Opleiding

In het CRG zijn ook steeds een aantal clinical fellows en research fellows werkzaam. Dat zijn fertiliteitspecialisten die zich aan het CRG komen bekwamen in de behandeling van onvruchtbaarheid, of in het onderzoek ernaar.

In de sectie historiek zijn herinneringen te vinden aan de congressen en workshops die hier in de loop der jaren georganiseerd werden.

Onder ex-medewerkers vind je de namen (en soms gezichten) terug van medici en paramedici die hier tijdens hun opleiding hebben gewerkt.

Workshops voor professionelen

Voor geïnteresseerde studenten, onderzoekers en artsen (vaak uit het buitenland) organiseert het CRG elk jaar een aantal seminaries over MBV-technieken en over PGD, naast een aantal één- of tweedaagse laboratoriumobservaties.
  • workshop oocyte and embryo vitrification
  • workshop IVF/ICSI + biopsy