Wetenschappelijk onderzoek (WO)

Klinisch en fundamenteel onderzoek zijn cruciaal voor de vooruitgang van de geneeskunde. Ook het onderzoek dat het CRG samen met zijn partners uitvoert, dient om onze expertise in het domein van de vruchtbaarheid te verruimen en verdiepen. En dat is dan weer nodig om onze patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

Vandaag echter staat - als gevolg van het besparingsbeleid - de financiering van onderzoek door de overheid
onder grote druk. Daarom zoeken het CRG en het UZ Brussel steeds naar alternatieve vormen van financiering. Daarvoor spreken we zowel bedrijven als privé-personen aan.

Wij durven te hopen dat u, als patiënt of als collega van het CRG, onze onderzoeksinspanningen wenst te steunen. Dat kan u doen - fiscaalvriendelijk en online - via ons mecenaatsprogramma
Vriend voor nieuw leven.
 

Wetenschappelijk onderzoek in het CRG en aan de VUB

Het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (CRG) van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZ Brussel) doet aan wetenschappelijk onderzoek in een aantal onderzoeksgebieden binnen de reproductieve geneeskunde. Het gaat zowel om klinisch als om klinisch-translationeel onderzoek. Het wordt uitgevoerd aan het CRG zelf, maar ook in de onderzoekslaboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) op de Brussels Health Campus te Jette.

De klinische studies van het CRG spelen zich hoofdzakelijk af in het domein van:
 • de reproductieve heelkunde,
 • de reproductieve andrologie,
 • de reproductieve endocrinologie,
 • de oncofertiliteit,
 • de reproductieve genetica, en
 • de reproductieve immunologie.
In al deze gebieden werken artsen van het CRG nauw samen met de onderzoekers van hetzij het CRG zelf, hetzij een onderzoeksgroep van de faculteit Geneeskunde.
 
Het onderzoek aan de faculteit zelf valt onder de cluster 'Reproductieve Genetica en Regeneratieve Geneeskunde' (REGE). Daarin zitten zeven onderzoeksgroepen(*), waarvan vier verbonden aan het CRG:
 • BITE: Biologie van de Testis
 • FOBI: Follikelbiologie
 • REGE: Reproductie en Genetica
 • REIM: Reproductie en Implantatie/Immunologie
(*) Onderzoeksgroepen aan de VUB krijgen een acroniem van vier letters.

In 2014 waren maar liefst 33 doctoraatstudenten actief in het CRG of binnen de onderzoeksgroepen. De voorbije tien jaar konden het CRG en de geassocieerde onderzoeksgroepen tussen de 50 à 70 wetenschappelijke publicaties per jaar afleveren (zie wetenschappelijke publicaties).

De lopende onderzoeksprojecten aan het UZ Brussel en de VUB omvatten alle domeinen van de reproductieve geneeskunde. De onderzoeksgroepen hebben een meer specifieke focus.


REGE is de grootste onderzoeksgroep. Zie ook REGE.
Klinische en fundamentele onderzoekers doen binnen deze groep onderzoek naar diverse genetische aspecten van de menselijke voortplanting.
 • Op klinisch vlak
  • werken het CRG en het CMG (Centrum voor Medische Genetica) samen aan opvolgingsonderzoek naar de gezondheid van kinderen geboren uit diverse technieken van geassisteerde voortplanting (zoals ICSI, vitrificatie e.a.), en
  • wordt onderzoek gedaan naar de mogelijk genetische achtergrond van voortplantingsproblemen, d.w.z. naar de mogelijk genetische oorzaken van mannelijke of vrouwelijke onvruchtbaarheid.
 • Meer fundamenteel wordt onderzoek verricht naar embryonale stamcellen en de mogelijkheden om embryonale stamcellen te gebruiken voor regeneratieve geneeskunde.
Zie ook de webpagina BITE (Engelstalig).

Deze onderzoeksgroep focust op de biologie van de testis.
 • We doen onderzoek naar het invriezen, kweken en transplanteren van testiculaire stamcellen.
  Daarin zoeken we een oplossing voor mannelijke onvruchtbaarheid veroorzaakt door het verlies van de stamcellen in de zaadbal (die de bron zijn voor het aanmaken van zaadcellen). Dit zou kan een behandeling kunnen zijn om steriliteit te vermijden bij mannen die een kankerbehandeling moeten/hebben ondergaan.
  Zie ook www.oncofertiliteit.be.
 • We doen onderzoek naar in-vitrospermatogenese, d.w.z. de uitrijping in het laboratorium van zaadcellen vanaf stamcellen of andere voorlopercellen. We doen dat in een samenwerkingsverband met nationale én internationale partners: de Universiteit Gent (België), de Universiteit Amsterdam (Nederland), het Karolinska Instituut Stockholm (Zweden), het Hubrecht Instituut Utrecht (Nederland), de Westfaalse Wilhelms-Universiteit Münster (Duitsland), de Universiteit van Edingburgh (Schotland), de Universiteit La Sapienza Rome (Italië) en de Universiteit van Helsinki (Finland).
Zie ook FOBI (Engelstalig)

Deze onderzoeksgroep focust op de biologie van het follikel. We doen onderzoek:
 • naar in-vitromaturatie, d.w.z. de uitrijping in het laboratorium van onrijpe eicellen uit de eierstok,
 • naar moleculaire merkers die de eicelkwaliteit bepalen, en
 • naar het invriezen van eierstokweefsel bij patiënten die een kankerbehandeling moeten/zullen ondergaan.
  Dat laatste onderzoek speelt zich af in het vakgebied van de oncofertiliteit, de tak van de geneeskunde die kankerpatiënten wil helpen om hun vruchtbaarheid veilig te stellen over de kankerbehandeling heen.
Zie ook REIM (Engelstalig)

Deze onderzoeksgroep focust op reproductie en implantatie in samenhang met immunologie.
In nauwe samenwerking met het CRG doet deze groep onderzoek:
 • naar de mechanismen die de implantatie van een embryo in de baarmoeder positief of negatief beïnvloeden, en
 • naar de invloed van ons immuunsysteem (afweersysteem) op de implantatie.
Daarnaast bestudeert deze groep nog andere reproductieve processen.
Het onderzoek gebeurt in samenwerking met een aantal internationale partners zoals de Universiteit van Amsterdam (Nederland) en de Universiteit van Warwick (Verenigd Koninkrijk).