je de bewaarperiode vast;
 • beslis je wat er met het ingebankte materiaal moet gebeuren na afloop van de bewaartermijn of wanneer jij het niet meer kan gebruiken; en
 • (indien van toepassing) verbind je je ertoe om een bewaarkost te betalen voor de periode van bewaring.

Je kan die beslissingen steeds herzien, zolang dat schriftelijk gebeurt en vóór de bewaartermijn verstreken is.

Het vervoer van embryo's, sperma en/of eicellen

Streng gereglementeerd

Je ingevroren genetisch materiaal zelf thuis bewaren kan niet.
 

Als je tijdens je behandeling reproductief lichaamsmateriaal hebt laten inbanken, kan het om medische redenen nodig zijn om dat naar een ander centrum te laten transporteren, of omgekeerd, uit een ander centrum te laten laat overbrengen naar het CRG.
Een dergelijk transport is enkel mogelijk met een professionele firma:
 • zowel omwille van de complexe regelgeving op verschillende niveaus (EU-directive, internationale transportafspraken, laboratoriumvereisten, etc.),
 • als om het transport volgens optimale kwaliteitsnormen te laten verlopen.

Planning

Voor het transport van je genetisch materiaal vanuit het CRG naar een ander Belgisch centrum moet je enkele weken rekenen. Nadat alle administratieve formaliteiten voor het transport vervuld zijn, kan het - afhankelijk van de beschikbaarheid van transportcontainers en om redenen van interne planning - tot maximum vier weken duren voor we het transport (binnen België) laten uitvoeren.
Leg daarom je behandeling pas vast nadat je bevestiging hebt gekregen dat de eicellen, zaadcellen of embryo's daadwerkelijk zijn aangekomen in het centrum van bestemming.

Hoe wordt het transport geregeld?

 • Via het contactcentrum van het CRG neem je contact op met je behandelende arts.
 • Die bekijkt de relevantie van jullie aanvraag en bespreekt dat met jullie.
 • Bij een positieve beslissing word je gecontacteerd door het contactcentrum:
  • om de praktische aspecten van het transport te overlopen, en
  • om, in geval van overbrenging vanuit een ander centrum, jullie een contract aan te bieden waarin jullie toestemming geven om jullie boventallige gameten of embryo's te laten inbanken.
 • Jullie staan in voor de kosten van het transport. Die omvatten:
  • de kost van de transportfirma, die jullie rechtstreeks met de firma regelen, en
  • een administratieve kost voor de interventie van het CRG.
   Die zal UZ Brussel aan jullie doorrekenen.