Zorgtraject voor wensouders met een virale infectie

Het CRG van UZ Brussel staat wereldwijd hoog aangeschreven om zijn expertise in medisch begeleide voortplanting (MBV) en alle behandelingen die daarmee samenhangen.
In onze werking staat de zorg voor de patiënt steeds centraal. Door de jaren heen hebben we daarom altijd grote aandacht besteed aan de verbetering – qua comfort en qua effectiviteit – van onze behandelingen.

Vanuit die filosofie hebben we een aangepast behandelingstraject (of zorgtraject) ontwikkeld voor wensouders met een infectieziekte.
Of je als man besmet bent of als vrouw of allebei, dankzij dit zorgraject is het voor veel wensouders met een infectieziekte mogelijk om een gezond kind op de wereld te zetten.

Zorgtraject voor hepatitis B

Preventieve maatregel

Als een van beide partners geïnfecteerd is met hepatitis B, bevelen we steeds aan dat de andere partner zich laat vaccineren. Een vaccin tegen hepatitis B is beschikbaar en doeltreffend.

Hepatitis B is een virale aandoening die de lever infecteert.
De infectie wordt hoofdzakelijk overgedragen door contact met besmet bloed en besmette lichaamsvochten. De belangrijkste besmettingsbronnen zijn:
  • de lichaamsvochten die uitgewisseld worden tijdens seksuele betrekkingen; en
  • besmet materiaal (naalden) bij intraveneus druggebruik, bij de plaatsing van tattoos of piercings en bij acupunctuur.

Hepatitis B wordt niet verspreid via voedsel of water en evenmin door toevallig contact zoals knuffelen, zoenen of het delen van voedsel of drank met een besmet persoon.

Vaak verloopt hepatitis B onopgemerkt. Een aantal mensen die geïnfecteerd werden, blijven na afloop van de infectie drager van het virus. We noemen hen ‘gezonde dragers’: zelf zijn ze niet ziek, maar ze zijn potentieel besmettelijk voor anderen.
Bij sommige patiënten blijft de infectie echter actief, wat hen meer besmettelijk maakt. Zij lopen ook een verhoogd risico op leverschade (o.a. levercirrose).


Behalve op de genoemde manieren - uitwisseling van besmette lichaamsvochten en besmet bloed - is overdracht van hepatitis B ook mogelijk via geïnfecteerde eicellen, sperma en embryo’s.
Vandaar de wettelijke verplichting voor fertiliteitscentra om in de loop van een MBV-behandeling om de drie maanden een infectieus bloedonderzoek uit te voeren.

Voor een baby bestaat het risico van besmetting tijdens de geboorte door contact met bloed of andere lichaamsvochten van de moeder. Het risico op overdracht via de placenta tijdens de zwangerschap is zeer klein, maar niet onmogelijk.

Vóór de zwangerschap

Tijdens de vooronderzoeken controleren we of je drager bent van het virus, dan wel een actieve chronische hepatitis hebt, en of er eventueel al sprake is van leverschade.
Als je een actieve hepatitis hebt, is het mogelijk dat je die eerst moet laten behandelen.
Als er belangrijke leverschade (cirrose) wordt vastgesteld, is dat doorgaans een contra-indicatie om zwanger te worden.

Tijdens de zwangerschap

Het verloop van een zwangerschap wordt in de meeste gevallen niet beïnvloed door de hepatitis B-infectie:
  • als je een ‘gezonde drager’ bent, loop je tijdens de zwangerschap weinig risico dat de foetus daarvan problemen ondervindt of besmet wordt;
  • als je een chronische hepatitis B hebt met een hoge virale lading, raden we aan dat je je laat behandelen om zo het risico op infectie van de baby te verminderen.

De bevalling

De aanwezigheid van een hepatitis B–infectie heeft geen invloed op de manier van bevallen. Zowel een vaginale bevalling als een keizersnede zijn mogelijk.

Na de geboorte

Tijdens de geboorte kan de baby in contact komen met het virus en via die weg geïnfecteerd raken. Om de baby te beschermen zullen we hem of haar enkele uren na de geboorte een inspuiting geven met antistoffen tegen hepatitis B en vaccineren.

Vóór de zwangerschap

Tijdens de vooronderzoeken controleren we of je als man drager bent van het virus, dan wel een actieve chronische hepatitis hebt, en of er eventueel al sprake is van leverschade.
Als je een actieve hepatitis hebt, is het mogelijk dat je die eerst moet laten behandelen.

We starten pas een MBV-behandeling indien de (vrouwelijke) partner gevaccineerd werd en zodra ze voldoende antistoffen ontwikkeld heeft.

Voor elke MBV-behandeling wordt je sperma onderworpen aan een (standaard) wasprocedure. Daardoor wordt de kans op overdracht naar het kind aanzienlijk beperkt.

Recente studies tonen aan dat een chronische hepatitis B-infectie een negatief effect kan hebben op de spermakwaliteit. Dit kan ertoe leiden dat de CRG-arts ICSI voorschrijft. Bij deze techniek hebben we immers minder zaadcellen nodig.

Tijdens de zwangerschap en de bevalling, en na de geboorte

Een hepatitis B-infectie bij de man heeft geen invloed op het verloop van de zwangerschap en de geboorte, of in de periode na de geboorte. Je hebt geen bijkomende bescherming nodig tijdens de geslachtsgemeenschap als je partner gevaccineerd werd.