Wetenschappelijk onderzoek

Vriend voor Nieuw Leven

Als patiënt of als collega van het CRG kan u onze onderzoeksinspanningen steunen – fiscaalvriendelijk en online.
Vriend voor nieuw leven.

Klinisch en fundamenteel onderzoek zijn cruciaal voor de vooruitgang van de geneeskunde. Het onderzoek dat het CRG samen met zijn partners uitvoert, dient om onze expertise over vruchtbaarheid te verruimen en verdiepen. Dat is nodig om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Vandaag echter staat – als gevolg van het besparingsbeleid – de financiering van onderzoek door de overheid onder grote druk. Het CRG en UZ Brussel zoeken daarom steeds naar alternatieve vormen van financiering. Daarvoor spreken we zowel bedrijven als privé-personen aan.

Het onderzoek situeert zich in alle domeinen van de reproductieve geneeskunde. Het wordt gevoerd in het CRG zelf, maar ook in de onderzoekslaboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de VUB op de Brussels Health Campus in Jette.

Studievrijwilligers gezocht

Het CRG is geregeld op zoek naar studievrijwilligsters. Dat zijn jonge vrouwen tussen 18 en 36 à 37 jaar die bereid zijn om een behandeling of een interventie te ondergaan in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Het CRG zoekt jonge vrouwen die willen meewerken aan studie om de in-vitromaturatie (IVM) van eicellen efficiënter te maken.
Als kandidaat moet je bereid zijn:

 • om een eicelpunctie van onrijpe eicellen te ondergaan, en
 • die te donoren (vrijwillige eiceldonatie) voor wetenschappelijk onderzoek.

Waarom?

IVM staat voor de verzameling van onrijpe eicellen en de uitrijping daarvan in het laboratorium.
De techniek kan gebruikt worden in de behandeling van koppels met kinderwens waarvan de vrouw met PCO – polycystische eierstokken – gediagnosticeerd is. IVM laat namelijk toe dat je als vrouw voorafgaand aan de eicelpick-up geen (of enkel een lichte) stimulatiekuur ondergaat.
Daarnaast wordt IVM gebruikt om de vruchtbaarheid van meisjes en vrouwen met kanker te proberen vrijwaren voor ze aan de kankertherapie beginnen.
IVM is een innovatieve en veelbelovende techniek, maar vraagt nog het nodige onderzoekswerk.

Wat en waar?

Als je je kandidaat stelt, word je eerst gescreend aan de hand van een bloedafname en een echografie van de eierstokken.
Kom je op basis van deze screening in aanmerking voor de studie, dan zal je in het operatiekwartier van het CRG een eicelpick-up ondergaan. De verzamelde eicellen worden gebruikt voor het onderzoek.

Wat heb jij eraan?

Een AMH-test (bloedanalyse) vertelt hoe het staat met je ovariële reserve en levert nuttige informatie op over je vruchtbaarheid.
Tevens is een correcte vergoeding voorzien.

Meer informatie?

Contacteer de studieverpleegkundige CRG: +32 (0)2 477 66 48
studieverpleegkundigen_crg@uzbrussel.be

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van UZ Brussel en de VUB.

Ben jij de studievrijwilligster die CRG zoekt?

Het CRG voert onderzoek naar het effect van Lipiodol® op het baarmoederslijmvlies. Daarvoor zoeken we een aantal studievrijwilligsters.
Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van UZ Brussel en de VUB.

Ben jij onze gedroomde kandidaat?

Ja, als je
 • een jonge vrouw bent, tussen 18 en 36 jaar oud,
 • niet-rookster,
 • met een normaal BMI,
 • die geen hormonale anticonceptie gebruikt (of die bereid is om er tijdelijk mee te stoppen).

Wat vragen we van jou?

Je bent bereid:
 • om gedurende twee menstruele cycli en met drie maanden interval
 • je te verplaatsen naar het CRG in UZ Brussel, voor
 • enkele bloedafnames,
 • een echografie,
 • een spoeling van je baarmoederslijmvlies met Lipiodol®, en
 • een biopsie van je baarmoederslijmvlies.

Waar word je verwacht?

In het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG), UZ Brussel.
Kinderziekenhuis, Ingang F, route 980
Laarbeeklaan 101, 1050 Brussel

Krijg je er iets voor?

Er is een correcte financiële kostenvergoeding voorzien.

Wil jij onze studievrijwilligster zijn?

Neem dan meteen contact op met het studieteam van CRG.
Tel.: +32 2 477 66 48
Mail: studieverpleegkundigen_CRG@uzbrussel.be