Wetenschappelijk onderzoek (WO)

Klinisch en fundamenteel onderzoek zijn cruciaal voor de vooruitgang van de geneeskunde. Ook het onderzoek dat het CRG samen met zijn partners uitvoert, dient om onze expertise in het domein van de vruchtbaarheid te verruimen en verdiepen. En dat is dan weer nodig om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Vandaag echter staat - als gevolg van het besparingsbeleid - de financiering van onderzoek door de overheid
onder grote druk. Daarom zoeken het CRG en het UZ Brussel steeds naar alternatieve vormen van financiering. Daarvoor spreken we zowel bedrijven als privé-personen aan.

Wij durven te hopen dat u, als patiënt of als collega van het CRG, onze onderzoeksinspanningen wenst te steunen. Dat kan u doen - fiscaalvriendelijk en online - via ons mecenaatsprogramma
Vriend voor nieuw leven.
 

Wetenschappelijk onderzoek in het CRG en aan de VUB

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) doet aan wetenschappelijk onderzoek in een aantal onderzoeksgebieden binnen de reproductieve geneeskunde. Het gaat zowel om klinisch als om klinisch-translationeel onderzoek. Het wordt uitgevoerd aan het CRG zelf, maar ook in de onderzoekslaboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op de Brussels Health Campus te Jette.

De klinische studies van het CRG spelen zich hoofdzakelijk af in het domein van:
  • de reproductieve heelkunde,
  • de reproductieve andrologie,
  • de reproductieve endocrinologie,
  • de oncofertiliteit,
  • de reproductieve genetica, en
  • de reproductieve immunologie.
In al deze gebieden werken artsen van het CRG nauw samen met de onderzoekers van hetzij het CRG zelf, hetzij een onderzoeksgroep van de faculteit Geneeskunde.
 
Het onderzoek aan de faculteit zelf valt onder de cluster 'Reproductieve Genetica en Regeneratieve Geneeskunde' (REGE). Daarin zitten zeven onderzoeksgroepen(*), waarvan vier verbonden aan het CRG:
  • BITE: Biologie van de Testis
  • FOBI: Follikelbiologie
  • REGE: Reproductie en Genetica
  • REIM: Reproductie en Implantatie/Immunologie
(*) Onderzoeksgroepen aan de VUB krijgen een acroniem van vier letters.

In 2014 waren maar liefst 33 doctoraatstudenten actief in het CRG of binnen de onderzoeksgroepen. De voorbije tien jaar konden het CRG en de geassocieerde onderzoeksgroepen tussen de 50 à 70 wetenschappelijke publicaties per jaar afleveren (zie wetenschappelijke publicaties).

De lopende onderzoeksprojecten aan het UZ Brussel en de VUB omvatten alle domeinen van de reproductieve geneeskunde. De onderzoeksgroepen hebben een meer specifieke focus.